Ochrana údajov.

Ochrana údajov.

Spoločnosť Daimler si cení váš záujem o túto spoločnosť a jej produkty a vašu návštevu týchto internetových stránok. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, pretože chceme, aby ste sa pri návšteve našich stránok cítili bezpečne. Ochrana súkromia pri spracovaní vašich osobných údajov je pre nás pálčivá otázka, ktorej v rámci našich podnikových procesov venujeme zvýšenú pozornosť. Osobné údaje získané počas návštev našich internetových stránok sa spracúvajú v súlade s právnymi ustanoveniami platnými v krajinách, v rámci ktorých sa internetové stránky prevádzkujú. Naša politika ochrany osobných údajov je navyše v súlade so Smernicou o ochrane údajov , ktorá sa uplatňuje globálne naprieč celou spoločnosťou Daimler. Internetové stránky spoločnosti Daimler môžu však obsahovať prepojenia na iné internetové stránky, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje.

Zber a spracovanie osobných údajov

Keď navštevujete naše webové stránky, naše webové servery automaticky zaznamenajú vašu adresu IP, internetovú stránku, z ktorej ste nás navštívili, webové stránky, ktoré reálne navštívite a dátum a dĺžku vašej návštevy. Osobné údaje sa uchovávajú len v prípade, ak nám na to dáte svoj súhlas; napríklad v kontexte registrácie, prieskumu, súťaže alebo uzatvárania kontraktu.

Používanie a zverejňovanie osobných údajov a špecifikácia účelu

Spoločnosť Daimler bude vaše osobné údaje využívať výlučne na účely technickej správy internetových stránok, správy zákazníkov, produktových prieskumov a marketingu, a výlučne v rozsahu nevyhnutnom v príslušnom špecifickom prípade. Vaše údaje budeme zverejňovať vládnym orgánom len v prípadoch, keď nám to nariaďuje zákon. Naši zamestnanci, agentúry a maloobchodní predajcovia sú na náš podnet povinní rešpektovať vaše súkromie.

Sloboda výberu

Vaše údaje chceme využívať na to, aby sme vás informovali o našich produktoch a službách a v relevantných prípadoch vás požiadali o vyjadrenie vlastného názoru. Prirodzene, vaša účasť je výslovne dobrovoľná. Ak nesúhlasíte, kedykoľvek nás môžete informovať a my vaše údaje náležitým spôsobom anulujeme. Bližšie informácie nájdete na príslušnej internetovej stránke.

Súbory cookie

Spoločnosť Daimler využíva súbory cookie na záznam preferencií návštevníkov v záujme optimalizácie dizajnu našej webovej stránky. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré sa uchovávajú na vašom pevnom disku. Zjednodušujú navigáciu a zlepšujú prístup internetových stránok k používateľovi. Súbory cookie nám tiež pomáhajú identifikovať najpopulárnejšie časti našich internetových stránok. To nám umožňuje poskytnúť vám obsah, ktorý je vhodnejší pre vaše potreby, čím sa nám darí zdokonaľovať naše služby. Súbory cookie je možné použiť na určenie, či medzi nami a vaším počítačom už v minulosti došlo ku kontaktu. Identifikuje sa výlučne súbor cookie vo vašom počítači. Osobné údaje je možné ukladať v súboroch cookie, pokiaľ nám na to dáte svoj súhlas, napríklad na účely zaistenia bezpečného on-line prístupu, aby ste nemuseli opakovane zadávať svoje ID používateľa a heslo. Prirodzene, naše internetové stránky môžete prehliadať aj bez súborov cookie. Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie. Ak chcete zabrániť uchovávaniu súborov cookie na vašom pevnom disku, prehliadač bude potrebné nastaviť tak, aby neakceptoval súbory cookie. Presné pokyny na tieto účely nájdete v príručke k vášmu prehliadaču. Súbory cookie už uložené vo vašom počítači sa dajú kedykoľvek vymazať. Ak sa rozhodnete súbory cookie neakceptovať, môže to spôsobiť zníženú dostupnosť služieb poskytovaných na našich internetových stránkach.

Bezpečnosť

Spoločnosť Daimler využíva technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov, ktoré máme v správe, proti náhodnej alebo zámernej manipulácii, strate, likvidácii a proti prístupu neautorizovaných osôb. Naše bezpečnostné procedúry sa neustále zdokonaľujú ruka v ruke s novými technológiami prichádzajúcimi na trh.

Sloboda informácií

Spoločnosť Daimler AG alebo jej zástupcovia vás na základe vašej výzvy písomne bezodkladne informujú o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame v zmysle ustanovení príslušného zákona. Ak ste registrovaný ako používateľ, svoje osobné údaje môžete zobraziť, vymazať alebo aktualizovať sám. Ak by sa ukázalo, že takéto údaje sú nesprávne aj napriek našej snahe o zaistenie správnosti a aktuálnosti všetkých údajov, na vašu žiadosť príslušné informácie opravíme. Bližšie informácie nájdete na príslušnej lokálnej internetovej stránke.

Kontakt

Ak máte otázky o spracovaní vašich osobných údajov, môžete kontaktovať nášho vedúceho funkcionára pre ochranu údajov, ktorý spolu so svojím tímom zodpovedá aj za otázky, návrhy a sťažnosti. Vedúci funkcionár pre ochranu údajov Dr. Joachim Rieß Daimler AG HPC 0624 70546 Stuttgart, Nemecko