Dostawca serwisu.

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.

ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 312 50 00
Infolinia: 00 800 17 777 777
E-mail: customerservice.poland@cac.mercedes-benz.com

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Nr: KRS 0000138030
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 527-13-98-974

Wysokość Kapitału Zakładowego: 35 001 000,00 PLN

Zarząd:
Marc Oliver Boderke (Prezes Zarządu),
Wolfgang Pipperger (Wiceprezes Zarządu),
René Achinger (Członek Zarządu).

Kontakt.

Mercedes-Benz Sosnowiec Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 1, 41-209 Sosnowiec, Polska, tel: +48 32 368 45 00, fax +48 32 368 45 10, e-mail: info-mbs@daimler.com, Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Katowicach Nr: KRS 0000243574, Numer identyfikacji podatkowej: NIP 522-27-90-666, Wysokość kapitału zakładowego: 30 050 000,00 PLN, Zarząd: Rafał Wawrzyniak (Prezes Zarządu), Beata Orda (Członek Zarządu ds. finansowo-administracyjnych), Redaktor: Olimpia Golik.