Dostawca serwisu.

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.

ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 312 50 00
Infolinia: 00 800 17 777 777
E-mail: customerservice.poland@cac.mercedes-benz.com

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Nr: KRS 0000138030
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 527-13-98-974

Wysokość Kapitału Zakładowego: 35 001 000,00 PLN

Zarząd:
Marc Oliver Boderke (Prezes Zarządu),
Wolfgang Pipperger (Wiceprezes Zarządu),
René Achinger (Członek Zarządu).

Kontakt.

 

Auto Idea Sp. z o.o., ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9, 15-690 Białystok, Polska, tel: +48 85 662 31 41, fax +48 85 662 88 29, e-mail: info@autoidea.mercedes-benz.pl, Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Nr: KRS 0000148966, Numer identyfikacji podatkowej: NIP 542-25-75-613, Wysokość kapitału zakładowego: 600 000,00 PLN, Zarząd: Bogusław Kowalski (Prezes Zarządu), Jerzy Malisz (Wiceprezes Zarządu), Redaktor: Katarzyna Bartosińska.

 

Więcej