Ömrünü tamamlamış araçlar.

Kullanım ömrü dolan araçların geri alınması.

Temiz bir son.

Bir smart'ın bile kullanım ömrü eninde sonunda biter. Bu yüzden smart ömrü dolan araçlar için size yakın iade depoları kurmuştur. Kullanım ömrü dolan araçların iadesi, geri-dönüşümü ve yeniden kullanımı ile ilgili her türlü önemli bilgiyi burada bulabilirsiniz.


Geri alma.

Aracınızı iade etmenizi mümkün olduğu kadar kolaylaştırmak için, smart'ın gelişmiş bir araç iade depoları ağı mevcuttur. Aracınızı bu depolardan birine iade ettiğinizde, onun yasal düzenlemelere uygun bir şekilde parçalara ayrılıp geri-dönüştürüleceğine ve çıkan değerli malzemelerin daha sonra yeni ürünler için tekrar kullanılacağına emin olursunuz. Bu yolla kaynak verimliliğini arttırılmasına ve çevrenizi korumaya da değerli bir katkıda bulunmuş olursunuz. Bir smart sahibi olarak aşağıdaki şartlara uyuyorsanız aracınızı ücretsiz olarak iade depolarımıza teslim edebilirsiniz:

  • Araç 9 kişiden düşük kapasiteli bir binek aracıysa, ya da 3,5 tonun altında bir vansa.
  • Araç ıskartaya çıkarılmadan en az bir ay öncesine kadar Avrupa Birliğine üye bir ülkede kayıtlıysa.
  • Iskarta araç her hangi bir kirletici materyal içermemeli ve eksik parçası olmamalı (direksiyon aksamı, kasa ve süspansiyon, gövde, katalitik konvertör, elektronik kontrol cihazları).

Aracınızı ve ruhsatını iş ortaklarımızdan birine teslim ettiğinizde size aracınızı uygun bir şekilde ıskartaya çıkardığınızı tescil eden bir ıskarta sertifikası verilir. Normalde bu sertifika, aracınıza ruhsat veren kuruma aracınızı uygun ve kesin bir şekilde hurdaya çıkardığınızı kanıtlamanızı sağlar.

Araç geri alma depolarının listesi 


Kullanım ömrü dolan araçların geri alınması.

Daimler, otomobilin mucidi olarak büyük sorumluluğunun farkındaydı, bu yüzden çevreyle uyumlu ulaşımı ve sürdürülebilirliği şirket stratejisinin temel parçalarından biri olarak tanımladı. Daimler AG'de ürünün, tasarımından üretimine, kullanım fazından, ıskarta ve geri-dönüşümüne kadar bütün yaşam döngüsünü göz önüne alan, çevreyle uyumlu bir ürün tasarım planı ortaya kondu.

Kullanım fazından sonraki etkin bir araç geri-dönüşümünün temeli sürekli geliştirilen bir geri-dönüştürülebilirliktir. Bu değerli malzemelerin iş ortaklarımız tarafından yeniden kullanımı ve dönüşümü gerekli temel şarttır.

Bir şekilde aracınıza veda etmeniz gerekirse, onu lütfen araç geri alma depolarımızdan birine iade edin. smart yasal düzenlemelere uygun, basit, ücretsiz ve çevreyle uyumlu bir geri-dönüşümü sizin için organize etmiştir. Aracınızı iade ederek aracınızdaki malzemelerin verimli bir şekilde yeniden kullanılmasını sağladığınızda, geri dönüşüm döngüsünün kapanmasına ve kaynaklarımızın korunmasında değerli bir katkıda bulunursunuz.


Yasal bilgiler.

Iskartaya çıkan araçları geri alma yükümlülüğünü getiren 2000/53/EEC sayılı Avrupa Birliği talimatnamesi, Kullanım Ömrü Dolan Araçlar kanunu ve eşlik eden Kullanım Ömrü Dolan Araçlar yönetmeliğiyle birlikte 1 Temmuz 2002 yılında Almanya'da yürürlüğe girmiştir.


Geri-dönüşüm.

smart aracınız en iyi yıllarını geride bırakmış olabilir – ama bu bir son demek değil. En son geri-dönüşüm teknolojileri sayesinde aracınızdaki malzemelerin çoğunu yeniden kullanarak değerli hammaddelerden tasarruf etmek ve çevreye verilen hasarı azaltmak mümkün.

Geri dönüşüm işlemi aşağıda anlatılan üç aşamadan oluşmaktadır.

1. Araç geri alımı.
Size sağlanan listedeki en yakın araç geri alım deposunu bulup, aracınızı bütünlüğü bozulmamış ve çöp ve zararlı atık içermeyen bir şekilde buraya iade edebilirsiniz.

2. Servis sıvılarının boşaltılması.
Yağ, fren sıvısı ve soğutucusu, cam temizleme suyu ve klima sıvıları boşaltılır, ve uygun bir şekilde geri dönüştürülür ya da atılır.

3. Demontaj.
Mecburi demontajın ilk aşamasında akü, yağ filtresi, katalitik konvertör ve lastikler çıkarılır ve geri-dönüşüme gönderilir. Piroteknik parçalar (ör. hava yastığı) yasal gerekliliklere uygun bir şekilde atılır. Bu işlemlerden sonra doğrudan ya da elden geçirilerek yeniden kullanılabilecek parçalar çıkarılır.

4. Öğütücü.
Gövdeden geri kalanlar bir öğütücü firmasına verilir, ve burada öğütülmüş parçalar farklı oranlarda, mümkün olduğu kadar malzeme döngüsüne yeniden katılır.


Yeniden-dönüşüm uyumlu tasarım.

Çevrenin korunması smart markasının temel firma amaçlarından birisidir. Bu da doğal kaynakların korunması anlamına gelir.
İşte bu yüzden daha az şey atmak için daha çok şeyi geri-dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Her şeyi baştan sona düşünüyoruz. Araçlarımızın geliştirilme aşamasında çevre ve geri dönüşümle uyumlu bir tasarıma büyük önem veriliyor. Gösterge paneli, tekerlek çamurlukları ve karter kapağında karışmamış malzeme kullanılması bunun iyi bir örneği. Bu yöntem ayırma ve yüksek kaliteli geri dönüşümü kolaylaştırıyor.

Dahası, araçlarımızın tekerlek çamurlukları %100 yediden dönüştürülmüş plastikten yapılıyor. Faydası çok açık: çevreyle uyum ve geri-dönüştürülebilirlik.

Daimler AG'nin Çevre Kılavuzu'na göre ürünlerimizin çevreyle arttırmak için sürekli çalışıyoruz.
Bu standarttan yola çıkarak, bütün girişimlerimizin her gününde araçlarımızın çevreyle uyumunu daha da optimize ediyoruz.