Dostawca serwisu.

Daimler AG

smart – Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart (Niemcy), tel.: 00800 2 77 77 77 7, e-mail: customerservice.poland@cac.mercedes-benz.com, wpis do rejestru handlowego przy sądzie rejonowym w Stuttgarcie pod nr. HRB 19 360, VAT-UE: DE 81 25 26 315, spółkę reprezentuje zarząd: Dieter Zetsche (prezes/chairman), Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber; przewodniczący rady nadzorczej: Manfred Bischoff.

Kontakt.

Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, Polska, tel: +48 22 312 70 00, fax +48 22 312 60 60, e-mail: info-mbw@daimler.com, Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, Nr: KRS 0000162206, Numer identyfikacji podatkowej: NIP 527-24-09-651, Wysokość kapitału zakładowego: 45 600 000,00 PLN, Zarząd: dr inż. Małgorzata Dwornik (Prezes Zarządu), Krzysztof Bereda (Wiceprezes Zarządu), Redaktor: Magdalena Czarnecka.