Nevyhnutná aktualizácia softvéru pre vaše vozidlo smart

Update information: GPS software update for your smart Media-System.

Aktualizujte svoj systém smart Media - je to jednoduché, rýchle a bezproblémové.

Váš systém smart Media neustále prijíma signál o aktuálnom čase prostredníctvom dát GPS. Na 6. apríla 2019 je pre tento časový signál GPS naplánované tzv. vynulovanie týždňa (Week Number Rollover - WNRO), po ktorom by váš multmediálny systém smart mohol prestať tento signál spracovávať správne. V dôsledku toho by sa mohol prestať vo vašom vozidle zobrazovať čas a mohli by sa zobrazovať nevierohodné času príchodu. Preto odporúčame, aby ste podnikli príslušné kroky už teraz a aktualizovali svoj multimediány systém smart.

Pripravte svoj smart na budúcnosť už teraz: k tomu, aby ste dostali váš multmediálny systém smart do formy, stačí rýchla a jednoduchá aktualizácia softvéru, ktorá zaistí jeho správne fungovanie v budúcnosti. Aktualizácia je poskytovaná naším systémovým partnerom, spoločnosťou TomTom, trvá len asi 15 minút a nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti.


USB kľúč a 15 minút vášho času

At home

Doma:

Stiahnite si súbor s aktualizáciou
na prázdny USB kľúč.

In the vehicle

Vo vozidle:

Automatická aktualizácia
pomocou USB kľúča s aktualizačným súborom.

Swift and simple

Jednoducho a rýchlo:

Jednoduchý
15-minútový proces.


Ako to funguje: vysvetlenie postupu aktualizácie krok za krokom

Click to start the download

Príprava – doma:

Potrebujete iba prázdny USB kľúč.

Poďme na to: Pripojte USB kľúč do vášho počítača.

Stiahnite aktualizáciu softvéru prostrednítcvom tohto odkazu a zvoľte váš USB kľúč ako cieľ pre uloženie súboru.

Step 2

Aktualizácia – vo vozidle:

Pokračujte v procese priamo vo vozidle - vyhraďte si celkovo približne 20 minút.

Najprv naštartujte svoje vozidlo a následne zapnite svoj multimediálny systém smart.

Teraz pripojte USB kľúč so súborom aktualizácie do USB portu vášho vozidla smart. 

Step 3

 

 

 

 

Multimediálny systém smart vás upozorní, že rozoznal USB kľúč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 4

Váš multimedálny systém smart se opýta, či má vykonať aktualizáciu softvéru. Potvrďte kliknutím na "Áno".

Poznámka: Ak váš multimediálny systém smart túto výzvu nezobrazí, je už aktualizovaný. V tom prípade môžete proces ukončiť vytiahnutím USB kľúča.

Step 5

Proces aktualizácie sa teraz spustí automaticky. Priebeh aktualizácie znázorňuje žltý prúžok - počas procesu aktualizácie nevyťahujte USB kľúč. Tento krok trvá cca 15 minut.

Krátko pred dokončením sa zobrazí správa s odpočítavaním a potom sa systém reštartuje.

Step 6

Po reštartovaní systém zobrazí bežnú systémovú správu.

Jednoducho ju potvrďte kliknutím na "Hotovo".

Step 7

A je to! Aktualizácia je dokončená.

Potvrďte kliknutím na "OK".

Váš multimediálny systém smart je plne aktualizovaný a opäť plne funkčný.

Poznámka: Aby bolo následne možné skontrolovať správnu funkčnosť vozidla, musí byť vozidlo vonku (je nutný príjem signálu GPS).

Samotnú aktualizáciu možno vykonať bez príjmu signálu GPS v garáži alebo v podzemnom parkovisku.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na informačné centrum smart  (0800 2 77 77 77 7) alebo na svojho predajcu.

In cooperation with TomTom