Noua procedură în materie de consum și testarea emisiilor – WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) – asigură un grad mai mare de transparență și va înlocui treptat NEDC (New European Driving Cycle). WLTP este obligatoriu pentru toate statele membre UE - alte țări vor analiza lansarea acestuia la un interval de timp ulterior.


Explicații privind WLTP și NEDC

WLTP a fost lansat la data de 1 septembrie 2017. Această nouă procedură pentru stabilirea consumului și testarea emisiilor este concepută pentru a furniza , în urma testării, rezultate menite să reflecte comportamentul efectiv în materie de condus, comparativ cu NEDC. Începând din luna septembrie 2017, toate vehiculele nou concepute și vehiculele cu grupuri motopropulsoare noi au fost certificate în cadrul WLTP. Începând cu luna septembrie 2018, WLTP se va aplica  tuturor vehiculelor înmatriculate. Prin urmare, până în  august 2018,  smart va certifica portofoliul său de autoturisme în cadrul WLTP. În perioada de tranziție, vehiculele cu certificare WLTP și NEDC vor fi disponibile simultan. În plus, va exista o cifră de consum NEDC, bazată pe WLTP și care va fi, de asemenea, mai mare. Această cifră va fi utilizată în documentația de vânzări până în anul 2020.

WLTP and NEDC explained

Comparație între WLTP și NEDC

  WLTP NEDC
Temperatură de pornire Rece Rece
Durata ciclului de funcționare 1800 s 1180 s
Staționare 242 s 267 s
Interval de oprire 13,4% 22,6%
Distanță 23,262 m 10,931 m
Viteză maximă 131.3 km/h 120 km/h
Viteză medie 46.5 km/h 33.35 km/h
Echipare opțională pentru modelul individual luată în calcul în ceea ce privește greutatea, caracteristicile aerodinamice, rezistența la rulare, consumul sistemului electric aflat la bordul vehiculului, fără instalația de aer condiționat neluată în calcul, cu excepția anvelopelor; 
fără instalația de aer condiționat
Temperatură 23°C 25 +/- 5°C

Ce înseamnă acest lucru pentru client?

Lansarea WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) va asigura un grad mai mare de transparență în ceea ce privește consumul de combustibil. Clienții vor beneficia de WLTP, deoarece acesta oferă o perspectivă mai realistă în ceea ce privește comparația între cifrele care vizează consumul și emisiile, la diferite modele de vehicule. Cu toate acestea, noile condiții de testare vor implica și modificări în ceea ce privește emisiile de CO2 și consumul. Din motive legate de proces, din punct de vedere tehnic, același vehicul va avea, din punct de vedere numeric, valori mai mari ale emisiilor de CO2 și ale cifrelor referitoare la consum în cadrul WLTP, comparativ cu NEDC (New European Driving Cycle). Acest lucru este posibil, deoarece noul ciclu ia în calcul echiparea opțională și contribuie la implementarea unor condiții de testare mai stricte.

The WLTP delivers accurate figures.

WLTP furnizează cifre apropiate de realitate.

Deoarece WLTP ia în calcul fiecare specificație specială a vehiculului, rezultatele sale sunt mai apropiate de realitate  decât cele din cadrul NEDC; ele se raportează, așa cum este necesar, la vehiculul în cauză. Acest lucru nu modifică ceva în ceea ce privește consumul cotidian de combustibil.

 Până în august  2018, smart va certifica treptat portofoliul său, în cadrul WLTP. Începând cu această dată, noile cifre WLTP vor fi afișate  în toate documentele de vânzări și în alte publicații. Consumul NEDC va fi afișat în cazul modelelor ieșite din fabricație.

Introduction of the WLTP cycle.

Lansarea ciclului WLTP.

Obiectivul WLTP este reprezentat de armonizarea globală a procedurilor de testare. Acesta este conceput să furnizeze rezultate de testare, menite să reflecte cu o precizie mult mai mare comportamentul real în timpul condusului, prin comparație cu procedura NEDC. Vehiculele rulate nu vor fi afectate de această modificare și își vor păstra cifrele NEDC certificate. Până la finele anului 2020, atât cifrele WLTP, cât și cifrele NEDC vor fi calculate pentru toate vehiculele. Aceste cifre vor fi incluse în mod treptat în documentația vehiculului, intrând în vigoare de la respectiva dată de certificare a vehiculului. Începând cu anul 2021, cifrele WLTP calculate vor fi singurele cifre referitoare la consum și emisii pentru toate autoturismele, cu condiția ca fiecare stat membru să își adapteze sistemul său de impozitare. Etapele actuale de testare din cadrul WLTP sunt abreviate cu acronimul WLTC care, la rândul său, este clasificat în trei categorii. Aproape fiecare autoturism va fi testat în cadrul WLTC Categoria 3 (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle), care include toate autoturismele cu un raport performanță/greutate de peste 34 kW/t (46 CP/t greutate vehicul gol).

WLTP: Greater transparency.

WLTP: Un grad mai mare de transparență.

WLTP le furnizează clienților smart cifre ale consumului specifice vehiculului, cu mult mai realiste și mai transparente. În timp ce se păstrează capacitatea de comparație între producătorul mixt și modelul mixt, cifrele determinate pentru consum reflectă într-un mod mai exact condusul cotidian și iau în considerare mai mulți factori, spre deosebire de NEDC. smart este un susținător atât al testării noi, mai realiste, de laborator, cât și al măsurătorilor efectuate pe teren. Acest lucru garantează claritatea, transparența și siguranța de care au nevoie clienții smart. Lansarea WLTP și RDE (Real Driving Emissions) reprezintă o etapă importantă în această direcție.

What does this mean for customers?

Ce înseamnă acest lucru pentru clienți?

Pe viitor, la selectarea echipării opționale, clienții vor putea calcula emisiile de CO2 pentru tipul lor de vehicul, într-un mod mult mai exact ca până acum. Pentru a garanta claritatea și posibila transparență maximă, smart va monitoriza în mod activ etapele de lansare a WLTP și le va furniza dealerilor și clienților informații specifice. Acest lucru va include o nouă modalitate de informare, pe baza specificațiilor legate de echipare: începând cu modelul ce dispune de cel mai mic consum de energie și până la varianta cu cel mai mare consum de energie. Din punct de vedere numeric, distribuția va începe cu "WLTP Low" (echipare opțională minimă) și va ajunge până la "WLTP High" (echipare opțională maximă).


Cum să solicitați rezultatele dumneavoastră RDE.

How to request your RDE results.

Aflați totul despre emisiile vehiculului dumneavoastră, în condiții de funcționare efectivă.

Aflați totul despre emisiile vehiculului dumneavoavoastră, în condiții de funcționare efectivă.

Termenul de Real Driving Emissions (RDE) desemnează valoarea finală în timp real a emisiilor la autovehicule, camioane și autobuze, utilizate în mod cotidian. Determinarea gazelor arse, în scopul omologării de model era efectuată în mod exclusiv cu ajutorul dinamometrelor. Atunci când legislația RDE (UE) 427/2016 a intrat în vigoare în luna martie 2016, a devenit necesar să se determine emisiile în condiții reale de condus, în anumiți parametri definiți. Împreună cu limitele RDE pentru condițiile de condus în mod real, intrate în vigoare din luna septembrie 2017, acest lucru constituie un pas important către un viitor automobilistic mai ecologic și cu mai puține emisii.

Puteți solicita rezultatele RDE pentru vehiculele dumneavoastră smart, redactate atât de către noi, în calitate de producător, cât și de servicii tehnice independente, certificate/omologate la nivel oficial, prin indicarea categoriei de testare PEMS a vehiculului dumneavoastră smart și prin utilizarea următorului formular.


Întrebări adresate frecvent.

Ce reprezintă WLTP?

Acronimul WLTP reprezintă prescurtarea pentru Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure și este o procedură de testare prin care se determină consumul unui vehicul și cifrele în materie de emisii, pe un dinamometru de șasiu. Începând de la 1 septembrie 2017, WLTP va fi introdus treptat și va înlocui procedura de testare NEDC anterioară .

Grație înclinației sale dinamice, WLTP este în mod semnificativ mai realist, în termeni de comportament al condusului actual. WLTP este caracterizat de evenimente care vizează o accelerație mult mai mare și de un profil de condus mult mai dinamic. Viteza de top este mărită la 131 km/h, cu viteza medie ajungând la 47 km/h.

Intervalul de condus este cu 10 minute mai mare, împreună cu o pondere  mai mare de deplasări pe autostradă, simulate pe dinamometru; în același timp, este redus raportul de intervale de oprire. Distanța parcursă este dublată la 23 de kilometri.

Intervalele de cuplare sunt determinate în avans și sunt specifice vehiculului și grupului motopropulsor al acestuia. Toate echipările opționale, cu o influență asupra aerodinamicii vehiculului, asupra rezistenței la rulare și a masei vehiculului vor fi incluse pe viitor în măsurătorile respective. Consumul de putere al funcțiilor tip confort va genera, de asemenea, o cifră mai mare a emisiilor de CO2. Singura excepție în prima etapă a WLTP o reprezintă instalația de aer condiționat.

Prin intermediul WLTP, obiectivul este acela de a introduce un standard obligatoriu la nivel global, în timp ce țările UE preiau conducerea în acest domeniu. Acest lucru va ajuta la comparația consumului de combustibil și a emisiilor poluante de la diferiți producători. În plus, aceste standarde le vor permite autorităților să verifice respectarea limitelor obligatorii ale emisiilor – de la hidrocarburi (HC) și monoxid de carbon (CO) până la oxizi de azot (NOx) și particule de carbon.

Ce este WLTC?

Ciclurile de condus ale WLTP sunt cunoscute drept WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Pentru diferite categorii de vehicule, WLTP are trei  cicluri diferite de condus, ce iau în calcul raportul special  performanță/greutate . Majoritatea autoturismelor înmatriculate în UE vor fi alocate WLTC Categoria 3, care acoperă un raport performanță/greutate de peste 34 kW/t (46 CP/t). Ciclul de testare pentru vehiculele din Categoria 3 include patru componente – Low (redus), Medium (mediu), High (înalt), Extra High (extrem de înalt). Acestea simulează condusul urban și extra-urban, dar și condusul pe autostrăzi și șosele motorizate.

Ce este NEDC?

Conceptul NEDC (Noul Ciclu de Conducere European) este ciclul de testare valabil în prezent pentru autoturisme. Primul ciclu de conducere european a intrat în vigoare în anul 1970, cu scopul de a le oferi clienților cifre comparabile și care pot fi redate din partea tuturor producătorilor. În anul 1992, NEDC a fost extins în afara sferei urbane. La 34 km/h, viteza medie în cadrul NEDC este redusă, așa cum sunt și evenimentele care țin de accelerație și viteza maximă de 120 km/h. Alcătuirea ciclului nu mai este conformă cu distribuția medie cotidiană a distanțelor parcurse pe diferite tipuri de șosele.

Măsurătoarea nu ia în calcul caracteristicile aerodinamice și greutatea sau consumul de energie al echipamentului opțional și al funcțiilor confort precum instalația de aer condiționat, sistemul radio și cel de încălzire a scaunelor. La acestea se adaugă parametrii tehnologici, care favorizează anumite discrepanțe.

Spre exemplu, tehnologia start/stop are o influență relativ mare în cadrul NEDC, deoarece NEDC dispune de un raport amplu al intervalelor de oprire. În cazul vehiculelor cu o cutie de viteze manuală, parametrii specifici vehiculului nu sunt luați în calcul la determinarea intervalelor de cuplare.

Acest lucru poate genera discrepanțe semnificative în materie de consum, comparativ cu condițiile aferente condusului efectiv. Dezvoltările constante în domeniul tehnologiei înseamnă că NEDC este depășit .

Ce este RDE?

RDE este acronimul pentru Real Driving Emissions și este un test rutier destinat identificării emisiilor poluante. El descrie emisiile unui vehicul în condiții reale on-road. În prezent, măsurătorile de emisii poluante, efectuate pentru omologarea modelului, au fost efectuate exclusiv pe dinamometre.

 

Începând din luna martie 2016, emisiile trebuie determinate într-un cadru temporal bine definit, în condiții reale de condus. Un PEMS (Portable Emissions Measurement System) se utilizează pentru a măsura emisiile de oxid de azot (NOx) și de monoxid de carbon (CO). La o dată ulterioară, se vor determina și emisiile de particule de carbon. Nu există un ciclu setat; condusul și măsurarea se efectuează în traficul cotidian efectiv, în conformitate cu reglementările aferente traficului rutier. Vehiculele sunt rulate pe drumuri publice, într-un interval de timp cuprins între 90 și 120 de minute, o treime din fiecare pe drumuri urbane și extra-urbane și pe autostrăzi. O viteză medie cuprinsă între 15 și 30 km/h este specificată pentru condusul urban, în timp ce viteza pe autostradă este de 90 și cel puțin 110, dar nu mai mult de 145 km/h. Temperatura exterioară trebuie să fie cuprinsă între 0 și 30 °C cu instalația de aer condiționat pornită.

Testul efectuat pe șosea nu trebuie să se deruleze la peste 700 de metri față de nivelul mării și poate include o diferență de altitudine de nu mai mult de 100 metri. Începând din luna septembrie 2017, respectarea limitelor Euro 6 privind emisiile poluante a devenit obligatorie în cadrul testelor efectuate în regim de RDE. În prima etapă, respectarea acestor reglementări a devenit obligatorie de la data de 1 septembrie 2017, pentru modelele certificate de curând, iar începând cu 1 septembrie 2019 cel mai târziu, respectarea acestor reglementări va deveni obligatorie pentru toate modelele.