Napomene za korišćenje kolačića kao i za analizu korisničkih podataka i za korišćenje alata za analizu

Mi koristimo kolačiće i slične softverske alate, kao što su HTML5 Storage ili Local Shared Objects (zajedno „Cookies“), kako bismo prepoznali vaše korisničke interese i naročito popularne oblasti naših veb-stranica, i kako bismo sa tim informacijama poboljšali strukturu veb-stranica i napravili ih još lakšim za korišćenje. U iste svrhe koristimo alate za analizu Adobe Analytics i Google Analytics; i tu može doći do korišćenja kolačića.

 

1. Funkcije i korišćenje kolačića

 

a. Kolačići su male datoteke, koje se sa veb-stranice koju posećujete, čuvaju na vašem desktop računaru, Notebook računaru ili mobilnom krajnjem uređaju. Iz toga možemo npr. da vidimo da li je između vašeg uređaja i naših veb-stranica već postojala veza, ili koji jezik ili druga podešavanja preferirate. Kolačići mogu da sadrže i lične podatke.

b. Ako koristite naše veb-stranice, pristajete na korišćenje kolačića.

Naše veb-stranice možete da posetite i bez pristanka na korišćenje kolačića. Tj. možete da odbijete korišćenje i takođe da u svakom momentu obrišete kolačiće, ako napravite sledeća podešavanja na Vašem uređaju. To se radi na sledeći način:

i. Većina pregledača su podešeni da automatski prihvataju kolačiće. Ovo pretpodešavanje možete da promenite tako što ćete u pregledaču izabrati podešavanje *Ne prihvataj kolačiće*.

ii. Postojeće kolačiće možete da obrišete u svakom trenutku. Kako to funkcioniše, možete da vidite u uputstvu Vašeg pregledača odn. proizvođača uređaja.

iii. Informacije o deaktivaciji opcije Local Shared Objects možete pronaći preko sledeće veze:

Informacije o deaktivaciji opcije Local Shared Objects

iv. Korišćenje kolačića je kao i njihovo odbijanje ili brisanje povezano sa uređajem koji koristite i sa pregledačem koji se koristi. Vi morate kolačiće za svaki svoj uređaj ili, ako koristite više pregledača, za svaki pregledač posebno da odbijete odn. da obrišete.

c. Ukoliko ne prihvatite korišćenje kolačića, može da se desi da Vam ne budu na raspolaganju sve funkcije naših veb-stranica ili da Vam određene funkcije budu dostupne samo ograničeno.

d. Mi kolačiće delimo na sledeće kategorije:

i. Neophodni kolačići (tip 1)
Ovi kolačići su neophodni za funkcionisanje veb-stranica. Bez ovih kolačića ne bismo mogli da Vam ponudimo npr. usluge kao što je konfigurator vozila.

ii. Funkcijski kolačići (tip 2)
Ovi kolačići olakšavaju rukovanje i poboljšavaju funkcije veb-stranica. Mi memorišemo npr. Vaša podešavanja jezika u funkcijskim kolačićima.

iii. Radni kolačići (tip 3)
Ovi kolačići skupljaju informacije o tome kako koristite naše veb-stranice. Na taj način možemo da prepoznamo koji su delovi naše internet ponude naročito popularni, i da na taj način poboljšamo ponudu za Vas. U tu svrhu pročitajte odeljak „Analiza korisničkih podataka“.

iv. Kolačići trećih strana (tip 4)
Ove kolačiće koriste treće strane, npr. socijalne mreže kao što su Facebook, Twitter i Google+, čije sadržaje možete da integrišete preko „Social Plug-in“-ova koji su ponuđeni na našim veb-stranicama. Više informacija o korišćenju i funkciji Social Plug-in-ova, možete pronaći u poglavlju 4 naših Napomena o zaštiti podataka.

Napomene o zaštiti podataka


Na našoj veb-stranici koristimo sledeće kolačiće:

 

Tehnički identifikator Opis funkcija Tip kolačića
config_fortwo, config_fortwo-combustion, config_fortwo-ed, config_fortwo-brabus, config_c453-combustion, config_w453-combustion Memorisanje konfiguracija vozila sa različitih stranica proizvoda za primenu u konfiguratoru. Tip 1
SMSESSION, SMTRYNO, ciam-design, remember-me-flag, level* Sadrže informacije koje su neophodne za prijavu korisnika. Tip 1
AWSALB Obezbeđuje da se više uzastopnih upita nekog korisnika u Loadbalancer-u prosledi istoj instanci aplikacije, kako bi se obezbedilo konzistentno ponašanje veb-stranice.  Tip 1
JSESSIONID Sadrži anonimni korisnički ID, da bi mogao više upita nekog korisnika da svrsta u istu HTTP sesiju. Tip 1
configType_fortwo, configType_fortwo-combustion, configType_fortwo-ed, configType_fortwo-brabus, configType_c453-combustion, configType_w453-combustion, storedUUIDS, storedBaureihen Memoriše metainformacije o konfiguracijama vozila za korišćenje konfiguratora. Tip 2
storage-id, persistentStorageId Omogućuje prenos sadržaja iz memorije pregledača (npr. konfiguraciju vozila) između različitih smart domena. Tip 2
code, email Koristi se u Microsite kontekstu, da korisnik koji je kontaktiran putem e-pošte ne bi morao ponovo da unosi svoje podatke za prijavu ako hoće da se pridruži nekoj kampanji. Tip 2
FB_LOGIN_AUTH_DENIED_URL Obezbeđuje da korisnik posle event. neuspele prijave na Facebook, ponovo dođe na početnu stranicu. Tip 2
solution-url, solution-img, solution-text Memoriše informacije o poslednje posećenoj stranici sa proizvodima, kako bi ona mogla da se prikaže kao prvi element na Dashboard-u. Tip 2
smart_lastlocations Memoriše poslednju posećenu stranicu, da bi korisniku omogućio da se brzo vrati pomoću veze „Nazad“. Tip 2
introPlayed, lastVisit Obezbeđuje da se drugi interaktivni elementi stranice pauziraju tokom uvoda stranice. Tip 2
config, persistentStorage_config Prenosi informacije preko konfiguracije vozila u kontakt formular. Tip 2
addToHome, addToHomeSession Koristi se na mobilnim uređajima, da se korisniku ne bi ponovo prikazao Widget „Add to home screen“ nakon zatvaranja. Tip 2
jStorage, _tmptest Omogućuje korišćenje localStorage-a nezavisno od pregledača za čuvanje preostalih informacija. Tip 2
LogingateAfterLoginAction, LogingateAfterLoginTargetPage Memoriše poslednju željenu akciju korisnika pre prijave, da bi mogao direktno da je nastavi posle prijave. Tip 2
cookie_policy, persistentStorage_cookie_policy Obezbeđuju da se korisniku po zatvaranju ne prikazuje ponovo napomena o smernici za kolačiće. Tip 2
psyma_participation Koristi se da se korisniku po zatvaranju upitnika on ne prikazuje ponovo. Tip 2
authenticated, campaignStorage_<id>_authenticated Omogućuje personalizovano oblikovanje izabranih oblasti stranice (npr. Microsite) i priprema komforne funkcije za korisnika (npr. lični odgovor korisnika ili ispunjavanje formulara unapred). Tip 2
feedbackformTransferStorage, campaignStorage_*_feedbackformTransferStorage, fpf_* Koristi se da bi odgovori korisnika, npr. iz interaktivnog video intervjua, mogli dalje da se koriste na sledećim stranicama. Tip 2
param_csref, param_pid, microsite-dataorigin Omogućuju naknadno utvrđivanje načina pristupa korisnika nekoj kampanji. Tip 3
s_vi, s_cc, s_sq, s_getval, _ga, _gat, SessionPersistence* Skupljaju informacije o korišćenju veb-stranice, kako bi mogli da je optimizuju. Tip 3
datr, act, presence, p, fr, lu, c_user, s, cs, csm Koristi ih Facebook, ukoliko se na posećenoj veb-stranici koristi Facebook Social Media Plugin. Ostale informacije možete pronaći na veb-stranici https://en-us.facebook.com/help/cookies/ Tip 4
PREF, NID, APISID, HSID, SAPISID, SID, SSID Koristi ih Google, ukoliko se na posećenoj veb-stranici koristi Google+ Social Media Plugin ili YouTube Videoplayer. Ostale informacije možete pronaći na veb-stranici http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ Tip 4

2. Analiza korisničkih podataka; korišćenje alata za analizu

 

a. Mi želimo da sadržaje naših veb-stranica što više približimo Vašim interesima i da tako poboljšamo našu ponudu za Vas. Da bismo prepoznali omiljene sadržaje i naročito popularne oblasti veb- stranica, mi koristimo sledeće alate za analizu: Google Analytics, Adobe Analytics.

b. Korišćenjem ovog alata za analizu, podaci mogu da se prenesu na server u SAD i da se tamo obrađuju. Zato obratite pažnju na sledeće: U SAD sa stanovišta Evropske unije ne postoji „odgovarajući nivo zaštite“ za obradu ličnih podataka, koji je po standardima EU. Taj nivo zaštite može da se koristi za pojedina preduzeća, dobijanjem sertifikata prema takozvanom standardu „EU-U.S. Privacy Shield“.

c. Ako ne želite da pomoću navedenih alata za analizu sakupljamo i analiziramo informacije o Vašoj poseti naših veb-stranica, možete u svakom trenutku to da opozovete za ubuduće („Opt-Out“).

Vaš opoziv ćemo realizovati tako što ćemo na Vašem pregledaču koristiti kolačić Opt-Out. Ovaj kolačić služi samo za dodelu vašeg opoziva. Vodite računa o tome da kolačić Opt-Out iz tehničkih razloga radi samo u pregledaču u kom se koristi. Ako obrišete kolačić ili ako koristite drugi pregledač ili event. drugi krajnji uređaj, ponovo uradite Opt-Out.

i. Google Inc. („Google“):

Google ima sertifikat po standardu EU-U.S. Privacy Shield.

Prenos, unos i obradu Vaših podataka možete da sprečite preko Google-a. Informacije o tome Google pruža preko sledeće veze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

ii. Adobe Systems Inc. (“Adobe“)

Adobe ima sertifikat po standardu EU-U.S. Privacy Shield.

Da biste sprečili analizu putem proizvoda Adobe Analytics, idite na sledeću vezu: https://www.adobe.com/rs/privacy/opt-out.html