multimediálny systém TomTommultimediálny systém TomTom

Aktualizácia softvéru GPS pre tvoj smart

Aktualizuj svoj multimediálny systém smart na najnovšiu úroveň

Softvér tvojho multimediálneho systému smart sa neustále vyvíja. Priprav svoj smart na budúcnosť už teraz: tvoj navigačný systém tak bude prostredníctvom signálu GPS neustále prijímať aktuálny časový signál. S cieľom aktualizovať tvoj multimediálny systém smart na najnovšiu úroveň, je teraz potrebná rýchla a jednoduchá aktualizácia jeho softvéru (sprítupnená naším systémovým partnerom TomTom). Táto rýchla a jednoduchá aktualizácia ti zaberie zhruba len 15 minút a nevyžaduje žiadne odborné znalosti.

Stiahnuť aktualizáciu softvéru už teraz

Stiahnuť súbor s aktualizáciouStiahnuť súbor s aktualizáciou

Stiahnuť aktualizáciu softvéru už teraz

Vsuň prázdny kľúč USB do svojho počítača. Klikni na dolu zobrazené softvérové tlačidlo Stiahnuť súbor s aktualizáciou softvéru, pri ďalšej možnosti vyber Uložiť ako a zvoľ svoj kľúč USB ako miesto uloženia.

Aktualizácia GPS vo vozidle: vysvetlená krok za krokom

Aktualizácia softvéruAktualizácia softvéru

Zapni svoj multimediálny systém smart. Zapaľovanie zostáva vypnuté. Vsuň kľúč USB obsahujúci súbor s aktualizáciou do prípojky USB vo svojom smarte.

Súbor s aktualizáciou na kľúči USBSúbor s aktualizáciou na kľúči USB

Systém rozpozná kľúč USB so súborom aktualizácie.

Aktualizácia softvéruAktualizácia softvéru

Systém rozpozná kľúč USB so súborom aktualizácie.

Systémové hlásenie aktualizácie softvéru GPSSystémové hlásenie aktualizácie softvéru GPS

Následne, potvrď, prosím, zvolením položky Áno systémové hlásenie na aktualizáciu softvéru.

Hlásenie s odpočítavanímHlásenie s odpočítavaním

Krátko pred ukončením sa zobrazí hlásenie s odpočítavaním a napokon sa systém reštartuje.

Úspešná aktualizáciaÚspešná aktualizácia

Teraz je možné kľúč USB vytiahnuť z prípojky USB.

Upozornenie: aby vozidlo mohlo prijímať signál GPS, je potrebné vykonať overenie funkcie vo voľnom priestranstve. Samotnú aktualizáciu možno spustiť aj v garáži alebo podzemnej garáži.