Novi postopek za preizkušanje porabe goriva in emisij izpušnih plinov – WLTP (svetovno usklajeni preizkusni postopek za lahka vozila) – zagotavlja večjo preglednost in bo postopoma nadomestil novi evropski vozni cikel (NEDC). Preizkusni postopek WLTP je obvezen za vse države članice EU – druge države ga nameravajo uveljaviti pozneje.


Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka novih osebnih vozil smart.

Oglejte si priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka novih osebnih vozil smart. Poleg vrednosti porabe goriva ter izpusta CO2 za vsa vozila smart vam ponujamo tudi nekaj nasvetov za varčnejšo ter "okolju prijaznejšo" vožnjo.


Razlaga preizkusnih postopkov WLTP in NEDC

Preizkusni postopek WLTP je bil uveden 1. septembra 2017. Novi postopek za preizkušanje porabe goriva in emisij izpušnih plinov je zasnovan za pridobivanje rezultatov, ki natančneje odražajo odzivanje vozila med dejansko vožnjo v primerjavi s predhodnim postopkom NEDC. Od septembra 2017 so vsa novo razvita vozila in vozila z novimi pogonskimi sklopi certificirana skladno s postopkom WLTP. Od septembra 2018 bo tako WLTP veljal za vsa druga na novo registrirana vozila. Tako bo proizvajalec smart od danes do avgusta 2018 certificiral svoj portfelj osebnih vozil skladno s postopkom WLTP. V vmesnem obdobju bodo istočasno na voljo vozila s certifikatom WLTP in NEDC. Poleg tega bo navedena vrednost porabe goriva po postopku NEDC, ki temelji na postopku WLTP, in bo tudi višja. Ta vrednost se bo uporabljala v prodajnih dokumentih do leta 2020.

WLTP and NEDC explained

Primerjava preizkusnih postopkov WLTP in NEDC

  WLTP NEDC
Temperatura ob zagonu Hladno Hladno
Trajanje cikla 1800 s 1180 s
Mirovanje 242 s 267 s
Čas zaustavljanja 13,4% 22,6%
Razdalja 23,262 m 10,931 m
Največja hitrost 131.3 km/h 120 km/h
Povprečna hitrost 46.5 km/h 33.35 km/h
Dodatna oprema
posameznega modela
se upošteva pri masi, aerodinamiki, kotalnem uporu, porabi energije avtomobilskega električnega sistema; brez klimatske naprave se ne upošteva, razen pnevmatik;
brez klimatske naprave
Temperatura 23°C 25 +/- 5°C

Kaj to pomeni zame kot stranko?

Uvedba postopka WLTP (svetovno usklajenega preizkusnega postopka za lahka vozila) bo zagotovila večjo preglednost na področju porabe goriva. Ena od prednosti postopka WLTP za stranke so bolj realna merila za primerjanje porabe goriva in vrednosti emisij izpušnih plinov različnih modelov vozil. Vendar pa bodo novi pogoji preizkušanja prinesli tudi spremembe pri vrednostih CO2 in porabi goriva. Zaradi razlogov, povezanih s postopkom bo vozilo z enakimi tehničnimi specifikacijami imelo v postopku WLTP večje vrednosti CO2 in porabe goriva v primerjavi z novim evropskim voznim ciklom (NEDC), saj novi preizkusni postopek na primer upošteva dodatno opremo in strožje pogoje preizkušanja.

The WLTP delivers accurate figures.

Vrednosti po postopku WLTP so točne.

Ker je upoštevana individualna specifikacija opreme posameznega vozila, so rezultati postopka bolj točni kot pri voznem ciklu NEDC, saj so dejansko specifični za posamezno vozilo. To ne prinaša sprememb pri vsakodnevni porabi goriva. Od septembra 2017 se v avtomobilski industriji uveljavlja nov postopek za merjenje porabe goriva in emisij izpušnih plinov; vsi novo certificirani modeli vozil bodo preizkušeni po postopku WLTP. Obenem se bodo vrednosti porabe goriva po postopku NEDC v promocijskem gradivu še vedno izračunavale in prikazovale kot edine veljavne vrednosti porabe goriva. Do septembra 2018 bo proizvajalec smart postopoma certificiral svoj portfelj vozil skladno s postopkom WLTP. Nato bodo nove vrednosti WLTP predvidoma prikazane v vseh prodajnih dokumentih in drugih publikacijah. Vrednost porabe goriva po postopku NEDC bo navedena v primeru opuščenih modelov.

 

Introduction of the WLTP cycle.

Uvedba cikla WLTP.

Cilj uvedbe postopka WLTP je svetovna uskladitev preizkusnih postopkov. Cikel je zasnovan za pridobivanje rezultatov preizkusa, ki natančneje odražajo odzivanje vozila med dejansko vožnjo v primerjavi s postopkom NEDC. Rabljenih vozil ta sprememba preizkusnega postopka ne bo zadevala in bodo ohranila svoje certificirane vrednosti NEDC. Vsaj do konca leta 2020 se bodo za vsa vozila izračunavale tako vrednosti WLTP kot NEDC. Te bodo vzporedno navedene v dokumentih vozila z začetkom veljavnosti od zadevnega datuma certifikacije vozila. Od leta 2021 dalje bodo izmerjene vrednosti WLTP edine vrednosti porabe goriva in emisij izpušnih plinov za vsa osebna vozila, pod pogojem da vsaka država članica EU prilagodi svoj davčni sistem. Dejanska poskusna faza uvedbe postopka WLTP ima okrajšavo WLTC in se deli v tri razrede. Skoraj vsak osebni avtomobil bo moral opraviti preizkus v skladu z razredom WLTC 3 (svetovno usklajen preizkusni cikel za lahka vozila), ki zajema vsa osebna vozila z razmerjem med močjo in maso, večjim od 34 kW/t (46 KM/t teža praznega vozila).

WLTP: Greater transparency.

WLTP: Večja preglednost.

WLTP zagotavlja strankam z vozili smart vrednosti porabe goriva, ki so specifične za posamezno vozilo ter bolj realne in pregledne. Medtem ko je primerjava med proizvajalci in med modeli ohranjena, merjene vrednosti porabe goriva bolj natančno odražajo vsakodnevno vožnjo in upoštevajo več dejavnikov kot pri postopku NEDC. Proizvajalec avtomobilov smart zagovarja tako bolj realno laboratorijsko preizkušanje kot tudi meritve na cesti. Ta kombinacija zagotavlja strankam za vozila smart več jasnosti, preglednosti in zanesljivosti. Uvedba postopka WLTP in RDE (dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo) predstavlja pomemben korak v tej smeri.

What does this mean for customers?

Kaj to pomeni za stranko?

V prihodnje bodo lahko stranke po izbiri dodatne opreme natančneje kot kdajkoli prej izračunale vrednosti emisij CO2 za svoje vozilo. Da bi zagotovil jasnost in največjo možno preglednost, bo proizvajalec vozil smart aktivno spremljal faze uveljavljanja postopka WLTP ter bo ciljno obveščal trgovce in stranke. V tem bo vključena tudi nova oblika posredovanja informacij na podlagi specifikacije opreme: od modela z najmanjšo porabo energije do različice z največjo. Po številu bo mogoče izbirati v razponu med »WLTP Low« (minimalna dodatna oprema) in »WLTP High« (maksimalna dodatna oprema).


Kako zahtevati svoje rezultate RDE?

How to request your RDE results.

Pozanimajte se o vrednosti emisij vašega vozila v dejanskih voznih razmerah.

Pozanimajte se o vrednosti emisij vašega vozila v dejanskih voznih razmerah. Izraz »dejanske emisije«, ki nastajajo med vožnjo (RDE), se nanaša na dejanske vrednosti emisij avtomobilov, tovornih vozil in avtobusov pri vsakodnevni uporabi. Merjenje izpušnih plinov za homologacijo je bilo izvedeno izključno na dinamometrih. Ko je marca 2016 začela veljati Uredba komisije (EU) 427/2016 za prilagajanje zakonodaje na področju dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, je merjenje emisij v dejanskih voznih razmerah ob določenih parametrih postalo obvezno. Skupaj z mejnimi vrednostmi emisij, ki nastajajo med vožnjo v dejanskih voznih razmerah, ki so stopile v veljavo septembra 2017, je to pomemben korak k čistejši avtomobilskih prihodnosti z manj emisijami.

Z navedbo prenosnega sistema za merjenje emisij v vozilih smart na spodnjem obrazcu lahko zahtevate rezultate preizkusov RDE za naša vozila smart, ki so bili izbrani z naše strani kot proizvajalec in s strani neodvisne državno certificirane servisne službe.


Najpogostejša vprašanja.

Kaj je WLTP?

Kratica WLTP označuje svetovno usklajeni preizkusni postopek za lahka vozila, pri katerem se izmerijo poraba goriva in vrednosti emisij vozila na kotalni preskusni napravi. Postopek se postopoma uvaja od 1. septembra 2017 in bo nadomestil predhodni preizkusni postopek NEDC.

Z bolj dinamičnim pristopom je postopek WLTP bistveno bolj realen v smislu dejanskega odzivanja vozila med vožnjo. Za postopek WLTP so značilni znatno večji pospeški in precej bolj dinamičen profil vožnje. Največja hitrost je povečana na 131 km/h s povprečno hitrostjo 47 km/h.

Čas vožnje je podaljšan za deset minut, pri čemer se na kotalni preskusni napravi simulira pretežno vožnja po avtocesti; obenem je zmanjšan delež časa za zaustavljanje. Prevožena razdalja je podvojena na 23 kilometrov.

Točke prestavljanja so predhodno določene glede na vozilo in njegov pogonski sklop. Tudi vsa dodatna oprema, ki vpliva na aerodinamiko, kotalni upor in maso vozila, bo v prihodnje upoštevana pri merjenju. Poraba goriva za delovanje funkcij udobja bo prav tako doprinesla k večjim vrednostim CO2. Edino izjemo v prvi fazi postopka WLTP predstavlja klimatska naprava.

Glavni cilj postopka WLTP je uveljaviti svetovno zavezujoč standard, in sicer najprej v državah članicah EU. S tem bo omogočena primerjava porabe goriva in emisij onesnaževal pri vozilih različnih proizvajalcev. Poleg tega bodo standardi omogočili organom, da preverijo skladnost z zakonsko določenimi omejitvami emisij – od ogljikovodikov (HC) in ogljikovega monoksida (CO) do dušikovih oksidov (NOx) in trdih delcev.

Kaj je WLTC?

Vozni cikli WLTP so znani kot WLTC – svetovno usklajen preizkusni cikel za lahka vozila. Postopek WLTP ima tri različne vozne cikle za različne razrede vozil, ki upoštevajo dejansko razmerje med močjo in maso. Večini osebnih vozil, registriranih v EU, bo dodeljen razred WLTC 3, ki zajema razmerje med močjo in maso, ki je večje od 34 kW/t (46 KM/t). Preizkusni cikel za vozila razreda 3 sestavljajo štirje razdelki – nizek, srednji, visok in zelo visok. Ti simulirajo mestno in izvenmestno vožnjo ter vožnjo po hitrih cestah in avtocestah.

Kaj je NEDC?

NEDC (novi evropski vozni cikel) je trenutno veljavni preizkusni cikel za osebna vozila. Prvi evropski vozni cikel je stopil v veljavo leta 1970 s ciljem strankam zagotoviti primerljive in ponovljive vrednosti pri vseh proizvajalcih. Leta 1992 je bil NEDC razširjen tudi na izvenmestno vožnjo. S 34 km/h je povprečna hitrost v preizkusnem ciklu NEDC majhna, kot to velja tudi za dogodke pospeševanja in največjo hitrost 120 km/h. Sestava cikla ni več skladna z današnjo povprečno porazdelitvijo razdalj, ki se jih prevozi na različnih vrstah cest.

Merjenje ne upošteva aerodinamike in mase, kot tudi ne porabe energije dodatne opreme ter funkcij udobja, kot so klimatska naprava, avdiosistem in ogrevanje sedežev. Temu gre dodati še tehnološke parametre, ki povzročajo neskladja.

Tehnologija start/stop ima na primer sorazmerno visok vpliv v ciklu NEDC, saj ta vključuje visok delež časov zaustavljanja. Parametri, ki so specifični za vozilo, niso upoštevani pri izračunavanju točk prestavljanja pri vozilih z ročnim menjalnikom.

To lahko povzroči velika neskladja pri porabi goriva v primerjavi z dejanskimi voznimi razmerami. Stalen tehnološki napredek pomeni, da je postopek NEDC zastarel.

Kaj je RDE?

Kratica RDE pomeni dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, pri tem pa gre za preizkus na cesti za določanje emisij onesnaževal. Opisuje emisije vozila v dejanskih voznih razmerah. Do danes so se merjenja emisij izpušnih plinov za homologacijo izvajala izključno na kotalnih preskusnih napravah. Od marca 2016 je treba emisije meriti tudi znotraj opredeljenega okvira v dejanskih voznih razmerah. Za merjenje emisij dušikovega oksida (NOx) in ogljikovega monoksida (CO) se uporablja prenosni sistem za merjenje emisij (PEMS). Kasneje se bodo merile tudi emisije trdih delcev. Ni določenega cikla; vožnja in merjenje se izvaja v dejanskem vsakodnevnem prometu skladno s cestno-prometnimi predpisi. Vožnja poteka na javnih cestah in traja približno od 90 do 120 minut, in sicer v enakem razmerju v mestu, zunaj mesta in na avtocesti. Povprečna hitrost med 15 in 30 km/h je določena za mestno vožnjo, medtem ko je hitrost na avtocestah 90 in vsaj 110, toda ne več kot 145 km/h. Zunanja temperatura mora biti med 0 in 30 °C in klimatska naprava mora biti vklopljena.

Cestni preizkus se ne sme izvajati nad 700 metri nadmorske višine in višinska razlika ne sme več kot 100 metrov. Od septembra 2017 je pri cestnih preizkusih RDE obvezna skladnost z emisijskimi omejitvami Euro 6. V prvi fazi je bila skladnost obvezna od 1. septembra 2017 za novo certificirane modele, najkasneje od 1. septembra 2019 pa bo skladnost obvezna za vse modele.