Personvern.

Personvern

Vi i Daimler er glade for at du besøker oss på nettet og viser interesse for konsernet og produktene vi kan tilby. Det er viktig for oss å beskytte dine personlige data, og vi vil gjerne at du skal føle deg trygg når du besøker våre nettsider. Skjerming av privatlivet i forbindelse med behandling av personopplysninger ligger oss på hjertet, og sikring av slike opplysninger er innarbeidet i våre forretningsrutiner. Vi behandler personopplysninger som innhentes ved besøk på våre nettsider, i samsvar med gjeldende personvernbestemmelser i det landet der de som behandler personopplysningene holder til. Vår personvernpolitikk retter seg for øvrig etter Daimlers gjeldende retningslinjer for personvern. Daimlers websider kan imidlertid inneholde lenker til andre annonsører, som ikke nødvendigvis er omfattet av denne personvernerklæringen.

Innhenting og behandling av personlige data

Når du besøker våre nettsider, lagrer nettserveren vår rutinemessig IP-adressen som internettleverandøren har gitt deg, nettsiden du besøker oss fra, hvilke nettsider du er innom, dato for besøket og hvor lenge besøket varer. Personopplysninger blir bare lagret når du selv gir oss disse, for eksempel i forbindelse med registrering, spørreundersøkelser, konkurranser eller gjennomføring av kontrakter.

Bruk og videreformidling. Formålsbegrensning

De personlige data Daimler får av deg, brukes kun til teknisk administrasjon av nettsidene våre, kundeadministrasjon, produktundersøkelser og markedsføring. Dette skjer dessuten bare i den utstrekning det er nødvendig. Videreformidling av personopplysninger til statlige institusjoner eller myndigheter skjer bare etter rettslig pålegg i hvert enkelt land. Våre medarbeidere, agenturer og forhandlere har taushetsplikt.

Frivillighet

Vi vil gjerne bruke personopplysningene til å informere deg om våre produkter og ytelser og eventuelt spørre hva du synes om disse. Deltakelse i slike aktiviteter er selvsagt frivillig. Dersom du ikke ønsker denne typen henvendelser, kan du når som helst melde fra til oss, og da vil vi sperre dine personlige data. Nærmere opplysninger om dette finner du på nettsidene våre.

Sentral Daimler tilgangstjeneste

Den sentrale Daimler-tilgangstjenesten setter deg i stand til å opprette en enkelt brukerkonto for å logge inn på alle nettsteder og applikasjoner i Daimler-konsernet og de av dets merker som tilbys gjennom denne tjenesten. Klikk på følgende kobling for å lese bruksvilkårene for den sentrale tilgangstjenesten til Daimler AG:

Bruksvilkårene for den sentrale tilgangstjenesten til Daimler AG

Sosiale plugins

Daimler benytter såkalte Social Plugins (heretter knapper) fra sosiale nettverk Facebook, Twitter og Google+.

Når du besøker nettstedet vårt, er disse knappene som standard deaktivert, dvs. at de ikke sender data til de aktuelle sosiale nettverkene uten din medvirkning. Før du kan bruke knappene, må du aktivere dem ved å klikke på dem. En slik knapp forblir aktiv helt til du deaktiverer den igjen eller sletter informasjonskapslene (jfr. "Informasjonskapsler").

Informasjonskapsler

Etter aktiveringen etableres det en direkte forbindelse med serveren til det aktuelle sosiale nettverket. Deretter overføres knappens innhold fra det sosiale nettverket direkte til nettleseren din, som integrerer det i nettsiden.

Etter at du har aktivert en knapp, kan det aktuelle sosiale nettverket allerede samle inn data, uavhengig av om du samhandler med knappen. Når du er logget inn på et sosialt nettverk, kan nettverket tilordne brukerkontoen din til besøket på dette nettstedet. Et sosial nettverk kan ikke tilordne besøk på andre Daimler-nettsteder før du også der har aktivert den aktuelle knappen.

Dersom du er medlem av et sosialt nettverk og ikke vil at nettverket skal koble innsamlede data sammen med lagrede medlemsdata når du besøker nettsidene våre, må du logge deg ut av det aktuelle sosiale nettverket før du aktiverer knappene.

Vær oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse på omfanget av dataene som de sosiale nettverkene samler inn ved hjelp av knappene. Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og de sosiale nettverkenes videre behandling og bruk av dataene samt dine rettigheter og innstillingsmuligheter i den sammenheng for å beskytte privatsfæren, fremgår av de sosiale nettverkenes personvernopplysninger.

Cookies

Information on the cookies that we use and their features can be found in 'Cookies'.

Cookies

Analyse av brukerdata

Daimler bruker Adobe Omniture for å spore de besøkendes referanser og for å finne frem til de mest populære delene av vårt internett-tilbud. På denne måten kan vi tilpasse innholdet av nettstedet enda bedre til dine behov og dermed forbedre tilbudet vårt til deg.

Hvis du ikke ønsker at Daimler skal samle inn og analysere statistiske data i sammenheng med ditt besøk, kan du når som reservere deg mot fremtidig bruk av dine opplysninger (reservasjon, eller "opt-out").

Til den tekniske gjennomføringen laster du ned en reservasjonskapsel (Opt-Out Cookie) i nettleseren din. Den har kun til formål å tilkjennegi at du reserverer deg mot informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at reservasjonskapselen av tekniske grunner bare gjelder for den nettleseren hvor den ble lastet ned. Dersom du sletter informasjonskapslene eller bruker en annen nettleser eller en annen enhet, må du reservere deg på nytt.

Klikk her for å installere reservasjonskapselen.

Sikkerhet

Daimler bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de dataene vi kontrollerer, mot utilsiktet eller forsettlig manipulasjon, tap og ødeleggelse, og mot uvedkommendes forsøk på å skaffe seg tilgang til dem. Sikkerhetsprosedyrene våre oppdateres kontinuerlig etter hvert som ny teknologi blir tilgjengelig.

Behandling av personlige opplysninger og kontakt

I samsvar med gjeldende regelverk vil Daimler på anmodning snarest mulig gi deg eller din representant skriftlig informasjon om eventuelle filer med personlige data som er lagret hos oss. Er du registrert som bruker, kan du selv se personopplysningene og eventuelt rette eller slette dem. Skulle vi tross våre anstrengelser for oppdatering og datariktighet likevel ha lagret uriktige opplysninger, vil disse bli rettet etter anmodning fra deg. Se nærmere informasjon på det aktuelle lokale nettstedet.

Dersom du har spørsmål angående håndteringen av dine personlige data, kan du henvende deg til datavernansvarlig hos Daimler (Chief Data Protection Officer). Sammen med teamet sitt vil han være behjelpelig; dette gjelder også i forbindelse med informasjonssøking, forslag og klager.

Chief Data Protection Officer

Dr. Joachim Rieß

Daimler AG

HPC 0518

D-70546 Stuttgart

Tyskland