Pravna obvestila.

Avtorske pravice

Avtorske pravice/Copyright Daimler AG. Vse pravice pridržane. Besedilo, slike, grafike, zvočne datoteke, animacijske datoteke, video datoteke in njihova ureditev so predmet avtorskih pravic in varstva druge intelektualne lastnine. Ti predmeti se ne smejo kopirati za komercialno uporabo ali distribucijo niti se ne smejo spreminjati ali objavljati na drugih straneh. Nekatere spletne strani Daimler AG vsebujejo tudi gradivo, ki je predmet avtorskih pravic njihovih izvajalcev.

Izdelki in cene

Po objavi posameznih strani na internetu lahko pride do sprememb nekaterih izdelkov in storitev. Proizvajalec si pridržuje pravico do izvedbe strukturnih ali oblikovnih sprememb, barvnih sprememb in sprememb v obsegu dobave ali storitev v obdobju dobave, v kolikor so takšne spremembe ali prilagoditve smiselne za kupca ob ustreznem upoštevanju interesov Daimler AG. Fotografije lahko vključujejo dodatno opremo, dodatke ali druge elemente, ki niso del standardnega obsega dobave ali storitev. Vsakršna barvna odstopanja izhajajo iz uporabljenih tehničnih postopkov. Posamezne strani lahko vsebujejo tudi različice in storitve, ki v nekaterih državah niso na voljo. Informacije o zakonskih, pravnih in davčnih določbah ter njihovih posledicah veljajo le za Zvezno republiko Nemčijo. Cene, ki veljajo na dan dostave, se uporabljajo v skladu z določbami v nasprotju s pogoji prodaje in dobave. Vse navedene cene so priporočene maloprodajne cene za naše pogodbene partnerje. Za trenutne cene kontaktirajte center vozil smart ali pogodbenega partnerja.

Dodatne informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 novih avtomobilov najdete v »Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2 novih osebnih vozil Mercedes-Benz in smart.«, ki so na voljo brezplačno na vseh prodajnih mestih in na spletni strani (www.mercedes-benz.si).

Blagovne znamke

Če ni navedeno drugače, so vse blagovne znamke, prikazane na internetnih straneh Daimler AG, predmet zaščitenih blagovnih znamk Daimler AG, to velja zlasti za njihova imena modelov in njihove logotipe podjetja in simbole.

Pravice za izdajo dovoljenj

Daimler AG želi nuditi inovativno in informativno internetno stran. Upamo, da boste nad tem ustvarjalnim naporom tako navdušeni, kot smo mi. Vseeno prosimo, da upoštevate, da mora Daimler AG varovati svojo intelektualno lastnino, vključno s svojimi patenti, blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami. V skladu s tem vas obveščamo, da niti ta internetna stran niti katerikoli material, ki ga vsebuje, nikomur na noben način ne podeljuje ali odobri dovoljenja za intelektualno lastnino Daimler AG.

Napovedne izjave

Veliko naših spletnih strani vsebuje napovedne izjave, ki temeljijo na prepričanjih upravljanja Daimler AG. Razlog za rabo besed, kot so »pričakovati«, »oceniti«, »predvideti«, »nameravati« in »načrtovati«, je na tej spletni strani namenjen prepoznavanju napovednih izjav. Izjave te vrste odražajo stališče Daimler AG v zvezi s prihodnjimi dogodki v času, ko so bile narejene, ter so predmet tveganj in negotovosti. Mnogi vplivi lahko povzročijo, da se dejanski učinki precej razlikujejo od ocen, ki so podane tukaj. Takšni vplivi vključujejo spremembe splošne gospodarske in poslovne situacije, spremembe valutnih tečajev in obrestnih mer, uvedbo konkurenčnih izdelkov, nezadostno sprejemljivost novih izdelkov in storitev ter spremembe v strategiji podjetja. Daimler AG zavrača vse namere ali obveznosti za posodobitev teh v prihodnost usmerjenih izjav.

Jamstvo

Informacije in opisi na teh straneh ne predstavljajo nobene vrste bodisi izraženega ali nakazanega zagotovila ali jamstva. Zlasti ne predstavljajo nobenega nakazanega zagotovila ali jamstva v zvezi s kakovostjo, možnostjo za prodajo, primernostjo za določen namen ali nekršitev zakonov in patentov. Naše internetne strani imajo tudi povezave do drugih strani na internetu. Želimo poudariti, da nimamo nobenega vpliva na oblikovanje in vsebino teh povezanih spletnih strani. Zato ne moremo sprejeti nobene odgovornosti za posodobljenost, pravilnost, popolnost ali kakovost informacij, ki so na teh spletnih straneh. Glede na to se na tem mestu distanciramo od celotne vsebine teh spletnih strani. Ta izjava bi morala veljati za vse povezave do zunanjih spletnih strani iz naših spletnih strani in za njihovo vsebino.

Informacije v zvezi s spletnim reševanjem sporov

Evropska komisija je ustanovila spletno platformo za lažje spletno reševanje sporov (v nadaljevanju "Spletno reševanje sporov (SRS) spletna stran"). Spletna stran SRS je vir namenjen reševanju izven sodnih sporov v zvezi s pogodbenimi obveznostmi, ki izhajajo iz spletnih sklenitve pogodb o nakupu. Spletna stran SRS je na voljo na naslednji povezavi:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vozila s končano življenjsko dobo

Direktiva o vozilih s končano življenjsko dobo se uporablja v skladu z ustreznimi nacionalnimi zakonskimi določbami. Daimler AG zdaj že več let izpolnjuje zakonske zahteve pri oblikovanju, ki upoštevajo pravila za recikliranje in ponovno uporabo. Obstaja mreža podjetij, ki vzamejo nazaj vaš stari avtomobil ter ga razstavijo in reciklirajo na okolju prijazen način. Načini za razstavljanje in recikliranje avtomobilov ter delov se nenehno razvijajo in izboljšujejo in to pomeni, da bo Daimler AG v skladu s prihodnjim povečanjem zakonskih količin za recikliranje.