Leverandør.

Bertel O. Steen AS

Bertel O. Steen AS
Postboks 52
N-1471 Lørenskog
--
Besøksadresse:
Solheimveien 7
1473 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00

Foretaksnummer: NO916218753 Foretaksregisteret

Styret i Bertel O. Steen AS (bil og eiendom) består av:
Styreleder, Sverre Leiro
Styremedlem, Bertel Otto Steen
Styremedlem, Sverre Kjær
Styremedlem, Odd Christopher Hansen
Styremedlem, Gisle Skansen
Styremedlem, Leif Erik Vik (ansattrepresentant)
Styremedlem, Jens M. Mosveen (ansattrepresentant)
Styremedlem, Ole Stefan Nedenes (ansattrepresentant)