WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), nowa procedura służąca do oceny zużycia paliwa i emisji spalin, wprowadza większą transparentność i będzie sukcesywnie zastępowała NEDC (Nowy Europejski Cykl Jazdy). Procedura WLTP stanie się obowiązkowa we wszystkich państwach członkowskich UE, natomiast inne państwa rozważają jej wdrożenie w późniejszym terminie.


Objaśnienie WLTP i NEDC.

Z dniem 1 września 2017 wprowadzono WLTP, nową procedurę służącą do oceny zużycia paliwa i emisji spalin. Ma ona dawać wyniki bardziej zbliżone do realnej jazdy, niż dotychczasowy NEDC. Wszystkie pojazdy nowo konstruowane, lub wyposażane w nowe podzespoły, będą od września 2017 certyfikowane zgodnie z WLTP. Natomiast od września 2018 zasady WLTP staną się obowiązkowe dla wszystkich innych pojazdów nowo rejestrowanych. Dlatego smart do końca sierpnia 2018 dokona certyfikacji swoich aut osobowych wg WLTP. W fazie przejściowej oferowane będą równolegle auta z certyfikacją WLTP i NEDC. Ponadto będzie podawany nowy, wyższy wskaźnik zużycia paliwa określony wg NEDC, lecz bazujący na ramowych warunkach WLTP. Będzie on zamieszczany w materiałach sprzedażowych do 2020 r.

Objaśnienie WLTP i NEDC

Porównanie WLTP i NEDC.

  WLTP NEFZ
Temperatura silnika przy rozruchu Zimny Zimny
Czas trwania cyklu 1800 s 1180 s
Czas przestojów 242 s 267 s
Udział zatrzymań 13,4% 22,6%
Dystans 23 262 m 10 931 m
Prędkość maksymalna 131,3 km/h 120 km/h
Prędkość średnia 46,5 km/h 33,35 km/h
Wyposażenie dodatkowe poszczególnych modeli Jest uwzględniane pod kątem masy, aerodynamiki, oporu toczenia i obciążenia pokładowej sieci elektr.; bez układu klimatyzacyjnego Nie jest uwzględniane, z wyjątkiem opon; 
bez układu klimatyzacyjnego
Temperatura 23°C 25 +/- 5°C

Co to oznacza dla mnie jako klienta?

Wdrożenie procedury WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) zapewni większą transparentność w kwestii zużycia paliwa. Korzyścią dla klientów będzie bardziej miarodajna skala do porównywania różnych aut pod względem zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. Jednak wskutek zmodyfikowanych warunków pomiaru podawane wskaźniki emisji CO2 i zużycia paliwa ulegną zmianie: samochód jednakowy pod względem technicznym uzyska w WLTP wyższy wskaźnik emisji CO2 i zużycia paliwa, niż w NEDC (Nowym Europejskim Cyklu Jazdy). Wynika to m. in. stąd, że wdrażany obecnie cykl pomiarowy odbywa się w ostrzejszych warunkach i uwzględnia wyposażenie dodatkowe.

WLTP dostarcza precyzyjnych wskaźników

WLTP dostarcza precyzyjnych wskaźników.

Jako że w WLTP uwzględniane jest indywidualne wyposażenie, otrzymywane wskaźniki są dokładniejsze, niż w NEDC – lepiej opisują konkretny pojazd. Nie zmieni się jednak faktyczne zużycie paliwa w codziennej eksploatacji.
Od września 2017 wdrażana jest w przemyśle samochodowym nowa procedura oceniania zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń: wszystkie nowo certyfikowane typy aut przechodzą badanie zgodne z WLTP. Jednocześnie nadal określane jest zużycie paliwa wg NEDC, zamieszczane w materiałach reklamowych jako jedyny wiążący wskaźnik.
Do końca sierpnia 2018 smart sukcesywnie dokona certyfikacji całego asortymentu swoich aut osobowych wg WLTP. Przewiduje się, że od tego momentu nowe wskaźniki oparte na WLTP będą zamieszczane we wszystkich materiałach sprzedażowych oraz innych publikacjach. Dla modeli wycofywanych z produkcji zużycie paliwa będzie podawane wg NEDC.

Wprowadzenie do procedury WLTP

Wprowadzenie do procedury WLTP.

Celem WLTP jest ogólnoświatowe zharmonizowanie procedur testowych. Chodzi o to, aby uzyskiwane wyniki odzwierciedlały realną eksploatację lepiej, niż procedura NEDC. Zmiana nie obejmie pojazdów używanych – zachowają one swoje certyfikowane wskaźniki wg NEDC. Co najmniej do końca 2020 r. dla wszystkich aut określane będą wskaźniki zarówno wg WLTP, jak i wg NEDC. Od momentu certyfikacji pojazdu będą one równolegle widniały w jego dokumentacji. Od 2021 r. uzyskane wyniki pomiarów WLTP staną się jedynymi wskaźnikami zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń dla wszystkich samochodów osobowych, o ile dane państwo UE dostosuje swój system podatkowy. Fazy testu przewidziane w WLTP nazwano w skrócie WLTC (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle) i podzielono na trzy klasy. Niemal wszystkie auta osobowe będą zaliczane do klasy 3 WLTC, obejmującej pojazdy osobowe, których jednostkowe obciążenie mocy przekracza 34 kW/t (46 KM na tonę masy własnej).

WLTP: większa transparentność

WLTP: większa transparentność.

Dzięki WLTP klienci smarta otrzymają dla konkretnego samochodu realistyczniejsze i transparentniejsze informacje o zużyciu paliwa. Tak jak dotychczas, będzie można dokonywać porównań między producentami i modelami. Jednakże nowe wskaźniki zużycia paliwa będą lepiej odzwierciedlały codzienną eksploatację, uwzględniając bardziej zróżnicowane czynniki, niż miało to miejsce w NEDC. smart popiera zarówno nowe, bardziej realistyczne badanie laboratoryjne, jak i pomiary na drodze. Dzięki nim klienci smarta zyskają większą jasność, transparentność i bezpieczeństwo. Wdrożenie WLTP i RDE (Real Driving Emissions) stanowi ważny krok w tym kierunku.

Co to oznacza dla klientów?

Co to oznacza dla klientów?

W przyszłości klienci, dobierając wyposażenie dodatkowe, będą mogli dokładniej niż dotychczas poznać emisję CO2 ze swojego modelu pojazdu. Dbając o jasność i maksymalną transparentność, smart będzie aktywnie wspomagać fazy wprowadzania WLTP, odpowiednio informując dealerów i klientów. Jedną z tych informacji będzie wskaźnik odnoszący się do wyposażenia auta: od modelu najmniej do najbardziej energochłonnego. Liczba tego wskaźnika obejmie zakres od „WLTP Low“ (minimalne wyposażenie dodatkowe) do „WLTP High“ (maksymalne wyposażenie dodatkowe).


Jak dostać swoje wyniki RDE.

Jak dostać swoje wyniki RDE

Dowiedz się, ile Twój pojazd emituje w realnych warunkach.

Pojęcie Real Driving Emissions (RDE) opisuje rzeczywistą charakterystykę emisji spalin z aut osobowych, ciężarówek i autobusów w codziennym użytkowaniu. Dotychczas pomiary emisji spalin do homologacji typu odbywały się wyłącznie na hamowniach. Od marca 2016, kiedy to weszła w życie regulacja RDE (EU) 427/2016, emisję zanieczyszczeń należy – w zdefiniowanych warunkach – mierzyć także w realnej eksploatacji na drodze. Wraz z obowiązującymi od września 2017 granicznymi wartościami RDE w rzeczywistej eksploatacji, jest to znaczący krok ku motoryzacji mniej zanieczyszczającej środowisko.

Wyniki RDE dla samochodów smart, opracowane zarówno przez nas jako producenta, jak i przez niezależne instytucje techniczne posiadające państwową certyfikację, można otrzymać wysyłając formularz kontaktowy z podaniem tzw. rodziny testowej PEMS dla danego pojazdu smart.


Często zadawane pytania.

Co to jest WLTP?

Skrót WLTP oznacza Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure. Jest to procedura testowa, służąca do wyznaczania wielkości zużycia paliwa i emisji spalin dla danego pojazdu na hamowni. Procedura WLTP jest wdrażana stopniowo od 1 września 2017, zastępując dotychczasową procedurę NEDC.

Dynamiczny przebieg WLTP daje znacznie większą zgodność z realną eksploatacją pojazdu, niż dotychczas. WLTP przewiduje znacznie większe przyspieszenia oraz wyraźnie dynamiczniejszy profil jazdy. Maksymalną prędkość zwiększono do 131 km/h, a prędkość średnią do 47 km/h.

Czas jazdy wydłużono o 10 minut; podniesiono udział symulowanych na hamowni odcinków autostradowych; jednocześnie skrócono czasy postoju. Pokonywany dystans jest dwukrotnie dłuższy: 23 km.

Punkty przełączania biegów są obliczane zawczasu, indywidualnie dla danego pojazdu i jego układu przeniesienia napędu. Ocena będzie w przyszłości uwzględniała wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego mające wpływ na aerodynamikę, na opór toczenia lub na masę pojazdu. Wyższym wskaźnikiem emisji CO2 będzie skutkował również pobór energii elektrycznej na funkcje komfortowe. W pierwszym etapie WLTP ignorowany będzie jedynie układ klimatyzacyjny. Celem WLTP jest wypracowanie standardu obowiązującego na całym świecie.

Kraje UE idą tu w pierwszym szeregu. Łatwiejsze stanie się porównywanie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń z aut różnych producentów. Jednolite standardy ułatwią też organom urzędowym kontrolowanie, czy przestrzegane są ustawowe limity emisji spalin: węglowodorów (HC), tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych.

Co to jest WLTC?

WLTC (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle) to cykle jazdy w WLTP. Dla różnych typów pojazdów przewidziano w WLTP trzy odmienne cykle jazdy, adekwatne do jednostkowego obciążenia mocy. Przeważająca większość aut osobowych rejestrowanych na terenie UE, których jednostkowe obciążenie mocy przekracza 34 kW/t (46 KM/t), będzie zaliczona do klasy 3 WLTC. Cykl testowy dla pojazdów klasy 3 składa się z czterech części: Low, Medium, High i Extra High. Symulują one eksploatację pojazdu w mieście, poza terenem zabudowanym, na drodze ekspresowej i na autostradzie.

Co to jest NEDC?

NEDC (Nowy Europejski Cykl Jazdy) to cykl testowy obowiązujący w tej chwili dla samochodów osobowych. Pierwszy europejski cykl jazdy wprowadzono w roku 1970, aby dać klientom powtarzalne wyniki, umożliwiające porównywanie aut różnych producentów. W 1992 r. dodano do niego jazdę poza terenem zabudowanym. Średnia prędkość w NEDC jest niewielka: 34 km/h; nieduże są tu również przyspieszenia i prędkość maksymalna, wynosząca 120 km/h. Cykl ten już nie odzwierciedla występującego obecnie przeciętnego udziału poszczególnych rodzajów dróg.

Wchodzące w jego skład pomiary nie uwzględniają aerodynamiki, masy pojazdu, ani też ilości energii zużywanej przez elementy wyposażenia dodatkowego i funkcje komfortowe, takie jak układ klimatyzacyjny, radio czy ogrzewanie fotela. Dochodzą do tego parametry technologiczne, prowadzące do rozbieżności.

Stosunkowo duże znaczenie w NEDC ma np. technologia start-stop, gdyż NEDC przewiduje dużo postojów. Przy ustalaniu punktów przełączania biegów ze skrzynią manualną nie uwzględnia się w NEDC żadnych parametrów specyficznych dla danego pojazdu.

Może to skutkować znacznymi rozbieżnościami w stosunku do realnej eksploatacji. Nieustanny postęp techniczny sprawił, że NEDC stał się metodą przestarzałą.

Co to jest RDE?

RDE (Real Driving Emissions) to test drogowy służący do kontrolowania emisji substancji szkodliwych. Ma on opisywać poziomy emisji występujące w realnym ruchu drogowym. Dotychczas pomiary emisji spalin do homologacji typu odbywały się wyłącznie na hamowniach. Od marca 2016 emisję zanieczyszczeń należy – w zdefiniowanych warunkach – mierzyć także w realnej eksploatacji na drodze. Kontrolnemu pomiarowi za pomocą urządzenia PEMS (Portable Emissions Measurement System) podlega emisja tlenków azotu (NOx) oraz tlenku węgla (CO). W przyszłości kontrolowana będzie także emisja cząstek stałych. Cykl nie jest przy tym ustalony sztywno: jazda i pomiary odbywają się w realnym, codziennym ruchu drogowym, zgodnym z przepisami ruchu drogowego. Pojazdy są w ruchu przez 90-120 minut na drogach publicznych; po jednej trzeciej czasu przypada na teren zabudowany, teren niezabudowany i autostradę. Dla jazdy miejskiej przewidziana jest średnia prędkość między 15 a 30 km/h, natomiast na autostradzie średnia prędkość powinna wynosić pomiędzy 90 a 110, a prędkość maksymalna nie więcej niż 145 km/h. Temperatura zewnętrzna musi mieścić się w przedziale od 0 do 30° C, a układ klimatyzacyjny być załączony.

Jazda testowa musi się odbywać na wysokości nieprzekraczającej 700 metrów nad poziomem morza, a różnica wysokości nie może przekraczać 100 metrów. Od września 2017 w testach drogowych RDE obowiązuje przestrzeganie granicznych emisji substancji szkodliwych wg Euro 6. W pierwszym etapie, od 1 września 2017, zasada ta obejmie typy nowo certyfikowane, a najpóźniej od 1 września 2019 – wszystkie typy pojazdów.