Technické údaje

Tvoj nový smart v reči čísiel

Technické údaje

Infographic (Static)Infographic (Static)

smart EQ fortwo

smart EQ forfour

smart EQ fortwo kabriolet

Motor/druh konštrukcie

Motor/druh konštrukcie

Trojfázový synchrónny motor s cudzím budením

Motor/druh konštrukcie

Trojfázový synchrónny motor s cudzím budením

Motor/druh konštrukcie

Trojfázový synchrónny motor s cudzím budením

Trvalý výkon v kW [1]

Trvalý výkon v kW [1]

41 [1]

Trvalý výkon v kW [1]

41 [1]

Trvalý výkon v kW [1]

41 [1]

Max. výkon v kW [1]

Max. výkon v kW [1]

60 [1]

Max. výkon v kW [1]

60 [1]

Max. výkon v kW [1]

60 [1]

Max. krútiaci moment v Nm [1]

Max. krútiaci moment v Nm [1]

160 [1]

Max. krútiaci moment v Nm [1]

160 [1]

Max. krútiaci moment v Nm [1]

160 [1]

Zrýchlenie 0 – 60 km/h v s

Zrýchlenie 0 – 60 km/h v s

4,9

Zrýchlenie 0 – 60 km/h v s

5,5

Zrýchlenie 0 – 60 km/h v s

5,1

Zrýchlenie 0 – 100 km/h v s

Zrýchlenie 0 – 100 km/h v s

11,5

Zrýchlenie 0 – 100 km/h v s

12,7

Zrýchlenie 0 – 100 km/h v s

11,8

Maximálna rýchlosť v km/h

Maximálna rýchlosť v km/h

130

Maximálna rýchlosť v km/h

130

Maximálna rýchlosť v km/h

130

Dojazd v km [2]

Dojazd v km [2]

147-159 [2]

Dojazd v km [2]

145-157 [2]

Dojazd v km [2]

145-157 [2]

Počet článkov akumulátora

Počet článkov akumulátora

96

Počet článkov akumulátora

96

Počet článkov akumulátora

96

Palubná nabíjačka v kW

Palubná nabíjačka v kW

4,6 (22) [3]

Palubná nabíjačka v kW

4,6 (22) [3]

Palubná nabíjačka v kW

4,6 (22) [3]

Spotreba elektrického prúdu (kombinovaná) v kWh/100 km pri nabíjaní s palubnou nabíjačkou 4,6 kW [4]

Spotreba elektrického prúdu (kombinovaná) v kWh/100 km pri nabíjaní s palubnou nabíjačkou 4,6 kW [4]

smart EQ fortwo

: palubná nabíjačka s výkonom 4,6 kW/nabíjací kábel pre nabíjaciu skrinku a verejné nabíjacie stanice. Spotreba prúdu: 16,5 - 15,2 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km [4]

Spotreba elektrického prúdu (kombinovaná) v kWh/100 km pri nabíjaní s palubnou nabíjačkou 4,6 kW [4]

smart EQ forfour

: palubná nabíjačka s výkonom 4,6 kW/nabíjací kábel pre nabíjaciu skrinku a verejné nabíjacie stanice. Spotreba prúdu: 17,3 - 15,9 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km [4]

Spotreba elektrického prúdu (kombinovaná) v kWh/100 km pri nabíjaní s palubnou nabíjačkou 4,6 kW [4]

smart EQ fortwo

kabriolet: palubná nabíjačka s výkonom 4,6 kW/nabíjací kábel pre nabíjaciu skrinku a verejné nabíjacie stanice. Spotreba prúdu: 16,8 - 15,4 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km [4]

Spotreba elektrického prúdu (kombinovaná) v kWh/100 km pri nabíjaní s palubnou nabíjačkou 22 kW (na želanie) z nabíjacej skrinky [4]

Spotreba elektrického prúdu (kombinovaná) v kWh/100 km pri nabíjaní s palubnou nabíjačkou 22 kW (na želanie) z nabíjacej skrinky [4]

smart EQ fortwo

: palubná nabíjačka s výkonom 22 kW/nabíjací kábel pre nabíjaciu skrinku a verejné nabíjacie stanice. Spotreba prúdu: 15,2 - 14,0 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km [4]

Spotreba elektrického prúdu (kombinovaná) v kWh/100 km pri nabíjaní s palubnou nabíjačkou 22 kW (na želanie) z nabíjacej skrinky [4]

smart EQ forfour

: palubná nabíjačka s výkonom 22 kW/nabíjací kábel pre nabíjaciu skrinku a verejné nabíjacie stanice. Spotreba prúdu: 15,9 – 14,6 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km [4]

Spotreba elektrického prúdu (kombinovaná) v kWh/100 km pri nabíjaní s palubnou nabíjačkou 22 kW (na želanie) z nabíjacej skrinky [4]

smart EQ fortwo

kabriolet: palubná nabíjačka s výkonom 22 kW/nabíjací kábel pre nabíjaciu skrinku a verejné nabíjacie stanice. Spotreba prúdu: 15,4 - 14,2 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km [4]

Emisie CO2 (kombinované) v g/km [4]

Emisie CO2 (kombinované) v g/km [4]

0 (0) [4]

Emisie CO2 (kombinované) v g/km [4]

0 (0) [4]

Emisie CO2 (kombinované) v g/km [4]

0 (0) [4]

Trieda efektívnosti (platné pre DE) [5]

Trieda efektívnosti (platné pre DE) [5]

A+ (A+)

Trieda efektívnosti (platné pre DE) [5]

A+ (A+)

Trieda efektívnosti (platné pre DE) [5]

A+ (A+)

[1] Podľa smernice EHK R85 v aktuálnom platnom znení.

[2] Merané na základe nového európskeho jazdného cyklu (NEDC, EHK R101). V závislosti od individuálneho spôsobu jazdenia, podmienok na cestách a dopravnej situácie, vonkajšej teploty, využívania klimatizácie/vyhrievania atď. sa môže dojazd znížiť.

[3] Hodnoty v zátvorkách sa vzťahujú na palubnú nabíjačku s výkonom 22 kW.

[4] Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania. Spotreba elektrického prúdu a dojazd boli zistené na základe nariadenia 692/2008/ES. Spotreba elektrického prúdu a dojazd závisia od konfigurácie vozidla. Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva a oficiálnych špecifických emisiách CO2 nových osobných motorových vozidiel sú uvedené v Príručke o spotrebe paliva a emisiách CO₂ nových osobných motorových vozidiel, ktorú získate bezplatne na všetkých predajných miestach a na stránke www.dat.de spoločnosti Deutsche Automobil Treuhand GmbH.

[5] Zistené na základe nameraných emisií CO2 pri zohľadnení hmotnosti vozidla.