Balík záruky.

Balík záruky smart

Balík záruky smart

Porucha sa zvyčajne objaví, keď ju najmenej čakáte – a pri nevhodnej príležitosti. Balík záruky smart poskytuje nevyhnutnú ochranu, ktorá vám umožní vychutnávať si váš smart fortwo počas mnohých nasledujúcich rokov.

Balík záruky smart (na 12 alebo 24 mesiacov) je pokračovaním záruky na nové vozidlá po skončení záruky na nové vozidlo smart. V prípade záujmu je možné balík záruky smart predĺžiť aj o ďalších 12 mesiacov – celkovo až na 10 rokov po prvej registrácii.


Viac informácií.

Vaše výhody.
Rozšírené záručné krytie. Záruka zabezpečuje kompletnú ochranu a vo významnej miere kopíruje rozsah pôsobnosti záruky na nové vozidlo, s výnimkou niekoľkých dielov podliehajúcich opotrebeniu. Znamená to, že balík záruky smart vám dáva prakticky rovnaký pocit istoty a bezpečia ako kúpa nového vozidla.

Pomáha udržať vozidlo smart v optimálnom prevádzkyschopnom stave.
U nás je vaše vozidlo smart v tých najlepších rukách. Ak svoje vozidlo smart dávate pravidelne na servisné prehliadky u niektorého z našich kvalifikovaných servisných tímov, pomáhate tým uchovať jeho hodnotu a zabezpečíte si tým dobrú cenu v prípade, ak sa ho v budúcnosti rozhodnete predať. Balík záruky smart je z tohto hľadiska doslova ideálny, pretože zahŕňa všetky opravárenské úkony na všetkých elektrických a mechanických komponentoch (v súlade so zmluvnými podmienkami balíka záruky smart).

Záručné kontrakty.
Kontrakt balíka záruky smart je možné uzavrieť do 24 mesiacov od prvotnej registrácie alebo v prípade jazdených vozidiel počas lehoty platnosti Európskej záruky. Možnosť predĺženia sa vzťahuje na všetky vozidlá, ktoré majú platnú záruku smart Plus a odo dňa ich prvotnej registrácie neuplynulo viac ako 10 rokov. Váš miestny partner smart vám ochotne poskytne podrobné informácie o variantoch, ktoré sú vám k dispozícii.

Platnosť.
Balík záruky smart vám poskytuje záručné krytie na celom území Európy.

Prevoditeľnosť.
Balík záruky smart sa viaže na príslušné vozidlo a v prípade predaja vozidla prechádza na nového majiteľa.

Šetrí vaše peniaze.
Pokiaľ ide o náklady na opravu, balík záruky smart pokrýva všetky náklady na prácu – pritom ani netreba dodávať, že to platí aj v prípade, ak vaše vozidlo utrpelo poškodenie na viacerých miestach. Časť nákladov na materiál (výlučne) budete uhrádzať len v prípade, ak ste s vozidlom smart najazdili viac ako 50 000 km – výška príspevku sa určí podľa vzorca v závislosti od počtu najazdených kilometrov.

Podrobnosti.
Vozidlá kryté zárukou. Balík záruky smart je dostupný pre nasledujúce modely: smart fortwo kupé a smart fortwo kabriolet.Záruku nemožno poskytnúť na vozidlá, ktoré sa používajú na prevádzkovanie taxislužby, ktoré sa prenajímajú s vodičom alebo požičiavajú bez vodiča, používajú v autoškolách alebo na komerčnú prepravu cestujúcich; ktoré sa predali obchodníkom za účelom ďalšieho predaja; ktoré sú zaregistrované na distribučných partnerov spoločnosti Daimler AG; ktoré nie sú registrované v Európskej únii, vo Švajčiarsku ani v Nórsku; ktoré majú zvýšený výkon motora (okrem modelov BRABUS), a na zvláštne série.

Neobmedzený počet najazdených km.
Balík záruky smart platí počas zvoleného obdobia bez ohľadu na to, aký počet kilometrov s vozidlom najazdíte počas tohto obdobia.

Predpoklad pretrvania platnosti balíka záruky smart.
Jedinou podmienkou je, aby sa dodržiavali intervaly údržby a úkony starostlivosti o vozidlo špecifikované výrobcom a aby tieto práce realizoval predajca vozidiel smart alebo iný autorizovaný servisný partner smart.

S balíkom záruky si môžete byť istý, že dostávate služby v kvalite značky smart – a zároveň minimalizujete svoje náklady. Radi vám poskytneme bližšie informácie o všetkých podrobnostiach a ďalších výhodách.