Dostawca serwisu.

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.

ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 312 50 00
Infolinia: 00 800 17 777 777
E-mail: customerservice.poland@cac.mercedes-benz.com

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Nr: KRS 0000138030
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 527-13-98-974

Wysokość Kapitału Zakładowego: 35 001 000,00 PLN

Zarząd:
Marc Oliver Boderke (Prezes Zarządu),
Wolfgang Pipperger (Wiceprezes Zarządu),
René Achinger (Członek Zarządu).

Kontakt.

Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. k., ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, tel: +48 12 639 55 00, fax +48 12 639 55 11, e-mail: info@zasadaauto.mercedes-benz.pl, Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000346652, Numer identyfikacji podatkowej: NIP 677-233-82-80, Zarząd: Daniel Chwist (Prezes Zarządu), Paweł Szymański (Wiceprezes Zarządu), Maciej Rżysko (Wiceprezes Zarządu). Redaktor: Grzegorz Skuza.