Dostawca serwisu.

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.

ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 312 50 00
Infolinia: 00 800 17 777 777
E-mail: customerservice.poland@cac.mercedes-benz.com

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Nr: KRS 0000138030
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 527-13-98-974

Wysokość Kapitału Zakładowego: 35 001 000,00 PLN

Zarząd:
Marc Oliver Boderke (Prezes Zarządu),
Wolfgang Pipperger (Wiceprezes Zarządu),
René Achinger (Członek Zarządu).

Kontakt.

BMG Goworowski Sp. z o.o., ul. Łużycka 9, 81-537 Gdynia, Polska, tel. +48 58 660 49 49, fax +48 58 622 21 11, e-mail: info@bmg.mercedes-benz.pl, Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, Nr: KRS 0000480136, Numer identyfikacji podatkowej: NIP 5862284989, REGON 221967840, Wysokość Kapitału Zakładowego: 1 000 000,00 PLN, Zarząd: Bogdan Jan Goworowski (Prezes Zarządu), Jacek Lech Rusiecki (Wiceprezes Zarządu), Iwona Mariola Zembrzuska (Prokurent), Redaktor: Adam Braumberger.