En dag i stan.

En kvinna sitter på ett kafé och äter frukost.En kvinna sitter på ett kafé och äter frukost.
En kvinna lämnar sin smart med en träningsmatta under armen.En kvinna lämnar sin smart med en träningsmatta under armen.
En kvinna sitter bakom ratten i sin smart EQ fortwo.En kvinna sitter bakom ratten i sin smart EQ fortwo.
Två personer sitter till bords och äter.Två personer sitter till bords och äter.
Tre personer sitter runt middagsbordet.Tre personer sitter runt middagsbordet.
En kvinna kommer tillbaka hem och låter sin smart laddas vid en laddstolpe.En kvinna kommer tillbaka hem och låter sin smart laddas vid en laddstolpe.
icon/arrow-down
icon/arrow-down

[1] Eldrivna smart-modeller utrustade med 22 kW-ombordladdare med snabbladdning (908) kan – förutom via en väggmonterad laddbox – även laddas via ett hushållsuttag. Om snabbladdaren ansluts till ett hushållsuttag resulterar den lägre verkningsgraden i en längre laddningstid. Om du vill ladda din eldrivna smart i ett hushållsuttag i en äldre byggnad eller i anslutning till en industrianläggning, rekommenderar vi att du låter en auktoriserad elektriker kontrollera om hushållsuttaget är lämpat för ändamålet.