Pravne napomene.

Autorska prava

Copyright Daimler AG. Sva prava pridržana. Svi tekstovi, slike, grafike, tonske, video i animacijske datoteke i njihova obrada zaštićeni su autorskim pravima i drugim propisima za zaštitu intelektualnog vlasništva. Kopiranje, mijenjanje i korištenje istih na drugim internetskim stranicama nije dozvoljeno ni u komercijalne svrhe, niti s ciljem davanja trećim osobama. Neke od internetskih stranica društva Daimler AG sadrže materijale koji su zaštićeni autorskim pravom onih koji su ih stavili na raspolaganje.

Proizvodi i cijene

Nakon završetka pripreme za objavu nekih stranica moglo je doći do izmjena u proizvodima i uslugama. Proizvođač zadržava pravo na izmjene konstrukcije ili oblika, odstupanje tonova boja, te izmjene u opsegu isporuke ili usluga za vrijeme razdoblja isporuke, vodeći računa da su izmjene ili odstupanja prihvatljivi kupcima. Na slikama se može nalaziti pribor, dodatna oprema i druga oprema koja nije uključena u serijski opseg isporuke i usluga. Odstupanja boja tehnički su uvjetovana. Pojedine stranice mogu sadržavati tipove ili usluge koje nisu ponuđene u nekim zemljama. Izjave koje se odnose na zakonske, pravne i porezne propise i učinke važeće su isključivo za Saveznu Republiku Njemačku. Ukoliko nije drugačije navedeno u uvjetima prodaje ili isporuke, važeće su cijene na dan isporuke. Navedene su cijene preporučene cijene za naše ovlaštene prodavatelje. Za najnoviju verziju raspitajte se u centru smart ili kod ovlaštenog prodavatelja.
Daljnje informacije o službenoj potrošnji goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila nalaze se u „Priručniku o potrošnji goriva, emisiji CO2 i potrošnji energije novih osobnih automobila“, koji je besplatno dostupan na svim prodajnim mjestima.

Zaštitni znakovi

Osim ako nije drugačije navedeno, svi zaštitni znakovi navedeni na internetskim stranicama društva Daimler AG zakonski su zaštićeni znakovi društva Daimler AG, a to se posebno odnosi na nazive modela te na logotipe i ambleme društva.

Licencna prava

Daimler AG želi ponuditi inovativan i informativan internetski program. Stoga se nadamo da te naš kreativni dizajn veseli jednako koliko i nas. Ipak, molimo za razumijevanje jer Daimler AG mora zaštititi svoje intelektualno vlasništvo, uključujući patente, žigove i autorska prava, te ove internetske stranice ne daju nikakva licencna prava na intelektualno vlasništvo društva Daimler AG.

Izjave koje se odnose na budućnost

Mnoge internetske stranice sadrže izjave koje se odnose na budućnost, a koje se temelje na uvjerenju uprave. Cilj formulacija poput „očekivati“, „ocjenjivati“, „računati na“, „namjeravati“ i „planirati“ na ovim internetskim stranicama jest ukazati na izjave koje se odnose na budućnost. Takve izjave odražavaju stav društva Daimler AG o budućim događajima u trenutku kada su dane, a podložne su rizicima i nesigurnosti. Mnoge okolnosti mogu utjecati na činjenicu da stvarni rezultati značajno odstupaju od ovdje danih procjena. Takvi utjecaji obuhvaćaju među ostalim promjene općih gospodarskih i poslovnih okvira, promjene u deviznom tečaju i razini kamata, uvođenje konkurentnih proizvoda, nedovoljno prihvaćanje novih proizvoda i usluga, te promjene korporativne strategije. Društvo Daimler AG ograđuje se od svake namjere ili obveze realizacije takvih izjava koje se odnose na budućnost.

Odgovornost

Informacije i podaci na ovim stranicama ne predstavljaju nikakvo jamstvo niti garanciju, bilo izričito ili prešutno. One naročito ne predstavljaju nikakvo prešutno obećanje niti garanciju u odnosu na svojstvo, komercijalnu vrijednost, prikladnost za određene svrhe ili nekršenje zakona i patenata. Na našim se stranicama nalaze i poveznice na druge internetske stranice. Naglašavamo da nemamo nikakvog utjecaja na dizajn i sadržaj stranica na koje nudimo poveznice. Stoga ne možemo preuzeti niti jamstvo za ažuriranost, točnost, cjelovitost ili kvalitetu informacija koje se na njima nalaze. Stoga se ovime distanciramo od svih sadržaja takvih internetskih stranica. Ova se izjava odnosi na sve vanjske stranice i njihove sadržaje na koje postoji poveznica na našim stranicama.

Informacije o online rješavanju sporova

Europska komisija stvorila je internet platformu za online rješavanje sporova ("Online Dispute Resolution (ODR) web stranica"). OS platfotma služi kao polazište za izvansudsko rješavanje sporova koji se odnose na ugovorne obveze proizašle iz ugovora o online kupnji. OS-platformi možete pristupiti pomoću sljedećeg linka:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Otpadna vozila

Zakon o otpadnim vozilima vrijedi u skladu s nacionalnim propisima. Zakonsku obvezu konstrukcije koja omogućuje recikliranje i oporabu Daimler AG ispunjava već niz godina. Uz to se mogućnosti recikliranja vozila i dijelova kontinuirano razvijaju i poboljšavaju.