Pravne napomene.

Autorska prava

Autorska prava 2013 Daimler AG. Sva prava zadržana. Tekst, slike, grafike, zvučne datoteke, animacije, video fajlovi i njihov raspored su predmet autorskih prava i druge zaštite intelektualne svojine. Ovi objekti se ne smeju kopirati za komercijalnu upotrebu ili distribuciju, niti se ovi objekti mogu menjati ili postavljati na druge sajtove. Neki Daimler AG sajtovi takođe sadrže materijal koji je predmet autorskih svojih usluga.

Proizvodi i cene

Promene mogu da se odnose na određene proizvode koji su objavljeni na internetu. Proizvođač zadržava pravo da izvrši strukturalne modifikacije dizajna, promene boja, te promene ili modifikacije su razumne za kupca u uvažavanje interesa Daimler AG. Fotografije mogu da uključuju pribor, opcije ili druge elemente koji nisu deo standardnog obima isporuke ili usluge. Pojedinačne stranice mogu da sadrže varijante i usluge koje nisu dostupne u nekim zemljama. Informacije o zakonskim, pravnim i fiskalnim propisima i njihovim posledicama primenjuju se samo na Saveznoj Republici Nemačkoj. Cene se primenjuju na dan isporuke, podležu odredbama i uslovima prodaje i isporuke. Sve cene navedene su preporučene maloprodajne cene za naših ugovornih partnera. Molimo kontaktirajte smart centar ili ugovornog partnera za tekuće cene.

Za dodatne informacije o zvaničnoj potrošnji goriva i zvanična tačna emisija CO2 za nove automobile, molimo vas da pogledate "Vodič za potrošnju goriva, emisija CO2 i potrošnje električne energije novih automobila", koja je dostupna besplatno na svim prodajnim mestima i od DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).

Zaštitni znak

Ukoliko nije drugačije naznačeno, svi znaci prikazani na Daimler AG internet sajtovima podležu pravima zaštitnog znaka Daimler AG, ovo se posebno odnosi na imenima modela, logotipe i ambleme.

Prava licence

Daimler AG želi da ponudi inovativni i informativni internet sajt. Nadamo se da ćete biti oduševljeni. Međutim, molimo vas da cenite to što Daimler AG mora da zaštiti svoju intelektualnu svojinu, uključujući patente, robne marke i autorska prava. Prema tome, vi se ovim savetuje da ni ovaj internet sajt, niti bilo koji materijal sadržan u njemu ni u kom slučaju usvojite ili ga predate bilo kojoj osobi bez dozvole Daimler AG-a.

Izjave

Mnogi od naših sajtova sadrže predviđanja koja se zasnivaju na uverenjima upravljanja Daimler AG. Razlog za zapošljavanje, reči kao što su "očekuju" , "procene", "predvide", "namerava" i "plan" na ovom sajtu je da se identifikuju unapred. Izjave ove prirode odražavaju se na stav o Daimler AG o budućim događajima u vreme u kome su nastale i podležu rizicima i neizvesnostima. Mnogi uticaji mogu da izazovu stvarne rezultate koji se značajno razlikuju od procena datih ovde. Takvi uticaji uključuju promene opšte ekonomske i poslovne situacije, promene deviznog kursa i kamatnih stopa, uvođenje konkurentnih proizvoda, nedovoljno prihvatanje novih proizvoda i usluga i promene u korporativnoj strategiji. Daimler AG odriče svih namera ili obaveza da ažurira ove i buduće orijentisane izjave.

Odgovornost

Informacije i opisi na ovim stranicama ne predstavljaju sadržaje eksplicitne ili implicitne. Naše internet stranice takođe imaju linkove ka drugim sajtovima na internetu. Želimo da naglasimo da mi nemamo nikakav uticaj na dizajn i sadržaj ovih sajtova povezanih. Prema tome, mi ne možemo da prihvatimo bilo kakvu odgovornost za aktuelnosti, ispravnost, potpunost ili kvalitet informacija koje na ovim sajtovima. Imajući ovo u vidu, mi smo se ovim distancirali od celog sadržaja tih sajtova. Ova izjava će se primenjivati za sve linkove ka spoljnim sajtovima sa naših sajtova i za sadržaj istih.

End-of-life vozila

Direktiva o end-of - life- vozilima primenjuje se u skladu sa odgovarajućim nacionalnim zakonskim odredbama. Već nekoliko godina Daimler AG je ispunio zakonske uslove za projektovanje, kompatibilan sa zahtevima reciklaže i ponovne upotrebe. Mreža preduzeća postoji koja će uzeti nazad svoj stari automobil za demontažu i recikliraju ga na ekološki prihvatljiv način. Načini demontaže i reciklaže automobila i delova se kontinuirano razvija i unapređuje.