Upozornenie na používanie súborov cookie, ako aj na vyhodnocovanie údajov o používaní a na využívanie analytických nástrojov

Používame súbory cookie a podobné softvérové nástroje, ako HTML5 Storage alebo Local Shared Objects, (spoločne „súbory cookie“) na identifikáciu vašich preferencií pri používaní a mimoriadne obľúbených sekcií našich webových stránok a pomocou týchto informácií sa snažíme zlepšovať a optimalizovať štruktúru webových stránok pre potreby používateľov. Na rovnaký účel používame analytické nástroje Adobe Analytics a Google Analytics; aj pri tom sa môžu využívať súbory cookie.

 

 

1. Funkcie a použitie súborov cookie

 

a.     Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová stránka, ktorú navštívite, ukladá do vášho stolového počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia. Na základe toho dokážeme napr. zistiť, či medzi vaším zariadením a našimi webovými stránkami už došlo k vytvoreniu spojenia alebo aký jazyk, resp. aké nastavenia preferujete. Súbory cookie môžu obsahovať aj osobné údaje.

b.     Používaním našich webových stránok deklarujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Naše webové stránky môžete navštevovať aj bez používania súborov cookie. Tzn., že ich používanie môžete odmietnuť a môžete ich aj kedykoľvek vymazať, a to pomocou vhodných nastavení vo vašom zariadení. Postupujte takto:

i.     Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie súborov cookie. Toto prednastavenie zmeníte tak, že vo vašom prehliadači aktivujete nastavenie *neakceptovať súbory cookie*.

ii.     Existujúce súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Konkrétny postup nájdete v návode od autora vášho prehliadača, resp. výrobcu zariadenia.

iii.     Informácie o deaktivovaní nástroja Local Shared Objects nájdete pomocou nasledujúceho odkazu:

Informácie o deaktivovaní nástroja Local Shared Objects


iv.     S používaním súborov cookie je spojené aj ich odmietnutie alebo vymazanie v používanom zariadení a teda aj v momentálne používanom prehliadači. Súbory cookie musíte teda odmietnuť, resp. vymazať samostatne v každom vašom zariadení a pri používaní viacerých prehliadačov aj v každom prehliadači.

c.     Keď sa rozhodnete proti používaniu súborov cookie, môže sa stať, že nebudete mať k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok alebo vám budú jednotlivé funkcie dostupné len obmedzenom rozsahu.

d.     Súbory cookie delíme do nasledujúcich kategórií:

i.     Bezpodmienečne potrebné súbory cookie (typ 1)

Tieto súbory cookie sú bezpodmienečne potrebné pre funkcie webových stránok. Bez týchto súborov cookie by sme vám nemohli poskytovať služby ako konfigurátor vozidla.

ii.     Funkčné súbory cookie (typ 2)

Tieto súbory cookie zjednodušujú používanie a zlepšujú funkcie webových stránok. Vo funkčných súboroch cookie ukladáme napr. vaše jazykové nastavenia.

iii.     Súbory cookie zamerané na služby (typ 3)

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Pomocou nich dokážeme identifikovať mimoriadne populárne časti našej internetovej ponuky a tak zlepšovať našu ponuku pre vás. Prečítajte si v tomto zmysle, prosím, aj časť „Vyhodnocovanie údajov o používaní“.

iv.     Súbory cookie tretích strán (typ 4)

Tieto súbory cookie používajú tretie strany, napr. sociálne siete, ako Facebook, Twitter a Google+, ktorých obsah si môžete integrovať pomocou sociálnych zásuvných modulov „Social Plug-ins“ ponúkaných na našich webových stránkach. Podrobné informácie o používaní a funkcii sociálnych zásuvných modulov Social Plug-ins nájdete v č. 4 našich upozornení na ochranu údajov.

Upozornenia na ochranu údajov


Na našej webovej stránke používame nasledujúce súbory cookie:

Názov súboru cookie Opis Typ súboru cookie
config_fortwo, config_fortwo-combustion, config_fortwo-ed, config_fortwo-brabus, config_c453-combustion, config_w453-combustion Ukladá a používa konfiguráciu rôznych produktov v kofigurátore. Typ 1
SMSESSION, SMTRYNO, ciam-design, remember-me-flag, level* Obsahuje informácie potrebné na prihlásenie. Typ 1
AWSALB Aby sme každému poPoužívateľovi zaručili bezporuchové používanie internetových stránok Mercedes-Benz, používame viaceré servery na rozloženie zaťaženia. Tento súbor cookie ukladá priradenie poPoužívateľa k niektorému z týchto serverov. Typ 1
JSESSIONID Ukladá identifikátory relácií, ktoré združujú viaceré súvisiace dopyty na server a priradia ich jednej relácii. Typ 1
configTyp_fortwo, configTyp_fortwo-combustion, configTyp_fortwo-ed, configTyp_fortwo-brabus, configTyp_c453-combustion, configTyp_w453-combustion, storedUUIDS, storedBaureihen Ukladá meta-informácie o nakonfigurovaných vozidlách a používa ich v konfigurátore. Typ 2
storage-id, persistentStorageId Zabezpečuje prenos údajov z pamäte prehliadača medzi rôznymi smart doménami. Typ 2
code, email Sú použité v kontexte mikrostránok aby užívatelia, kontaktovaný emailom, nemuseli opätovne vypĺňať údaje o prihlasovaní na nové kampane. Typ 2
FB_LOGIN_AUTH_DENIED_URL Zabezpečuje návrat na domovskú stránku pri neúspešnom prihlásení sa pomocou Facebook-u. Typ 2
solution-url, solution-img, solution-text Ukladá informácie o naposledy navštívených stránkach s produktami aby mohli byť nastavené ako prvý element v Používateľskom rozhraní. Typ 2
smart_lastlocations Ukladá informácie o naposledy navštívených stránkach pre korektné fungovanie tlačidla "back". Typ 2
introPlayed, lastVisit Zabezpečuje pozastavenie iných interaktívnych elementov počas prezerania "intro" stránky. Typ 2
config, persistentStorage_config Prenáša informácie o nakonfigurovanom vozidle do kontaktného formulára. Typ 2
addToHome, addToHomeSession Používa sa na mobilných zariadeniach. Zabezpečuje, aby sa widget "add to home screen" nezobrazoval po jeho zatvorení. Typ 2
jStorage, _tmptest Zabezpečuje ukladanie informácií do lokálnej pamäte nezávisle od prehliadača. Typ 2
LogingateAfterLoginAction, LogingateAfterLoginTargetPage Ukladá poslednú zvolenú Používateľskú akciu vykonanú pred prihlásením Používateľa, aby mohol pokračovať po svojom prihlásení. Typ 2
cookie_policy, persistentStorage_cookie_policy Zabezpečuje, aby sa informácie o cookies znova nezobrazovali po ich zatvorení. Typ 2
psyma_participation Zabezpečuje, aby sa dotazník znova nezobrazoval po jeho zatvorení. Typ 2
authenticated, campaignStorage_<id>_authenticated Umožnuje personalizáciu vyberaných oblastí na stránke (napr. mikrostránky) a poskytuje Používateľovi vhodný obsah. Typ 2
feedbackformTransferStorage, campaignStorage_*_feedbackformTransferStorage, fpf_* Používa sa na zobrazovanie informácií, ktoré Používateľ poskytne napríklad v interaktívnom video rozhovore. Typ 2
param_csref, param_pid, microsite-dataorigin Umožnuje sledovanie cesty užívateľa ku kampaniam. Typ 3
s_vi, s_cc, s_sq, s_getval, _ga, _gat, SessionPersistence* Zoskupuje informácie o používaní webstránok za účelom jej optimalizácie. Typ 3
datr, act, presence, p, fr, lu, c_user, s, cs, csm Sú nastavené stránkou Facebook, ak sa používa Facebook social media plug-in. Ďalšie informácie dostupné na  https://en-us.facebook.com/help/cookies/  . Typ 4
PREF, NID, APISID, HSID, SAPISID, SID, SSID Sú nastavené stránkou Google, ak sa používa Google+ social media plug-in. Ďalšie informácie dostupné na  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  . Typ 4

2. Vyhodnotenie údajov o používaní; využívanie analytických nástrojov

 

a.    Obsah našich webových stránok by sme chceli prispôsobiť čo najadresnejšie vaším záujmom a zlepšiť tak našu ponuku pre vás. Na identifikáciu preferencií pri používaní a mimoriadne obľúbených sekcií webových stránok používame nasledujúci (e) analytický (é) nástroj (e): Google Analytics, Adobe Analytics.

b.    Pri používaní týchto analytických nástrojov môže dochádzať k prenášaniu údajov na servery v USA a k ich spracovaniu na nich. Rešpektujte v tomto zmysle, prosím, nasledovné: V USA neexistuje z pohľadu Európskej únie žiadna „primeraná úroveň ochrany“ pri spracovaní osobných údajov zodpovedajúca štandardom EÚ. Túto úroveň ochrany však môžu jednotlivé spoločnosti nahrádzať certifikáciou podľa tzv. štandardu „EU-U.S. Privacy Shield“.

c.    Ak si neželáte, aby sme pomocou uvedených analytických nástrojov zhromažďovali a vyhodnocovali informácie o vašej návšteve na našich webových stránkach, môžete kedykoľvek odmietnuť takéto spracovanie v budúcnosti („Opt-Out“).

Na základe vášho odmietnutia uložíme vo vašom prehliadači súbor cookie Opt-Out. Tento súbor cookie slúži iba na alokáciu vášho odmietnutia. Nezabúdajte, prosím, že súbor cookie Opt-Out je z technických dôvodov aktívny len v prehliadači, do ktorého bol uložený. Po vymazaní súborov cookie alebo pri používaní iného prehliadača, resp. iného zariadenia pristúpte, prosím, znovu k aktivovaniu súboru cookie Opt-Out.

d.    Nasledujú informácie o poskytovateľoch nami využívaných analytických nástrojov a o možnostiach príslušného súboru cookie Opt-Out:

i.     Google Inc. („Google“):

Spoločnosť Google vlastní certifikát EU-U.S. Privacy Shield.

Môžete zabrániť prenášaniu vašich údajov a ich zhromažďovaniu a spracovaniu v spoločnosti Google. Príslušné informácie poskytuje spoločnosť Google pomocou nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

ii.     Adobe Systems Inc. (“Adobe“)

Spoločnosť Adobe vlastní certifikát EU-U.S. Privacy Shield.

Na odmietnutie vyhodnocovania pomocou nástroja Adobe Analytics môžete použiť tento odkaz: http://www.adobe.com/sk/privacy/opt-out.html.