Cadru legal.

cadru-legal

Cadru legal.

Implementarea directivei EU Directive 2000/53/EC privitoare la colectarea automobilelor vechi în statele Uniunii Europene a creat cadrul legal pentru colectarea automobilelor scoase din uz şi protecţia mediului înconjurător. Aceasta este în vigoare începând din 01 iulie 2002.