Dostawca serwisu.

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.

ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 312 50 00
Infolinia: 00 800 17 777 777
E-mail: customerservice.poland@cac.mercedes-benz.com

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Nr: KRS 0000138030
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 527-13-98-974

Wysokość Kapitału Zakładowego: 35 001 000,00 PLN

Zarząd:
Marc Oliver Boderke (Prezes Zarządu),
Wolfgang Pipperger (Wiceprezes Zarządu),
René Achinger (Członek Zarządu).

Kontakt.

Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, Polska, tel: +48 22 312 70 00, fax +48 22 312 60 60, e-mail: info-mbw@daimler.com, Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, Nr: KRS 0000162206, Numer identyfikacji podatkowej: NIP 527-24-09-651, Wysokość kapitału zakładowego: 45 600 000,00 PLN, Zarząd: dr inż. Małgorzata Dwornik (Prezes Zarządu), Krzysztof Bereda (Wiceprezes Zarządu), Redaktor: Magdalena Czarnecka.