Dostawca serwisu.

Daimler AG

smart – Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart (Niemcy), tel.: 00800 2 77 77 77 7, e-mail: customerservice.poland@cac.mercedes-benz.com, wpis do rejestru handlowego przy sądzie rejonowym w Stuttgarcie pod nr. HRB 19 360, VAT-UE: DE 81 25 26 315, spółkę reprezentuje zarząd: Dieter Zetsche (prezes/chairman), Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber; przewodniczący rady nadzorczej: Manfred Bischoff.

Kontakt.

BMG Goworowski Sp. z o.o., ul. Łużycka 9, 81-537 Gdynia, Polska, tel. +48 58 660 49 49, fax +48 58 622 21 11, e-mail: info@bmg.mercedes-benz.pl, Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, Nr: KRS 0000480136, Numer identyfikacji podatkowej: NIP 5862284989, REGON 221967840, Wysokość Kapitału Zakładowego: 1 000 000,00 PLN, Zarząd: Bogdan Jan Goworowski (Prezes Zarządu), Jacek Lech Rusiecki (Wiceprezes Zarządu), Iwona Mariola Zembrzuska (Prokurent), Redaktor: Adam Braumberger.