Poskytovateľ.

Daimler AG

smart – Mercedesstraße 137, D-70327 Stuttgart, telefón: 00800 2 77 77 77 7, e-mail: cs.deu.smart@cac.smart.com, zápis v obchodnom registri na okresnom súde mesta Stuttgart č.: HRB 19 360, č. DPH: DE 81 25 26 315, v zastúpení vedením: Ola Källenius (predseda), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Wilfried Porth, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm; Predseda dozornej rady: Manfred Bischoff