Dostawca serwisu.

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.

ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 312 50 00
Infolinia: 00 800 17 777 777
E-mail: customerservice.poland@cac.mercedes-benz.com

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Nr: KRS 0000138030
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 527-13-98-974

Wysokość Kapitału Zakładowego: 35 001 000,00 PLN

Zarząd:
Marc Oliver Boderke (Prezes Zarządu),
Wolfgang Pipperger (Wiceprezes Zarządu),
René Achinger (Członek Zarządu).

Kontakt.

Duda-Cars S.A., ul. Ptasia 4, 60-319 Poznań, Polska, tel: +48 61 864 44 44, fax +48 61 864 44 45, e-mail: info@duda-cars.mercedes-benz.pl, Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Nr: KRS 0000233056, Numer identyfikacji podatkowej: NIP 779-22-51-832, Wysokość kapitału zakładowego: 3 000 000,00 PLN, Zarząd: Marcin Duda (Prezes Zarządu), Maria Duda (Wiceprezes Zarządu), Michał Teodorczak (Wiceprezes Zarządu), Redaktor: Michał Pacuła, Łukasz Pełnikowski.