Recikliranje otpadnih vozila.

Preuzimanje otpadnih vozila

Čist kraj.

Čak i smart dočeka svoj kraj. Ovdje možeš pronaći sve važne informacije koje se odnose na recikliranje i oporabu otpadnih vozila.


Recikliranje otpadnih vozila.

Daimler, kao izumitelj automobila, je svjestan svoje velike odgovornosti, a održiva ekološka mobilnost sastavni je dio strategije poslovanja. Ekološki dizajn utvrđen u smjernicama za zaštitu okoliša tvrtke Daimler AG vodi računa o cjelovitom životnom ciklusu proizvoda, od dizajna, preko proizvodnje i korištenja proizvoda pa sve do zbrinjavanja i ponovne uporabe.

Temelj za učinkovitu oporabu vozila nakon korištenja je mogućnost recikliranja, na čijem unapređenju kontinuirano radimo. To je preduvjet za učinkovitu ponovnu uporabu i oporabu vrijednih materijala od strane naših partnera.

Budeš li se zaista jednoga dana morao oprostiti od svog vozila, molimo te da svoje vozilo predaš u mrežu stanica za preuzimanje. Predajom vozila, a time i učinkovitom ponovnom uporabom materijala daješ veliki doprinos zatvaranju kruga recikliranja i štednji naših zajedničkih resursa.


Zakonski okvir.

Direktiva EU-a 2000/53/EZ o otpadnim vozilima u Hrvatskoj je transponirana Pravilnikom o gospodarenju otpadnim vozilima. Isti je stupio na snagu 26. prosinca 2006. godine.


Konstrukcija dizajnirana za recikliranje.

Zaštita okoliša jedan je od najvažnijih korporativnih ciljeva marke smart. To znači štednja prirodnih resursa.
Stoga je naš cilj: više recikliranja, a manje zbrinjavanja otpada.

Već kod razvoja vozila iznimno nam je važna konstrukcija koja čuva okoliš i omogućuje recikliranje. Dobar primjer za to je korištenje čistih materijala na ploči s instrumentima, oblogama luka kotača i oplati donjeg dijela vozila. Oni omogućuju jednostavnu demontažu te kvalitetnu reciklažu materijala.

Osim toga, obloge luka iznad kotača na našim su vozilima proizvedene od 100% reciklirane plastike. Prednosti su očite: štedimo okoliš i omogućavamo kvalitetno recikliranje.

U smjernicama za zaštitu okoliša tvrtke Daimler AG obvezali smo se na stalno poboljšanje ekološke prihvatljivosti naših proizvoda. Svakodnevno se vodimo tom mjerom, kako bismo dalje usavršavali ekološku ravnotežu svojih vozila.