Furnizor / protecția datelor

Furnizor

Precizări legale

Protecția datelor

Fișiere tip cookie

Consum și emisii

Furnizor - Pagină/informații produs

Conținutul și informațiile despre produs prezentate pe această pagină web sunt în responsabilitatea:

Mercedes-Benz România S.R.L.
Sediu social: Oraș Voluntari, 
Șoseaua București Nord Nr. 15-25, 
Clădirea Henley, et. 3-5, 
Swan Office & Technology Park, Județul Ilfov

Telefon: + 40 (0)21 2004555
Înreg. Reg. Com.: J23/2723/06.09.2013
C.I.F. RO 18927698
Capital Social: 128.528.300 RON

Drepturi de autor

Copyright 2019 Daimler AG. Toate drepturile rezervate. Toate textele, imaginile, graficele, fișierele de sunet, video și animație, precum și aranjamentul lor se supun drepturilor de autor și altor legi cu privire la protejarea proprietății intelectuale. Acestea nu pot fi copiate în scopuri comerciale sau pentru difuzare, nici nu pot fi modificate și utilizate pe alte pagini de internet. Unele pagini de internet ale Daimler AG conțin și materiale supuse drepturilor de autor ale furnizorilor.

Produse și prețuri

După publicarea anumitor pagini, pot apărea modificări la produse și servicii. Furnizorul își rezervă dreptul unor modificări constructive și de formă, diferențe de culoare și modificări ale volumului de livrare și de servicii pe perioada de livrare, atât timp cât modificările sau diferențele sunt rezonabile pentru clienți și respectă interesele Daimler AG. Imaginile pot include și accesorii, echipări speciale sau alte elemente ale pachetului de livrare, care nu sunt incluse în pachetul standard de livrare sau servicii. Diferențele de culoare sunt condiționate tehnic. Anumite pagini pot conține tipuri și servicii care nu sunt disponibile în anumite țări. Declarațiile despre norme și efecte juridice, legale și financiare nu sunt valabile decât în Republica Federală a Germaniei. Dacă nu se menționează altceva în condițiile comerciale sau de vânzare, prețurile corespund celor valabile în ziua livrării. Pentru partenerii noștri comerciali, prețurile sunt recomandări fără obligații. Vă rugăm să întrebați despre ultima versiune la un centru smart sau la un partener comercial.

 

Mărci comerciale

Dacă nu este menționat altfel, toate mărcile menționate pe paginile de internet ale firmei Daimler AG sunt mărci protejate legal ale Daimler AG,ceea ce este valabil și pentru numele de modele, ca și pentru toate logourile și emblemele firmei.

Drepturi de licență

Firma Daimler AG dorește să vă ofere un program de internet inovativ și informativ. De aceea sperăm că vă veți bucura la fel ca noi de structura noastră creativă. Totuși vă rugăm să înțelegeți că firma Daimler AG trebuie să-și protejeze proprietatea intelectuală, inclusiv patente, mărci și drepturi de autor, iar aceste pagini de internet nu pot oferi niciun fel de drepturi de licență proprietății intelectuale a firmei Daimler AG.

Declarații orientate spre viitor

Multe pagini de internet conțin declarații orientate spre viitor, care se bazează pe convingeri ale conducerii firmei Daimler AG. Odată cu folosirea cuvintelor precum „ne așteptăm", „apreciem", „prevedem", „intenționăm" și „planificăm" în aceste pagini de internet se urmărește identificarea declarațiilor orientate spre viitor. Aceste declarații redau viziunea firmei Daimler AG cu privire la evenimente viitoare în momentul respectiv și se supun riscurilor și incertitudinilor. Mulți factori pot contribui la diferența dintre rezultatele reale și estimările oferite aici. Între astfel de factori se numără, pe lângă alte modificări ale condițiilor generale economice și de afaceri, modificări ale cursurilor de schimb și ale nivelului dobânzilor, lansarea unor produse ale concurenței, acceptarea inadecvată a noilor produse și servicii și modificările de strategie ale firmei. Firma Daimler AG respinge orice intenție sau obligație de a actualiza aceste declarații orientate spre viitor.

Răspundere

Informațiile și datele conținute în aceste pagini nu reprezintă nicio asigurare sau garanție, explicită sau implicită. Acestea nu reprezintă niciun accept sau garanție implicite cu privire la structura, comercializarea, adecvarea pentru anumite scopuri sau neîncălcarea unor legi sau patente. Pe paginile noastre de internet găsiți și linkuri spre alte pagini. Dorim să vă informăm că nu avem nicio influență asupra structurii și conținutului paginilor la care se face trimiterea. De aceea nu putem oferi nicio garanție cu privire la actualitatea, corectitudinea, completitudinea sau calitatea informațiilor furnizate pe acele pagini. Din acest motiv ne distanțăm de orice conținut inclus pe aceste pagini de internet. Această explicație este valabilă pentru toate linkurile spre pagini externe și conținuturile acestora incluse în paginile noastre de internet.

Informații despre rezolvarea disputelor online

Comisia Uniunii Europene a realizat o platformă de internet pentru rezolvarea online a disputelor (așa-numita „Platformă OS”). Platforma OS servește ca centru de criză pentru rezolvarea disputelor extrajudiciare cu privire la obligațiile contractuale rezultate din contracte de vânzare online. Puteți intra pe Platforma OS prin următorul link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Indicație conform paragrafului § 36 al Legii rezolvării disputelor comerciale

Firma Daimler AG nu va participa la o procedură de rezolvare a disputei în fața unei comisii de aplanare a disputelor cu consumatorii și nu este obligată în acest sens.

 

 

 

 

Declarație de confidențialitate/Privacy Statement

 

Responsabil în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor este (RGPD):

Mercedes-Benz România S.R.L.(„Noi“)

Sediu social: Oraș Voluntari, Șoseaua București Nord Nr. 15-25, Clădirea Henley, et. 3-5, Swan Office & Technology Park, Județul Ilfov, România

E-mail: DoC-MBRO@daimler.com

 

 1. Protecția datelor

Ne bucurăm de vizita dvs. pe paginile noastre web și de interesul manifestat față de ofertele noastre. Protecția datelor dvs. cu caracter personal este un aspect important pentru noi. În această declarație de confidențialitate, explicăm modul în care colectăm datele dvs. cu caracter personal, ce facem cu acestea, în ce scop și pe ce temei juridic, precum și care sunt drepturile și revendicările dvs. În plus, facem referire la Regulamentul procedural Daimler privind protecția datelor: 

 

Procedura Daimler privind protecția datelor

.

 

Declarația noastră de confidențialitate pentru utilizarea paginilor noastre web și Regulamentul procedural Daimler AG privind protecția datelor nu se aplică în cazul activităților pe paginile web ale rețelelor de socializare sau ale altor furnizori pe care le puteți accesa prin intermediul linkurilor de pe paginile noastre web. Vă rugăm să vă informați pe paginile web ale acestor furnizori cu privire la prevederile acestora privind protecția datelor.

 

 1. Colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

 

a. În timpul vizitei dvs. pe paginile noastre web stocăm anumitedate despre browserul și sistemul de operare utilizate de dvs., data și ora vizitei, starea accesării (de ex., dacă ați putut accesa o pagină web sau dacă ați primit un mesaj de eroare), utilizarea funcțiilor paginilor web, termenii de căutare l introduși de dvs., frecvența cu care accesați anumite pagini web, denumirea fișierelor accesate, cantitatea de date transferate, pagina web de pe care ați ajuns pe paginile noastre web și pagina web pe care o vizitați de pe paginile noastre web, dacă faceți clic pe linkuri de pe paginile noastre web sau dacă introduceți direct un domeniu în câmpul de introducere al aceleiași file (respectiv, al aceleiași ferestre) din browserul dvs., de pe care ați deschis paginile noastre web. În plus, din motive de siguranță, în special pentru prevenirea și recunoașterea atacurilor asupra paginilor noastre web sau a altor încercări frauduloase, stocăm pe o perioadă de 7 zile adresa dvs. IP și numele furnizorului dvs. de servicii de internet.

b. Colectăm alte date cu caracter personal doar dacă ne comunicați aceste date, de ex., în cadrul unei înregistrări, unui formular cu date de contact, unui chestionar, unui concurs sau pentru executarea unui contract și chiar și în aceste cazuri doar în măsura în care acest lucru ne este permis în baza unui acord exprimat de dvs. sau conform regulamentelor aplicabile (mai multe informații în acest sens se găsesc mai jos în capitolul „Temeiul juridic pentru prelucrare“).

c. Nu sunteți obligat nici prin lege și nici prin contract să furnizați datele dvs. cu caracter personal. Există însă posibilitatea ca anumite funcții ale paginilor noastre web să depindă de furnizarea datelor cu caracter personal. Dacă în aceste cazuri nu furnizați date cu caracter personal, este posibil ca anumite funcții să fie disponibile în mod limitat sau să nu fie disponibile deloc.

 

 1. Scopurile utilizării

 

a.  Utilizăm datele cu caracter personal colectate în timpul unei vizite pe paginile noastre web pentru a le putea opera într-un mod cât mai facil pentru dumneavoastră și pentru a proteja sistemele noastre IT de atacuri și alte activități ilegale.

b.  Atât timp cât ne comunicați și alte date cu caracter personal, de ex., în cadrul în cadrul unei înregistrări, al unui formular cu date de contact, al unui chestionar, al unui concurs sau pentru executarea unui contract, vom utiliza aceste date în scopurile menționate, în scopul administrării clienților și - atât cât este necesar - în scopul desfășurării și contabilizării unor tranzacții, în limita necesară în acest sens.

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal către terți; inserturi sociale: Utilizarea furnizorilor de servicii 

a. Paginile noastre web pot conține și oferte provenind de la terți. Dacă faceți clic pe o astfel de ofertă, noi transferăm date către furnizorul respectiv, în limita necesară (de ex. indicația faptului că ați găsit această ofertă la noi și, dacă este cazul, alte informații pe care le-ați oferit deja în acest sens pe paginile noastre de internet).  

b. Atunci când utilizăm pe paginile noastre web așa-numitele „inserturi sociale“ de pe rețele de socializare precum Facebook, Twitter și Google+, le integrăm după cum urmează:  

Atunci când vizitați paginile noastre web, inserturile sociale sunt dezactivate, adică nu are loc niciun transfer de date către operatorul acestor rețele. Dacă doriți să utilizați una din aceste rețele, faceți clic pe respectivul insert social pentru a stabili o conexiune directă cu serverul rețelei respective.

În cazul în care aveți un cont de utilizator pe acea rețea și sunteți autentificat la momentul activării insertului social, rețeaua poate corela contul dumneavoastră de utilizator cu vizita dumneavoastră pe paginile noastre web. Dacă doriți să evitați acest lucru, vă rugăm să vă deconectați de pe rețea înainte de a activa insertul social. Vizita altor pagini web Daimler nu poate fi corelată de o rețea de socializare fără ca dumneavoastră să fi activat înainte un insert social existent și acolo.

Atunci când activați un insert social, conținuturile care astfel devin disponibile sunt transferate de rețea direct către browserul dumneavoastră, care le integrează în paginile noastre web. În această situație, pot avea loc și transferuri de date care sunt inițiate și comandate de rețeaua de socializare în cauză. Pentru conexiunea dumneavoastră la o rețea de socializare, transferurile de date care au loc între rețea și sistemul dumneavoastră și pentru interacțiunile dumneavoastră pe această platformă sunt valabile exclusiv prevederile rețelei respective privind protecția datelor.  

Insertul social rămâne activ până când îl dezactivați sau ștergeți modulele dumneavoastră cookie.

Indicații privind modulele cookie

 

c. Atunci când faceți clic pe linkul către o ofertă sau activați un insert social, există posibilitatea ca unele date cu caracter personal să ajungă la furnizori din țări din afara Spațiului Economic European, care din punctul de vedere al Uniunii Europene („UE“) nu garantează un „nivel de protecție adecvat“ corespunzător standardelor UE pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să luați în calcul acest fapt înainte de a face clic pe un link sau de a activa un insert social, declanșând astfel un transfer al datelor dumneavoastră.  

d. De asemenea, folosim furnizori calificați de servicii (furnizori de servicii IT, agenții de marketing) pentru a opera, optimiza și securiza site-urile noastre. Transmitem datele personale acestora numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea și utilizarea site-urilor web și a funcționalităților acestora, pentru exercitarea unor interese legitime sau în măsura în care ați dat consimțământul acestora (a se vedea secțiunea 8). Datele pot fi transmise destinatarilor din afara Spațiului Economic European; consultați punctul 12 de mai jos.

 

 1. Evaluarea datelor de utilizare („tracking“) și a informațiilor de utilizare („(re)targeting“) 

5.1 Generalități

Dorim să adaptăm conținutul paginilor noastre web cu cea mai mare acuratețe posibilă la interesele dumneavoastră și, astfel, să îmbunătățim oferta pentru dumneavoastră. Pentru a recunoaște preferințele de utilizare și domeniile extrem de populare de pe paginile de internet, utilizăm așa-numitele tehnologii tracking, prezentate în continuare: Adobe Analytics.  

Pentru a putea stabili marketingul nostru online (de ex. reclame cu bannere) în funcție de interesele dumneavoastră bazate pe utilizare, utilizăm așa-numitele tehnologii (re)targeting prezentate în continuare: Adobe Target, Flashtalking Simplicity Marketing Limited, Google Search Ad, Google Display & Video 360. Acestea sunt citite și utilizate la accesarea altor pagini de internet care colaborează cu furnizorii acestor tehnologii (re)targeting, pentru a vă putea informa pe cât posibil în funcție de interesele dumneavoastră.  

La utilizarea tehnologiilor existente, prin intermediul modulelor cookie de pe paginile noastre și (în caz de retargeting) de pe paginile terților, este înregistrat interesul dumneavoastră pentru produsele și serviciile noastre. Pentru aceasta, sunt utilizate coduri aleatorii (așa-numitele ID-uri de module cookie), care nu sunt relaționate de noi cu numele, adresa sau alte informații referitoare la dumneavoastră, chiar dacă aceste informații ne sunt cunoscute (de ex. dintr-un raport contractual existent), cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul.  

Informații suplimentare referitoare la furnizorul respectiv, privind tehnologiile enunțate anterior și prelucrarea datelor cu caracter personal sunt disponibile la linkurile:  

Adobe: https://www.adobe.com/privacy.html

Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites  

Simplicity Marketing Limited: https://www.flashtalking.com/de-privacy-policy/

Din motive legale, utilizarea de tehnologii tracking și (re)targeting are loc parțial doar cu acordul dumneavoastră expres (așa-numitul Opt-In – vezi cifra 5.2); în celelalte cazuri, puteți refuza utilizarea unor astfel de tehnologii (așa-numitele Opt-Out – vezi cifra 5.3.).

 

5.2 Utilizarea de produse de marketing Google – Opt-In

Utilizăm produse de marketing Google (de ex. Search Ad, Display & Video 360) doar cu acordul dumneavoastră expres, pe care l-ați exprimat prin apăsarea tastei „De acord“ din așa-numita Cookie Information Layer („Opt-In“). Salvăm acordul dumneavoastră pe terminalul dumneavoastră într-un modul cookie, pentru a nu vi se mai solicita acordul la fiecare accesare a paginilor noastre de internet, precum și din motive legale împreună cu adresa IP și data și ora, pe serverele noastre; ștergem aceste informații respectiv limităm prelucrarea lor, dacă vă retrageți acordul sau cel mult la 6 luni de la ultima accesare a paginilor noastre.  

În cazul în care vă schimbați decizia, vă puteți retrage acordul, prin clic pe următorul link:  

Retragerea acordului pentru produse de marketing Google

Pentru ștergerea modulelor cookie setate pentru produse de marketing Google, cu acordul dumneavoastră la accesarea paginilor noastre, înaintea retragerii acordului, accesați paginile de internet Google; în momentul redactării acestor indicații privind protecția datelor puteți utiliza, în acest sens, următorul link:  

https://adssettings.google.de/anonymous 

 

5.3 Utilizarea tehnologiilor de la alți furnizori – Opt-Out  

Dacă nu doriți să colectăm și să evaluăm informații despre vizita dumneavoastră pe paginile noastre de internet prin utilizarea tehnologiilor tacking și (re)targeting menționate, puteți să vă retrageți acordul oricând, cu efect pentru viitor („Opt-Out“).

În scopul implementării tehnice a retragerii acordului dumneavoastră, în browserul dumneavoastră va fi instalat un modul cookie Opt-Out. Acest modul cookie este destinat doar pentru retragerea acordului dumneavoastră. Vă rugăm să țineți cont de faptul că din motive tehnice, un modul cookie opt-out are efect doar în browserul în care a fost instalat. Dacă ștergeți modulele cookie sau dacă utilizați un alt browser, respectiv un alt dispozitiv terminal, vă rugăm să setați din nou opțiunea opt-out.

În continuare este indicată posibilitatea Opt-Out respectivă pentru fiecare tehnologie în parte:

Adobe Analytics: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Flashtalking: https://www.flashtalking.com/optout/

  Pe următoarea pagină de internet puteți gestiona și dezactiva utilizarea de către furnizori terți a modulelor cookie și a informațiilor în funcție de interese:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ 

 

5.4 Data transmise catre asa numitele „ tari terte”

 

Atunci când se utilizează tehnologii de urmărire și (re) direcționare, datele pot fi transmise destinatarilor din afara Spațiului Economic European; consultați punctul 12 de mai jos.

 

 1. Siguranță 

Implementăm măsuri de siguranță tehnice și organizatorice pentru a proteja datele dvs. administrate de noi împotriva manipulării, pierderii, distrugerii și accesării de catre persoane neautorizate. Îmbunătățim continuu măsurile noastre de siguranță, în linie cu evoluția tehnologică.
 

 1. Temeiul juridic pentru prelucrare

a. Atât timp cât v-ați exprimat acordul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, acesta constituia temeiul juridic pentru prelucrare (art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD).

b. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul inițierii sau executării unui contract cu dvs., temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD.

c. Atât timp cât prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale (de ex., pentru păstrarea datelor), suntem autorizați în acest sens conform art. 6 alin. (1) lit. (c) din RGPD.

d. În plus, prelucrăm date cu caracter personal în scopul protejării intereselor noastre legitime și intereselor legitime ale terților conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD. Menținerea capacității funcționale a sistemelor noastre IT, comercializarea (directă) a unor produse și servicii proprii și externe și documentația oferită în mod legal privind contactele comerciale reprezintă astfel de interese legitime. În cadrul unei evaluări comparative necesare a intereselor, ținem cont mai ales de tipul de date cu caracter personal, scopul prelucrării, condițiile prelucrării și interesul dumneavoastră referitor la confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 

 1. Ștergerea datelor dvs. cu caracter personal

Adresa dumneavoastră de IP și numele furnizorului dumneavoastră de servicii de internet, pe care le stocăm din motive de siguranță, sunt șterse dupășapte zile. În rest, ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal de îndată ce nu se mai aplică scopul pentru care am colectat și prelucrat datele. După acest interval de timp, stocarea se realizează doar dacă este necesar, în conformitate cu legislația, dispozițiile sau alte prevederi legale, pe care trebuie să le respectăm, în UE sau, în conformitate cu prevederile legale, în țări terțe, dacă acolo există un nivel de protecție a datelor adecvat. În cazul în care ștergerea nu este posibilăîntr-o anumită situație, datele respective cu caracter personal sunt marcate cu scopul de a limita utilizarea lor viitoare.
 

 1. Drepturile persoanelor vizate

a. În calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor, aveți dreptul la informare (art. 15 RGPD), rectificare (art. 16 RGPD), ștergerea datelor (art. 17 RGPD) limitarea prelucrării (art. 18 RGPD) precum și portabilitatea datelor (art. 20 RGPD).

b. Dacă ați fost de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi, aveți dreptul de a revoca oricând acordul exprimat. Legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal până la o revocare nu este afectată de revocare. De asemenea, nu se aduce atingere unei prelucrări ulterioare a acestor date pe alt temei juridic, de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor legale (a se vedea capitolul „Temei juridic pentru prelucrare“).

c. Dreptul la revocare  
Din motive care reies din situația dvs. specială, aveți dreptul să revocați oricând acordul exprimat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc pe dvs., care are loc în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (e) RGPD (prelucrarea datelor în interes public) sau art. 6 alin. (1) lit. (f) RGPD (prelucrarea datelor pe baza unei evaluări comparative a intereselor). Dacă revocați acordul exprimat, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate mai departe numai în măsura în care putem dovedi în acest sens motive imperioase și legitime, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs., sau în măsura în care prelucrarea servește la constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.

d. Dacă este posibil, vă rugăm să transmiteți revendicările sau declarațiile dvs. la următoarea adresă de contact: DoC-MBRO@daimler.com

e. Dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal ar încălca prevederile legale, aveți dreptul de a formula o reclamație către o autoritate de supraveghere a protecției datelor competentă (art. 77 RGPD).
 

 1. Buletin informativ

Dacă vă abonați la unul din buletinele informative oferite pe pagina noastră web, datele indicate atunci când vă abonați vor fi utilizate numai pentru trimiterea buletinului informativ, cu excepția cazurilor în care sunteți de acord cu o utilizare care de depășește acest scop. Puteți renunța oricând la abonament cu opțiunea de dezabonare prevăzută în buletinul informativ.
 

 1. Serviciul de acces centralizat al Daimler AG 

Cu serviciul de acces centralizat al Daimler AG vă puteți autentifica pe toate paginile web și aplicațiile grupului Daimler și mărcilor acestuia conectate la acest serviciu. Condițiile de utilizare valabile în acest sens conțin reglementări speciale privind protecția datelor. Puteți accesa aceste condiții de utilizare pe respectivele pagini de înregistrare ale paginilor de internet și ale aplicațiilor conectate.
 

 1. Transmiterea datelor către destinatarii din afara Spațiului Economic European

a. Atunci când se utilizează furnizorii de servicii (a se vedea punctul 4.d), Urmărirea și (re) direcționarea (a se vedea punctul 5), datele cu caracter personal pot fi trimise destinatarilor din țările din afara Uniunii Europene ("UE"), Islanda, Liechtenstein și Norvegia = Spațiul Economic European) și prelucrate acolo, în special în SUA, India.

b. In următoarele țări, din punctul de vedere al UE, există un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal (așa-numita "adecvare") care respectă standardele UE: Andorra, Argentina, Canada (limitată), Insulele Feroe, Guernsey, Japonia, Jersey, Noua Zeelandă, Elveția, Uruguay. Suntem de acord cu beneficiarii din alte țări cu privire la utilizarea clauzelor contractuale standard UE, a regulamentelor corporative obligatorii sau a UE-SUA. sau Swiss-U.S. Privacy Shield pentru a crea un "nivel adecvat de protecție" în conformitate cu cerințele legale. Vă vom oferi cu plăcere informații despre acest lucru în secțiunea 9.d. informații  


 1. Module cookie

Informații despre modulele cookie utilizate de noi și funcțiile acestora se găsesc în indicațiile noastre despre modulele cookie.

Indicații privind modulele cookie

 

Data: August 2019

 

 

 

 

Indicații despre utilizarea cookie-urilor și despre evaluarea datelor de utilizator și a utilizării instrumentelor de analiză

Noi, Mercedes-Benz România S.R.L., Sediu social: Oraș Voluntari, Șoseaua București Nord Nr. 15-25, Clădirea Henley, et. 3-5, Swan Office & Technology Park, Județul Ilfov sau Mercedes-Benz AG, Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, Germania, utilizăm module cookie și alte programe software similare, precum Web/DOM Storage sau Local Shared Objects (așa-numite „flash cookie-uri“) (împreună „module cookie“). Informații suplimentare referitoare la modul de funcționare, la utilizare, precum și la scopurile utilizării de module cookie se găsesc în continuare. Informații complementare referitoare la utilizarea datelor cu caracter personal, și în module cookie, se găsesc în indicațiile noastre privind protecția datelor (acolo, în special cifrele 3, 4 și 5).   

Indicații referitoare la protecția datelor

 1. Funcțiile și utilizarea modulelor cookie

a. Modulele cookie sunt fișiere de mici dimensiuni care pot fi stocate pe desktopul, notebookul sau dispozitivul dumneavoastră mobil de pe o pagină web pe care o accesați. Cu ajutorul lor putem recunoaște, de ex. dacă între aparatul dumneavoastră și paginile noastre de internet a existat deja o conexiune, putem avea în vedere limba preferată și alte setări, vă putem oferi anumite funcționalități (de ex. Online Shop, configurator de autovehicule) sau putem recunoaște interesele dumneavoastră în funcție de utilizare. Modulele cookie pot conține și date cu caracter personal.

b. Dacă utilizați paginile noastre, sunteți de acord cu utilizarea de module cookie – cu excepția de module cookie pentru produsele de marketing Google. Modulele cookie pentru produse de marketing Google (de ex. Google Search Ads, Google Display & Video 360) se utilizează doar cu acordul dumneavoastră expres.  

Aveți însă posibilitatea de a ne vizita paginile web și fără a fi de acord cu utilizarea modulelor cookie. Aceasta înseamnă că puteți refuza utilizarea acestora și șterge oricând module cookie dacă efectuați setări corespunzătoare pe dispozitivul dumneavoastră. Acest lucru are loc astfel:

i. Majoritatea browserelor sunt presetate, astfel încât să accepte automat module cookie, dar puteți modifica aceste setări de cele mai multe ori. Modulele cookie existente pot fi șterse oricând. Modul de funcționare a browserului sau a aparatului dumneavoastră îl puteți afla din instrucțiunile producătorului.

ii. Conținutul Web/DOM Storage poate fi șters în orice moment. Modul de funcționare a browserului sau a aparatului dumneavoastră îl puteți afla din instrucțiunile producătorului.

iii. Informații privind dezactivarea și ștergerea Local Shared Objects se găsesc accesând următorul link:  

Informații referitoare la Local Shared Objects

iv. La fel ca utilizarea modulelor cookie, și respingerea sau ștergerea acestora este legată de dispozitivul utilizat, precum și de browserul folosit. Așadar, trebuie să respingeți sau să ștergeți separat modulele cookie pentru fiecare dintre dispozitivele dumneavoastră, iar dacă utilizați mai multe browsere, pentru fiecare browser.

c. Dacă optați să respingeți utilizarea modulelor cookie sau dacă le ștergeți, este posibil să nu mai aveți acces la toate funcțiile paginilor noastre web sau să aveți acces limitat la anumite funcții.

d. Modulele cookie sunt împărțite în următoarele categorii:

i. Module cookie absolut necesare (tipul 1)

Aceste module cookie sunt absolut necesare pentru funcțiile paginilor web. Fără aceste module cookie nu am putea, de ex. să vă oferim servicii precum configuratorul de autovehicule.

ii. Module cookie funcționale (tipul 2)

Aceste module cookie facilitează utilizarea și îmbunătățesc funcțiile paginilor web. În modulele cookie funcționale stocăm, de ex. setările dumneavoastră de limbă.

iii. Module cookie de performanță (tipul 3)

Aceste module cookie colectează informații despre modul în care utilizați paginile noastre web. Astfel, putem să identificăm care sunt părțile deosebit de populare ale ofertei noastre de pe internet și, în acest mod, putem îmbunătăți oferta pentru dumneavoastră (așa-numitul tracking). Informații suplimentare în acest sens sunt disponibile la cifra 5 din indicațiile noastre privind protecția datelor personale.

iv. Modulele cookie ale terților (tipul 4)

Aceste module cookie sunt transmise de terți, de ex. rețele sociale ca Facebook, Twitter și Google+, al căror conținut poate fi integrat prin intermediul unor „Social Plug-in-uri“ pe paginile noastre, și de realizatorii tehnologiilor (re)targeting cu al căror ajutor putem stabili marketingul nostru online adecvat necesităților și intereselor dumneavoastră. Informații suplimentare în acest sens sunt disponibile la cifra 4 respectiv 5 din indicațiile noastre privind protecția datelor personale.

 

Indicații cu privire la protecția datelor

Pe paginile noastre de internet folosim următoarele cookie-uri:

NumeDescriereTip
amcv_*Stochează ID-urile de vizitator unice utilizate de Experience Cloud Solutions.3
sgvocsref

Memorează parametrul de campanie csref pentru a evita numărătoarea dublă - pe durata vizitării website-ului.

3
sgvopid

Memorează parametrul de campanie pid pentru a evita numărătoarea dublă - pe durata vizitării website-ului.

3
sgvov*

Memorează diferiți parametri/valori utilizați la urmărire pentru a evita numărătoarea dublă - pe durata vizitării website-ului.

3
sgvoc*

Memorează diferiți parametri/care sunt utilizați la urmărirea pentru a evita numărătoarea dublă - pe durata vizitei pe website.

3
sgapvv*

Memorează diferiți parametri/care sunt utilizați la urmărirea respectării acestei valori - pe durata vizitei pe website.

3
sgapvc*

Memorează diferiți parametri/valori care sunt utilizați la urmărirea respectării acestei valori - pe durata vizitei pe website.

3
sgapvcsref

Memorează parametrul csref pentru păstrarea acestei valori - pe durata vizitei pe website.

3
s_gpv*

Memorează diferiți parametri/care sunt utilizați la urmărirea respectării acestei valori - pe durata vizitei pe website.

3
s_visitMemorează o valoare pentru a indica începutul vizitei unui utilizator.3
s_getNewRepeatMemorează o valoare pentru a indica dacă utilizatorul a mai vizitat pagina anterior sau nu.3
s_ccAcest cookie este fixat de codul JavaScript și citite pentru a stabili dacă cookie-urile sunt autorizate.3
s_sqAcest cookie este fixat și citit de codul JavaScript dacă sunt activate funcțiile ClickMap și Activity Map. Conține informații despre ultimul link pe utilizatorul a dat clic3
s_viȘtampila temporală/datele de identificare ale vizitatorilor singulari3
s_fidSubstituție pentru ștampila temporală clară a actului de identitate al vizitatorului3
omniture_optoutAceste cookie-uri memorează informații despre faptul că comportamentul de utilizator al vizitatorului poate fi evaluat.4
mboxAcest modul cookie de la Adobe Target înregistrează date referitoare la comportamentul de utilizare online pentru a vă putea oferi cel mai bun conținut pe pagina noastră de internet.2
flashtalkingad1Aceste cookie-uri memorează preferințele dumneavoastră pentru produse și servicii, astfel încât să vă putem informa legat de interesele dumneavoastră pe website-urile partenerilor noștri.3

 

 

Data: August 2019

 

 

 

 

 

WLTP

Noua procedură pentru testele de consum și gaze arse WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) asigură mai multă transparență și înlocuiește normele NEDC (noul ciclu european de rulare). WLTP este obligatoriu pentru toate statele membre UE - alte state testează introducerea la un anumit moment în viitor. 

 

Declarație WLTP și NEDC

Începând cu 1 septembrie 2017 a fost introdus prin WLTP o procedură nouă pentru testele de consum și gaze arse, care să ofere rezultate mai apropiate de condițiile reale de trafic decât anterioare NEDC. Toate autovehiculele noi, respectiv autovehiculele dotate cu echipamente noi vor fi certificate conform WLTP începând cu septembrie 2017. Începând cu septembrie 2018, regulamentul WLTP este valabil pentru toate celelalte autovehicule noi. În mod corespunzător, modelul smart va fi avea certificare WLTP pentru portofoliul de autoturisme până în august 2018. În faza de tranziție vor fi oferite în paralel autovehicule cu WLTP, respectiv cu NEDC. În plus va exista o valoare a consumului NEDC derivată din condițiile limitative ale WLTP, care va fi mai ridicată. Această valoare va putea fi găsită până în 2020 în documentația comercială.

Comparare între WLTP și NEDC

 WLTPNEDC
Temperatură de startkaltkalt
Durata ciclului1.800 s 1.180 s 
Interval de staționare242 s 267 s 
Ponderea opririlor13,4% 22,6% 
Distanță23.262 m 10.931 m 
Viteză maximă131,3 km/h 120 km/h 
Viteză medie46,5 km/h 33,35 km/h 
Echipările speciale ale modelelor individuale vor fi luate în considerare pentru greutate, aerodinamică, rezistență la rulare, necesar rețea de bord; fără instalație de climatizare 

nu sunt luate în considerare în afara anvelopelor;  

fără instalație de climatizare 

Temperatură23°C 

25 +/- 5°C

 

Ce înseamnă asta pentru mine ca client?

Introducerea WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) asigură mai multă transparență în ceea ce privește consumul de combustibil. Clienții profită de WLTP deoarece această procedură furnizează un standard de comparare mai realist pentru valorile consumului și ale emisiilor diferitelor modele de autovehicule. Oricum, datorită celorlalte condiții limitative se vor modifica și valorile CO2 și ale consumului: un autovehicul identic din punct de vedere tehnic are o valoare mai mare a CO2 și a consumului în WLTP în funcție de proces decât în NEDC (noul ciclu european de rulare). Asta depinde, de exemplu, de luarea în considerare a echipărilor speciale și a condițiilor limitative mai severe ale noului ciclu.

Ciclul WLTP furnizează valori exacte.

Deoarece în WLTP este avută în vedere dotarea individuală a autovehiculelor, valorile sunt mai exacte decât în NEDC, practic sunt specifice fiecărui autovehicul în parte. Nu se modifică nimic la consumul zilnic de până acum.
Începând cu septembrie 2017, va fi introdusă o procedură nouă pentru testele de consum și gaze arse din industria auto și toate modelele noi de autovehicule omologate vor fi verificate conform WLTP. În paralel va fi determinată în continuare valoarea consumului conform NEDC și va fi indicată ca singură valoare valabilă a consumului, în documentele publicitare.
Până în septembrie 2018, modelul smart își va certifica succesiv portofoliul conform WLTP. Începând cu acest moment, noile valori WLTP vor fi probabil indicate în toate documentele de vânzare și în alte publicații. Modelele care ies din serie vor fi menționate cu consumul NEDC.

Introducerea ciclului WLTP.

Ciclul WLTP are ca scop armonizarea mondială a procedurilor de testare. Acesta trebuie să furnizeze rezultate ale testelor mai apropiate de condițiile reale din trafic decât procedura NEDC. Autovehiculele second-hand nu sunt vizate de această conversie și își vor păstra în continuare valorile certificate NEDC. Cel puțin până la sfârșitul anului 2020 vor fi determinate pentru toate autovehiculele atât valorile WLTP cât și NEDC. Acestea se vor regăsi în paralel în documentele autovehiculului începând cu certificarea respectivului model. Începând cu anul 2021, valorile măsurate prin ciclul WLTP vor fi singurele valori măsurate ale consumului și emisiilor pentru toate autoturismele, atât timp cât statul respectiv membru al UE și-a adaptat sistemul de impozitare. Fazele propriu-zise ale testului WLTP sunt abreviate WLTC și sunt împărțite în trei clase. Aproape toate autoturismele sunt testate în Clasa 3 WLTC (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle), care este valabilă pentru toate autoturismele care au un raport putere/greutate de peste 34 kW/t (46 CP/t masă proprie).

Ciclul WLTP: mai multă transparență.

Grație ciclului WLTP, clienții modelului smart au la îndemână valori ale consumului specifice autovehiculului respectiv, care sunt mai realiste și mai transparente. Comparațiile dintre diverși producători și modele rămân aceleași, dar consumurile determinate sunt mai apropiate de realitatea cotidiană și au în vedere factori diferiți față de NEDC. smart pledează atât pentru un test nou și mai realist de laborator, cât și pentru măsurători pe stradă. Această procedură aduce mai multă claritate, transparență și siguranță pentru clienții modelelor smart. Odată cu introducerea procedurilor WLTP și RDE (Real Driving Emissions), s-a făcut un pas important în această direcție.

Ce înseamnă pentru clienți?

Clienți vor putea pe viitor determina mai precis ca până acum valoarea CO2 a modelului ales prin selectarea echipărilor speciale. Pentru a asigura claritatea și cea mai înaltă transparență posibilă, smart va însoți activ etapele de introducere a ciclului WLTP și va informa în acest sens centrele autorizate și clienții. În plus va fi inclusă și o formă nouă a afișării în funcție de dotări: de la modelul cu cel mai scăzut necesar de energie, până la versiunea cu cel mai ridicat necesar de energie. Din punct de vedere numeric, această distribuție se întinde de la „WLTP Low“ (echipare specială minimă) până la „WLTP High“ (echipare specială maximă).

Astfel solicitați rezultatele dumneavoastră RDE.

Aflați comportamentul legat de emisii al autovehiculului dumneavoastră în condiții reale de trafic.

Conceptul Real Driving Emissions (RDE) descrie comportamentul real de emisii de gaze arse al autovehiculelor, camioanelor și autobuzelor în utilizare cotidiană. Până acum, măsurătorile gazelor arse s-au desfășurat exclusiv pe standurile de probă pentru omologarea modelelor. De la intrarea în vigoare a legislației RDE (UE) 427/2016 în martie 2016, emisiile trebuie măsurate și în stare de funcționare reală, într-un cadru definit. Împreună cu valorile limită RDE care trebuie respectate începând din septembrie 2017 în stare de funcționare reală, acesta este un pas important pentru un viitor mai curat și mai lipsit de noxe al automobilului.

Rezultatele RDE ale autovehiculelor noastre smart, care au fost determinate atât de noi ca producător, cât și de organisme tehnice independente, autorizate de stat, pot fi solicitate aici, prin menționarea familiei de test PEMS a autovehiculului dumneavoastră smart (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

Rezultatele măsurătorilor WLTP ale modelelor smart.

Emisii minime Emisii maxime 

Serie constructivăCO2 (în regim mixt)CO2 (în regim mixt)Autonomie minimăAutonomie maximăConsum de curent minimConsum de curent maxim
smart EQ fortwo0 g/km [1]0 g/km [1]147 km [1]159 km [1]15,6 kWh/100 km [1]  17,7 kWh/100 km [1]
smart EQ fortwo cabrio0 g/km [1]0 g/km [1]145 km [1]157 km [1]16,0 kWh/100 km [1]17,8 kWh/100 km [1]
smart EQ forfour0 g/km [1]0 g/km [1]140 km [1]153 km [1]16,3 kWh/100 km [1]18,3 kWh/100 km [1]

 

Întrebări frecvente.

 

Ce înseamnă WLTP?

Abrevierea WLTP vine de la Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure și reprezintă o procedură de verificare care determină valorile de consum și de gaze arse ale unui autovehicul pe un stand de probe cu role. Începând cu 1 septembrie 2017, WLTP este introdus progresiv și înlocuiește fosta procedură de verificare NEDC.

Ciclul WLTP este în mod clar mai aproape de condițiile efective de trafic ca până acum, datorită structurii sale dinamice. Ciclul WLTP se evidențiază prin accelerări semnificativ mai mari, ca și printr-un profil mult mai dinamic de conducere. Viteza maximă este ridicată la 131 km/h. viteza medie crește la 47 km/h.

Durata călătoriei se prelungește cu 10 minute, procentul călătoriilor pe autostrăzile reconstituite pe role crește, iar intervalele de staționare scad. Distanța călătoriei se dublează la 23 de kilometri.

Punctele de contact sunt calculate în prealabil în funcție de autovehicul și de sistemul de propulsie. Toate echipările speciale care au o influență asupra aerodinamicii autovehiculului, a rezistenței de rulare sau a greutății autovehiculului vor fi incluse pe viitor în evaluare. Consumul de curent al funcțiilor de confort duce de asemenea la o majorare a valorii CO2. La primul nivel al WLTP este exclusă doar instalația de climatizare. Odată cu WLTP se introduce la nivel mondial un standard uniform.

Țările UE sunt în această privință cap de listă. Ceea ce ajută la compararea consumului de combustibil și al emisiilor de noxe la diferiți producători. În plus, standardele contribuie la faptul că autoritățile pot verifica respectarea valorilor limită legale ale gazelor arse – de la hidrocarburi (HC) la monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx) și până la particule.

Ce înseamnă WLTC?

Ciclurile de rulare ale WLTP se numesc WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Pentru modelele diferite ale autovehiculelor au fost create trei cicluri diferite de rulare WLTP, care au în vedere raportul masă-putere respectiv. Majoritatea autoturismelor omologate în UE, care dispun de un raport masă-putere de peste 34 kW/t (46 CP/t), sunt alocate Clasei 3 WLTC. Ciclul de test pentru autovehicule aparținând Clasei 3 este format din patru părți – Low, Medium, High, Extra High. Acestea simulează comportamentul în trafic urban și extraurban, ca și pe drumuri expres și autostrăzi.

Ce înseamnă NEDC?

NEDC (noul ciclu de rulare european) este ciclul de verificare valabil în prezent pentru autoturisme. În 1970 a intrat în vigoare primul ciclu european de rulare cu scopul de a pune la dispoziția clienților valori comparabile și reproductibile ale tuturor producătorilor. În 1992 acesta a fost extins cu traficul urban. Viteza medie a ciclului NEDC este 34 km/h deci scăzută, la fel și cerințele de accelerare, iar viteza maximă este de 120 km/h. Compunerea ciclului nu mai corespunde distribuției medii actuale a diferitelor porțiuni de traseu.

Nu sunt luate în considerare în cadrul măsurării nici aerodinamica, nici greutatea și nici consumul de energie al dotărilor suplimentare și funcțiilor de confort precum instalația de climatizare, aparatul radio sau încălzirea în scaune. În plus se adaugă parametri tehnologici care favorizează deviațiile.

Tehnologia start-stop are în ciclul NEDC o influență destul de mare, deoarece există un procent mare de intervale de staționare. La autovehicule cu cutie de viteze manuală nu este luate în considerare la determinarea inițierii cuplării niciun parametru specific autovehiculului.

Asta poate duce la deviații mari ale consumului în comparație cu consumul real. Datorită progresului tehnologic continuu, NEDC nu mai este în spiritul timpului și a devenit depășit.

Ce înseamnă RDE?

RDE înseamnă Real Driving Emissions și este un test stradal pentru verificarea emisiilor de noxe. Testul descrie comportamentul emisiilor autovehiculelor în condiții stradale reale. Până acum, măsurătorile gazelor arse s-au desfășurat exclusiv pe standurile de probă pentru omologarea modelelor. Din martie 2016 emisiile trebuie măsurate și în stare de funcționare reală în interiorul unui cadru definit. Măsurarea emisiilor de oxizi de azot (NOx) ca și a monoxidului de carbon (CO) se face cu un aparat PEMS (Portable Emissions Measurement System). Mai târziu sunt determinate și emisiile de particule. Nu există un ciclu bine stabilit, ci se circulă și se măsoară în traficul cotidian real respectând codul rutier. Autovehiculele se deplasează pe străzi publice între 90 și 120 de minute, dintre care o treime în oraș, o treime în afara orașului și o treime pe autostradă. Pentru oraș este prevăzută o viteză medie între 15 și 30 km/h, pe autostradă trebuie atinse viteze de 90 și minim 110 km/h, dar nu trebuie depășită viteza de 145 km/h. Temperatura exterioară trebuie să fie între 0 și 30 °C, iar instalația de climatizare trebuie să fie pornită.

Călătoria de test nu trebuie să se desfășoare la o altitudine mai mare de 700 de metri deasupra nivelului mării și trebuie să existe o diferență de nivel de doar 100 de metri. Din septembrie 2017 trebuie respectate în RDE valorile limită de emisii Euro 6 în testele stradale. Acest lucru este valabil în prima etapă din 1 septembrie 2017 pentru modelele noi care trebuie omologate, iar cel mai târziu începând cu 1 septembrie 2019 pentru toate modelele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Consumul de curent și autonomia au fost determinate pe baza VO 2017/1151 / UE. Consumul de curent și autonomia depind de configurația vehiculului [în special de selectarea limitei de viteză maximă].