Yasal bilgiler.

Telif Hakkı

Copyright 2018 Daimler AG. Tüm hakları saklıdır. Tüm metinler, resimler, grafikler, ses, video ve animasyon dosyaları ve ayrıca bunların düzenlemeleri, fikri mülkiyet hakkının korunması için telif hakkı ve diğer yasalara tabidir. Bunlar, ticari veya dağıtım amaçlı kopyalanamaz, değiştirilemez ve başka web sitelerinde kullanılamaz. Daimler AG'nin bazı internet sayfaları, telif sahibinin kullanıma izin verdiği materyaller de içermektedir.

Ürünler ve fiyatlar

Bazı sayfaların redaksiyonu tamamlandıktan sonra ürünlerde ve hizmetlerde değişiklikler meydana gelmiş olabilir. Teslimat süresi içerisinde konstrüksiyon veya şekil değişiklikleri, renk tonunda sapmalar ve üretici tarafından teslimat veya hizmet kapsamında değişiklik yapma hakkı, değişiklikler veya sapmaların, Daimler'in menfaatleri dikkate alınarak müşteri için kabul edilebilir sınırlar dahilinde olması şartıyla saklı tutulur. Resimlerde, standart teslimat veya hizmet kapsamında olmayan aksesuarlar, isteğe bağlı donanımlar veya başka kapsamlar da gösterilebilir. Renk sapmaları, teknik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Münferit sayfalar, bazı ülkelerde sunulmayan tipler ve hizmetler de içerebilir. Yönetmeliksel, hukuksal ve vergisel yönetmelikler ve bunların etkileri ile ilgili ifadeler, sadece Almanya Federal Cumhuriyeti için geçerlidir. Satış veya teslimat şartlarında aksi bir düzenleme belirtilmemesi durumunda, teslimatın gerçekleştiği günün fiyatları geçerlidir. Sözleşmeli ortaklarımız için fiyatlarımız, bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğinde fiyatlardır. Bu nedenle lütfen son durum ile ilgili bir bayiye veya sözleşmeli ortağa danışın.

Ticari Markalar

Aksi belirtilmediği sürece Daimler'in tüm internet sayfalarında bulunan markalar Daimler'in yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu, özellikle şirketin model isimleri ve ayrıca tüm logolar ve amblemler için geçerlidir.

Lisans Hakları

Daimler olarak size yenilikçi ve bilgilendirici bir internet programı sunmak istiyoruz. Bu nedenle yaratıcı tasarımlarımızdan, sizin de bizim gibi memnun kalacağınızı ümit ediyoruz. Daimler'in; patentler, ticari markalar ve telif hakları dahil olmak üzere fikri mülkiyetini koruması gerektiğini ve bu internet sayfalarının Daimler'in fikri mülkiyetine yönelik herhangi bir lisans hakkı sağlayamadığını anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz.

İleriye dönük ifadelerle ilgili hatırlatmalar

İnternet sayfaları, Investor Relations Releases (yatırımcı ilişkileri bültenleri), yıllık ve ara dönem raporları, öngörüler, sunumlar, etkinliklerin audio ve video yayınları (canlı veya bant olarak) ve bu web sitesindeki diğer belgeler ayrıca yönetimin güncel tahminlerine dayanan gelecekteki geliştirmeler ile ilgili ileriye dönük ifadeler içermektedir. "Öngörmek", "varsaymak", "inanmak", "tahmin etmek", "beklemek", "amaçlamak", "yapmak/yapabilmek", "planlamak", "tasarlamak, "gerekli olmak" ve benzer kavramlar bu tür ileriye dönük ifadeleri tanımlamaktadır. Bu tür ifadeler bazı riskler ve belirsizlikler barındırmaktadır. Bununla ilgili bazı örnekler: Avrupa veya Kuzey Amerika'da konjonktürün zayıflaması; döviz kurlarının, faiz oranlarının ve hammadde fiyatlarının değişmesi; rakiplerin piyasaya ürün sürmesi; daha yüksek satış teşvikleri; smart için yeni iş modelinin başarılı bir şekilde uygulanması; malzeme sıkıntıları, işçi grevleri veya tedarikçi iflasları nedeniyle üretim malzemelerinin teslimatında aksaklıkların yaşanması ve ayrıca ikinci el araçların yeniden satış fiyatlarında gerileme olması. Bu belirsizlik faktörlerinden birinin veya başka ölçülemezliklerin (bunların bazıları; ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulmuş olan Daimler’in güncel iş raporundaki "Risk raporu" başlığı ve Daimler’in güncel iş raporunda bulunan 20-F formundaki "Risk faktörleri" başlığı altında açıklanmıştır) oluşması veya ifadelere temel teşkil eden varsayımların yanlış olduğu ortaya çıkması durumunda, gerçek sonuçlar, bu ifadelerde belirtilen veya üstü kapalı olarak dile getirilen sonuçlardan önemli ölçüde farklılık gösterebilir. İleriye dönük ifadeleri sürekli olarak güncelleme amacımız bulunmamaktır ve bununla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemekteyiz, çünkü bunlar sadece yayınlandıkları günün koşullarına istinadendir.

Sorumluluk

Bu sayfalardaki bilgiler ve beyanlar, açık veya üstü kapalı bir şekilde belirtilmiş olsalar dahi herhangi bir teminat veya garanti oluşturmaz. Bunlar; özellikle nitelik, ticari yeterlilik, belirli amaçlara uygunluk veya yasaları ve patentleri ihlal etmemeye ilişkin herhangi bir zımni onay veya garanti oluşturmaz.

İnternet sayfalarımızda, başka internet sayfalarına yönelik linkler de bulabilirsiniz. Yönlendirme yapılan sayfaların tasarımı ve içeriği üzerinde hiçbir etkiye sahip olmadığımızı belirtmek isteriz. Bu nedenle, burada bulunan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi ile ilgili hiçbir sorumluluğu kabul edemeyiz. Bu çerçevede, iş bu vesile ile bu sayfaların tüm içeriklerinden kendimizi muaf tutuyoruz. Bu açıklama, internet sayfalarımızda bulunan tüm harici sayfalara ve bunların içeriklerine yönelik linkler için geçerlidir.

Tüketici anlaşmazlık çözümü yasası (VSBG) § 36 gereğince hatırlatma Alman kullanıcılar için geçerlidir: Daimler AG, VSBG açısından tüketici uzlaştırma kurulu karşısında bir anlaşmazlık çözümü sürecine katılmayacaktır ve bunu yapmak zorunda da değildir.

Çevrimiçi anlaşmazlık çözümü ile ilgili bilgiler. AB Komisyonu, anlaşmazlıkların çevrimiçi çözümü için bir internet platformu ("OS-Platform") oluşturdu. OS platformu, çevrimiçi satın alma sözleşmelerinden doğan sözleşme yükümlülüklerine ilişkin anlaşmazlıkların mahkeme dışı çözümüne yönelik başvuru kurumu olarak hizmet vermektedir. OS-Platformu'na şu linkten ulaşabilirsiniz:

http://ec.europa.eu/consumers/odr