Ponudnik.

Daimler AG

smart – Mercedesstraße 137, D-70327 Stuttgart, telefon: 00800 2 77 77 77 7, e-pošta: cs.deu.smart@cac.smart.com, vpis v trgov. register Okrožnega sodišča v Stuttgartu št.: HRB 19 360, DDV št.: DE 81 25 26 315, ki ga zastopa vodstvo: Ola Källenius (Predsednik), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Wilfried Porth, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm; Predsednik nadzornega sveta: Manfred Bischoff