Provider.

Star Import d.o.o.

 

Star Import d.o.o., generalni distributer Daimlera AG za Hrvatsku, u pružanju usluga radi i surađuje putem prodajno-servisne mreže ugovornih partnera.

Kontakt:

Star Import d.o.o.
Kovinska 5, 10090 Zagreb
Tel:  01/43 56 600
Fax: 01/43 56 683
Email: info@smart-hrvatska.com