Πάροχος / Προστασία δεδομένων

Πάροχος

Νομικές υποδείξεις

Υποδείξεις Προστασίας Δεδομένων / Δήλωση Απορρήτου

Cookies

Κατανάλωση & εκπομπές

Επικοινωνία

 

Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε
Θηβαίδος 20
14564 Κηφισιά
Αττικής
Τηλ.: +30 210 6296500
Α.Φ.Μ.: 094104612
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών
Ιωάννης Καλλίγερος (Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος), Benjamin Prenz, Νίκος Πρέζας, Αντώνιος Ευαγγελούλης, Δημήτριος Ζαφειρόπουλος
Νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Πνευματικά δικαιώματα

Copyright 2020 Mercedes-Benz AG. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Όλα τα κείμενα, εικόνες, γραφικά, ηχητικά, οπτικά και κινούμενα αρχεία όπως και η διασκευή τους υπάγονται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους για εμπορικούς σκοπούς ή για σκοπούς διακίνησης, καθώς και η τροποποίηση τους ή η χρήση τους σε άλλες ιστοσελίδες. Κάποιες ιστοσελίδες της Mercedes-Benz AG περιέχουν υλικό το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία εκείνου, ο οποίος το διέθεσε.

 

Προϊόντα και τιμές

Μετά τη δημοσίευση κάποιων σελίδων, ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων στην κατασκευή και τη μορφή, χρωματικών αποκλίσεων καθώς και τροποποιήσεων της συσκευασίας παράδοσης ή του εύρους των υπηρεσιών στη διάρκεια του χρόνου παράδοσης, εφόσον οι τροποποιήσεις ή αποκλίσεις είναι λογικές για τον πελάτη λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον της Mercedes-Benz AG. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ, στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού ή εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό ή τις βασικές παροχές. Αποκλίσεις ως προς το χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Σε ορισμένες σελίδες μπορεί, επίσης, να περιέχονται στοιχεία και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται σε μεμονωμένες χώρες. Οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Εάν δεν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση στους όρους πώλησης ή παράδοσης, ισχύουν οι τιμές της ημέρας παράδοσης. Για τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς μας οι τιμές συνιστούν απλώς ενδεικτική τιμή πώλησης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε ένα smart Center ή έναν Εξουσιοδοτημένο Διανομέα.

 

Εμπορικά σήματα

Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα σήματα τα οποία εμφανίζονται στις ιστοσελίδες της Mercedes-Benz AG, αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Mercedes-Benz AG.

 

Δικαιώματα χρήσης

Η Mercedes-Benz AG θα ήθελε να σας προτείνει ένα πρωτοποριακό και ενημερωτικό διαδικτυακό πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο, ελπίζουμε να ενθουσιαστείτε όσο και εμείς με τη δημιουργική διαμόρφωση του προγράμματος. Ζητούμε ωστόσο την κατανόησή σας ως προς την υποχρέωση της εταιρίας Mercedes-Benz AG να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και να διασφαλίσει ότι οι ιστοσελίδες αυτές δεν μπορούν να παρέχουν δικαιώματα χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας της Mercedes-Benz AG.

 

Δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο

Οι ιστοσελίδες, οι ενημερώσεις μετόχων και επενδυτών, οι ετήσιες και τριμηνιαίες εκθέσεις, οι προβλέψεις, οι παρουσιάσεις, οι ηχητικές μεταδόσεις και μεταδόσεις βίντεο (ζωντανές ή μαγνητοσκοπημένες) και τα λοιπά έγγραφα αυτής της ιστοσελίδας περιέχουν εκτός άλλων και δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο, οι οποίες βασίζονται στις πεποιθήσεις της διοίκησης της Mercedes-Benz AG όσον αφορά σε μελλοντικά γεγονότα. Η χρήση εκφράσεων όπως «αναμένεται», «εκτιμάται», «υπολογίζεται», «επιδιώκεται», «σχεδιάζεται», «θεωρείται» στις ιστοσελίδες αυτές, στοχεύει στην αναγνώριση δηλώσεων οι οποίες αναφέρονται σε μέλλοντα χρόνο. Οι δηλώσεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που εμπεριέχουν αλλά και δεν περιορίζονται σε: μία οικονομική αρνητική πορεία της Ευρώπης και της B. Αμερικής, αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στα επιτόκια και στις τιμές των Ά Υλών, εισαγωγές νέων ανταγωνιστικών προϊόντων, αυξήσεις σε εμπορικά κίνητρα, επιτυχής εφαρμογή του νέου επιχειρηματικού μοντέλου για τη smart, ελλείψεις υλικών παραγωγής λόγω ανεπαρκούς διαθεσιμότητας, απεργίας του προσωπικού ή χρεοκοπίας του προμηθευτή, καθώς και η μείωση στις τιμές μεταπώλησης των μεταχειρισμένων. Αν κάποιοι από αυτούς τους κινδύνους ή τις αβεβαιότητες πραγματικά προκύψουν (κάποιοι παρουσιάζονται στην πρόσφατη ετήσια οικονομική έκθεση της Mercedes-Benz AG με τίτλο "Έκθεση κινδύνου", καθώς και στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση της Mercedes-Benz AG στη φόρμα 20-F με τίτλο "Παράγοντες κινδύνου"), ή οι υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο αποδειχθούν εσφαλμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγάλη απόκλιση από τα αποτελέσματα που αναφέρονται ή υπονοούνται σε αυτές τις δηλώσεις. Εμείς δεν έχουμε την πρόθεση ούτε την υποχρέωση να επικαιροποιούμε συνεχώς τις δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο, καθώς αυτές βασίζονται αποκλειστικά στις συνθήκες που επικρατούσαν όταν δημοσιεύτηκαν.

 

Ευθύνη

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σε αυτές σελίδες δεν αποτελούν ρητές ή σιωπηρές διαβεβαιώσεις ή εγγυήσεις. Ιδιαίτερα δεν αποτελούν σιωπηρή υπόσχεση ή εγγύηση, σχετικά με τα χαρακτηριστικά, την εμπορικότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή τη μη προσβολή νόμων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας. Στην ιστοσελίδα μας, θα βρείτε επίσης συνδέσμους με άλλες σελίδες του διαδικτύου που δεν ελέγχονται από τη Mercedes-Benz AG. Θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στη διαμόρφωση και τα περιεχόμενα των σελίδων στις οποίες αναφέρεται ο εκάστοτε σύνδεσμος. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ενημέρωση τους, για την ορθότητα, την πληρότητα και την ποιότητα των πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται μέσω αυτών. Στο πλαίσιο αυτό διαχωρίζουμε τη θέση μας από τα περιεχόμενα των σελίδων αυτών. Η δήλωση αυτή αφορά όλους τους συνδέσμους προς εξωτερικές σελίδες που εμφανίζονται στη σελίδα μας και το περιεχόμενο αυτών.

 

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (εφεξής «πλατφόρμα ΗΕΔ»). Η πλατφόρμα ΗΕΔ λειτουργεί ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες αφορούν σε συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις αγοράς. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα ΗΕΔ από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Οδηγία σύμφωμα με το άρθρο 36 του γερμανικού νόμου για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών (VSBG)

Η Mercedes-Benz AG δεν συμμετέχει ούτε υποχρεούται να συμμετέχει σε διαδικασία επίλυσης διαφοράς ενώπιον διαιτητικής επιτροπής σύμφωνα με το νόμο VSBG.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων:

 

Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε

Θηβαίδος 20
14564 Κηφισιά
Αττικής
Τηλ.: +30 210 6296500
 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: 
Daimler AG 
Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου 
HPC E600 
D-70546 Stuttgart 
Γερμανία E-Mail: data.protection@daimler.com

 

 1. Προστασία δεδομένων

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα του και δείξατε ενδιαφέρον για την εταιρία και τα προϊόντα μας. Αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με μεγάλη σοβαρότητα. Στις παρούσες υποδείξεις προστασίας δεδομένων θα σας εξηγήσουμε πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, πώς τα χρησιμοποιούμε, για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση, καθώς και τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που απορρέουν από αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στην Οδηγία περί προστασίας δεδομένων της Mercedes-Benz AG:

Οδηγία περί προστασίας δεδομένων της Mercedes-Benz AG

Οι υποδείξεις προστασίας δεδομένων μας αναφορικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και η Οδηγία περί προστασίας δεδομένων της Mercedes-Benz AG δεν ισχύουν για τις δραστηριότητές σας στις ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων ή άλλων παρόχων, στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες μας. Ενημέρωση σχετικά με δικούς τους όρους προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των εν λόγω παρόχων.

 

 1. Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

a. Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αποθηκεύουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, τον τρόπο πρόσβασης (π.χ. εάν είχατε πρόσβαση σε ιστοσελίδα ή λάβατε μήνυμα σφάλματος), τη χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας, τους όρους αναζήτησης που ενδεχομένως εισαγάγατε, τη συχνότητα πρόσβασής σας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, την ονομασία των αρχείων όπου είχατε πρόσβαση, το πλήθος των δεδομένων που διαβιβάστηκαν, την ιστοσελίδα από την οποία αποκτήσατε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας και τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μέσω των δικών μας ιστοσελίδων, είτε κάνοντας κλικ σε συνδέσμους στις ιστοσελίδες μας είτε εισάγοντας έναν τομέα κατευθείαν στο πεδίο εισαγωγής της ίδιας καρτέλας (ή/και παραθύρου) του προγράμματος περιήγησής σας, στο οποίο ανοίξατε τις ιστοσελίδες μας. Επιπλέον, και για λόγους ασφαλείας, ιδίως για την αποφυγή και ανίχνευση επιθέσεων στις ιστοσελίδες μας ή για απόπειρες απάτης, η Εταιρεία μας θα αποθηκεύει τη διεύθυνση IP και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου σας για επτά ημέρες.

b. Θα αποθηκεύουμε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα μόνο εφόσπν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, και μόνο στον βαθμό που αυτό μας επιτρέπεται κατόπιν της συγκατάθεσής σας ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (περισσότερες πληροφορίες διατίθενται παρακάτω, στην ενότητα «Νομική βάση της επεξεργασίας»).

c. Δεν έχετε καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση να διαβιβάσετε τα προσωπικά δεδομένα σας. Είναι πιθανό όμως ορισμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων μας να εξαρτώνται από τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Η μη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής ή τον περιορισμό των λειτουργιών.

 

 1. Σκοποί χρήσης

α. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατόπιν επισκέψεων στις ιστοσελίδες μας προκειμένου να γίνουν όσο το δυνατόν πιο εύχρηστες αλλά και για την προστασία των συστημάτων ΤΠ μας από επιθέσεις και άλλες παράνομες ενέργειες.

β. Εάν μας γνωστοποιήσετε περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, θα χρησιμοποιήσουμε τα εν λόγω δεδομένα για τους αναφερόμενους σκοπούς, για τη διαχείριση πελατών και –εφόσον είναι απαραίτητο– για τη διεκπεραίωση και τακτοποίηση εμπορικών συναλλαγών, στον βαθμό που κρίνεται κάθε φορά ως αναγκαίο.

 

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, social plugin. Χρήση παρόχων υπηρεσιών

a. Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται επίσης να περιέχουν προσφορές τρίτων. Όταν κάνετε κλικ στις προσφορές αυτές, διαβιβάζουμε δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο (π.χ. την πληροφορία ότι βρήκατε την εν λόγω προσφορά σε εμάς και, εφόσον χρειάζεται, περαιτέρω στοιχεία που έχετε ήδη δηλώσει στην ιστοσελίδα μας επ’ αυτού).

b. Όταν εγκαθιστούμε τα λεγόμενα «Social Plugins» κοινωνικών δικτύων, όπως Facebook, Twitter και Google+, τα ενσωματώνουμε ως εξής:

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, τα Social Plugins είναι απενεργοποιημένα, δηλαδή δεν διαβιβάζονται δεδομένα στους φορείς εκμετάλλευσης αυτών των δικτύων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα δίκτυα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο Social Plugin και να συνδεθείτε κατευθείαν με τον διακομιστή του εκάστοτε δικτύου.

Εάν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη σε κάποιο δίκτυο και έχετε συνδεθεί εκεί κατά την ενεργοποίηση του Social Plugin, το δίκτυο μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στον λογαριασμό χρήστη σας. Εάν θέλετε να το αποφύγετε, μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο πριν την ενεργοποίηση του Social Plugin. Η επίσκεψη σε άλλη ιστοσελίδα της Mercedes-Benz AG δεν μπορεί να καταχωρηθεί από κάποιο κοινωνικό δίκτυο, προτού ενεργοποιήσετε και εκεί το αντίστοιχο Social Plugin.

Από τη στιγμή που ενεργοποιείτε ένα Social Plugin, το δίκτυο μεταφέρει το διαθέσιμο περιεχόμενο κατευθείαν στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο το ενσωματώνει στις ιστοσελίδες μας. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να διαβιβαστούν και δεδομένα που προέρχονται και ελέγχονται από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Κατά τη σύνδεσή σας σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, η διαβίβαση δεδομένων μεταξύ του δικτύου και του συστήματός σας, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις σας στην εν λόγω πλατφόρμα, διέπονται αποκλειστικά από τους όρους προστασίας δεδομένων του εκάστοτε δικτύου.

Το Social Plugin θα παραμένει ενεργό έως ότου το απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα αρχεία cookies από τη συσκευή σας.

Πολιτική χρήσης cookie

c. Όταν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο μιας προσφοράς ή ενεργοποιείτε ένα Social Plugin, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να καταλήξουν σε παρόχους που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») δεν διασφαλίζουν τα πρότυπα της ΕΕ αναφορικά με το αντίστοιχο «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη αυτή τη συνθήκη πριν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο ή ενεργοποιήσετε ένα Social Plugin και εκκινήσετε μέσω αυτού τη διαβίβαση των δεδομένων σας.

d. Χρησιμοποιούμε επίσης εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών (παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, πρακτορεία μάρκετινγκ) για τη λειτουργία, τη βελτιστοποίηση και την ασφάλεια των δικτυακών μας τόπων. Μεταβιβάζουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα σε αυτά, εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή και χρήση της ιστοσελίδας και των λειτουργικών της δυνατοτήτων, για την επιδίωξη νόμιμων συμφερόντων ή στο βαθμό που έχετε συναινέσει σε αυτήν (βλέπε Ενότητα 8). Τα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται σε αποδέκτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. ανατρέξτε στην παράγραφο 12 παρακάτω.

 

 1. Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης ("Παρακολούθηση") και πληροφοριών βάσει χρήσης ("(Επανα-)Στόχευση")

5.1 Γενικά

Θα θέλαμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας στα ενδιαφέροντά σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα και, με τον τρόπο αυτό, να βελτιώνουμε την προσφορά μας προς εσάς. Για να εντοπίζουμε τις προτιμήσεις των χρηστών και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες των ιστοσελίδων, χρησιμοποιούμε τις παρακάτω λεγόμενες τεχνολογίες παρακολούθησης: Adobe Analytics.  

Προκειμένου να προσαρμόζουμε το ηλεκτρονικό μας μάρκετινγκ (π.χ. διαφημίσεις με banner) στοχευμένα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας, χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες τεχνολογίες (επανα-)στόχευσης: Adobe Target, Flashtalking της Simplicity Marketing Limited, Google Search Ad, Google Display & Video 360. Αυτά διαβάζονται όταν επισκέπτεστε άλλες ιστοσελίδες που συνεργάζονται με τους παρόχους υπηρεσιών (επανα-)στόχευσής μας και χρησιμοποιούνται, προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση βάσει των ενδιαφερόντων σας.  

Κατά τη χρήση των παραπάνω τεχνολογιών συλλέγονται τα ενδιαφέροντά σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω cookie στις ιστοσελίδες μας και (κατά την επαναστόχευση) σε ιστοσελίδες τρίτων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τυχαία αναγνωριστικά (λεγ. αναγνωριστικά cookie), τα οποία δεν συνδέουμε με το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας ή παρόμοια στοιχεία, ακόμη και όταν αυτά τα στοιχεία μάς είναι γνωστά (π.χ. από μια υφιστάμενη συμβατική σχέση), εκτός εάν έχετε συναινέσει.  

Περισσότερες πληροφορίες των εκάστοτε παρόχων για τις προαναφερόμενες τεχνολογίες και τη σχετική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:  

Adobe: https://www.adobe.com/gr_en/privacy.html

Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites  

Simplicity Marketing Limited: https://www.flashtalking.com/privacypolicy/

Για νομικούς λόγους η χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και (επανα-)στόχευσης γίνεται εν μέρει μόνο με τη ρητή συναίνεσή σας (λεγ. opt-in – βλ. σημείο 5.2). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης στη χρήση τέτοιων τεχνολογιών (λεγ. opt-out – βλ. σημείο 5.3.).

5.2 Χρήση προϊόντων μάρκετινγκ της Google – Opt-In

Χρησιμοποιούμε προϊόντα μάρκετινγκ της Google (π.χ. Search Ad, Display & Video 360) μόνο με τη δική σας ρητή συναίνεση, την οποία μπορείτε να δηλώσετε πατώντας πάνω στην επιφάνεια χειρισμού "Συμφωνώ“ στο λεγ. Cookie Information Layer ("οpt-ιn"). Αποθηκεύουμε τη συναίνεσή σας σε ένα cookie στην τερματική συσκευή σας, ώστε να μην τη ζητάμε κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, καθώς και για νομικούς λόγους μαζί με τη διεύθυνση IP και τα χρονικά στοιχεία στους διακομιστές μας. Αυτά τα στοιχεία τα διαγράφουμε ή/και περιορίζουμε την επεξεργασία τους αν ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ή το αργότερο 6 μήνες μετά την τελευταία επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας.  

Εάν κάποια στιγμή αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:  

Ανάκληση συναίνεσης σε προϊόντα μάρκετινγκ της Google

Για να διαγράψετε τα cookie για τα προϊόντα μάρκετινγκ της Google, τα οποία τοποθετήθηκαν με τη συναίνεσή σας κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας πριν την ανάκληση της συναίνεσης, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες της Google. Κατά το χρόνο σύνταξης αυτής της πολιτικής προστασίας δεδομένων ισχύει ο παρακάτω σύνδεσμος:  

https://adssettings.google.de/anonymous 

5.3 Χρήση τεχνολογιών άλλων παρόχων – οpt-οut  

Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε και να αναλύουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας με τη χρήση των λεγόμενων τεχνολογιών παρακολούθησης και (επανα-)στόχευσης, μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα εναντίωσης χωρίς αναδρομική ισχύ («οpt-οut»).

Για την τεχνική υλοποίηση αυτής της εναντίωσης, έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας ένα οpt-οut cookie. Αυτό το αρχείο cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά για την καταχώρηση της εναντίωσής σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι, για τεχνικούς λόγους, το οpt-οut cookie λειτουργεί μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης όπου εγκαταστάθηκε. Εάν διαγράψετε τα cookie ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή/και άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία οpt-οut.

Παρακάτω θα βρείτε την εκάστοτε δυνατότητα opt-out για τις επιμέρους τεχνολογίες:

Adobe Analytics & Adobe Target: https://www.adobe.com/gr_en/privacy/opt-out.html

Flashtalking: https://www.flashtalking.com/optout/

Μπορείτε να διαχειρίζεστε και να απενεργοποιείτε τη χρήση των cookie και των πληροφοριών σχετικά με προτιμήσεις από τρίτους παρόχους στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://www.youronlinechoices.com/gr/your-choices

5.4 Η διαβίβαση δεδομένων στις λεγόμενες τρίτες χώρες  

Όταν χρησιμοποιούνται τεχνολογίες παρακολούθησης και (νέας) στόχευσης, τα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται σε αποδέκτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. ανατρέξτε στην παράγραφο 12 παρακάτω.

 

 1. Ασφάλεια

Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να προστατεύουμε τα διαχειριζόμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα έναντι μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, απώλειας, καταστροφής και έναντι πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

 

 1. Νομική βάση της επεξεργασίας

a. Η συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, αποτελεί νομική βάση για την επεξεργασία τους (Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α) ΓΚΠΔ).

b. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη δρομολόγηση ή την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, νομική βάση αποτελεί το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β) ΓΚΠΔ.

c. Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας (π.χ. για τη διατήρηση δεδομένων), η Εταιρεία μας έχει εξουσία να πράξει αναλόγως σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ) ΓΚΠΔ.

d. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με σκοπό την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας καθώς και των έννομων συμφερόντων τρίτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ) του ΓΚΠΔ. Η διατήρηση της λειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής μας, η (άμεση) εμπορία προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών δικών μας και τρίτων, καθώς και η νόμιμη τεκμηρίωση των επιχειρηματικών επαφών μας συγκαταλέγονται στα εν λόγω έννομα συμφέροντα. Στο πλαίσιο της εκάστοτε απαιτούμενης εξισορρόπησης συμφερόντων, λαμβάνουμε ειδικότερα υπόψη το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το σκοπό επεξεργασίας, τις συνθήκες επεξεργασίας και το ενδιαφέρον σας για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

 

 1. Διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας

Η διεύθυνση IP και το όνομα του παρόχου σας υπηρεσιών διαδικτύου, τα οποία αποθηκεύουμε μόνο για λόγους ασφαλείας, θα διαγράφονται μετά από επτά ημέρες. Κατά τα λοιπά θα διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από τη στιγμή που αίρεται ο σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Πέραν του χρονικού αυτού σημείου τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο εάν απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς ή λοιπές νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες υπαγόμεθα ή σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις σε τρίτες χώρες, εάν εκεί υπάρχει ένα κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας δεδομένων. Εφόσον δεν είναι εφικτή η διαγραφή σε μεμονωμένη περίπτωση, τα αντίστοιχα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επισημαίνονται με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

 

 1. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

a. Εάν η επεξεργασία αφορά προσωπικά δεδομένα σας, έχετε δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ), διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφής δεδομένων (άρθρο 17 ΓΚΠΔ), περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

b. Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας έως την ανάκληση δεν θίγεται κατόπιν της ανάκλησης. Ομοίως δεν θίγεται η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με άλλη νομική βάση, όπως π.χ. για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις (πρβλ. ενότητα «Νομική βάση της επεξεργασίας»).

c. Δικαίωμα αντίρρησης

Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ (Επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον) ή στο άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ (Επεξεργασία δεδομένων βάσει εξισορρόπησης συμφερόντων). Εάν ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία, η Εταιρεία μας θα υποβάλλει τα προσωπικά δεδομένα σε επεξεργασία, μόνο εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

d. Παρακαλείστε, εάν είναι εφικτό, να απευθύνετε τις αξιώσεις ή δηλώσεις σας στην κατωτέρω διεύθυνση: cs.deu.smart@cac.smart.com.

e. Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας παραβιάζει νομοθετικές διατάξεις, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ).

 

 1. Newsletter

Αν αποκτήσετε συνδρομή σε Newsletter (ενημερωτικό δελτίο) που προσφέρεται στην ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, εκτός και αν εγκρίνετε πιο εκτεταμένη χρήση τους. Μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή μέσω της δυνατότητας αποσύνδεσης που παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο.

 

 1. Κεντρική υπηρεσία πρόσβασης της Mercedes-Benz AG

Με την κεντρική υπηρεσία πρόσβασης της Mercedes-Benz AG μπορείτε να εγγραφείτε σε όλες τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές του Ομίλου Mercedes-Benz AG και των εμπορικών σημάτων του, που είναι συνδεδεμένες με αυτήν την υπηρεσία. Οι ισχύοντες όροι χρήσης περιλαμβάνουν ειδικούς κανονισμούς για την προστασία δεδομένων. Μπορείτε να βρίσκετε αυτούς τους όρους χρήσης στις εκάστοτε σελίδες σύνδεσης των συνδεδεμένων ιστοσελίδων και εφαρμογών.

 

 1. Μεταβίβαση δεδομένων στους αποδέκτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

a. Όταν χρησιμοποιείτε παρόχους υπηρεσιών (βλέπε σημείο 4. δ.), Παρακολούθηση και (επανα) στόχευση (βλέπε σημείο 5), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να παρέχονται σε παραλήπτες σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία (= Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) μεταφέρονται και υφίστανται επεξεργασία, ιδίως στις ΗΠΑ, στην Ινδία.

b. Στις ακόλουθες χώρες, από την άποψη της ΕΕ, υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων (αποκαλούμενη "επάρκεια"), σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ: Ανδόρα, Αργεντινή, Καναδάς (περιορισμένη), Νήσοι Φερόε, Γκέρνσεϊ, Ισραήλ, Νήσος του Άνδρας, Ιαπωνία, Τζέρσεϋ, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία, Ουρουγουάη. Συμφωνούμε με τους αποδέκτες άλλων χωρών σχετικά με τη χρήση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ, δεσμευτικών εταιρικών κανονισμών  η του προτύπου ΕU – US ή Swiss – US Privacy Shieldγια τη δημιουργία ενός "επαρκούς επιπέδου προστασίας" σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Θα θέλαμε να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα στην ενότητα 9.d. που ονομάζονται

 

 1. Cookies

Πληροφορίες σχετικά με τα cookie που χρησιμοποιούμε και τις λειτουργίες τους μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική χρήσης cookie.

Πολιτική χρήσης cookie

 

Έκδοση: Αύγουστος 2019

 

Υποδείξεις για τη χρήση cookies καθώς και για την αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης και την εφαρμογή εργαλείων ανάλυσης

Η Εταιρεία μας, Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε, Θηβαίδος 20, 14564 Κηφισιά, Αττικής ή Mercedes-Benz AG, Mercedesstrasse 120, 70372 Στουτγκάρδη, Γερμανία, χρησιμοποιεί cookie και παρόμοιες τεχνολογίες όπως Web/DOM Storage ή Local Shared Objects (τα λεγ. "flash cookie“) (εφεξής αναφερόμενα από κοινού ως "cookie"). Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας, τη χρήση καθώς και τους σκοπούς χρήσης των cookie θα βρείτε παρακάτω. Συμπληρωματικές πληροφορίες για το χειρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και στα cookie, θα βρείτε στην Πολιτική προστασίας δεδομένων μας (ειδικότερα στα σημεία 3, 4 και 5).  

Πολιτική προστασίας δεδομένων

 

 1. Λειτουργίες και χρήση των cookies

α. Τα cookie είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε στον υπολογιστή, τον φορητό υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνό σας. Μέσω αυτών μπορούμε π.χ. να διαπιστώσουμε εάν έχει υπάρξει σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και των ιστοσελίδων μας, ποια γλώσσα ή άλλες ρυθμίσεις προτιμάτε, να σας προσφέρουμε συγκεκριμένες λειτουργίες (π.χ. Online shop, Configurator οχήματος) ή να αναγνωρίζουμε τα ενδιαφέροντά σας βάσει της χρήσης. Τα cookie ενδέχεται επίσης να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

β. Εάν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookie, με εξαίρεση τα cookie για τα προϊόντα μάρκετινγκ της Google. Τα cookie για προϊόντα μάρκετινγκ της Google (π.χ. Google Search Ads, Google Display & Video 360) χρησιμοποιούνται μόνο με τη δική σας ρητή συναίνεση. 
Μπορείτε επίσης να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας χωρίς να έχετε συναινέσει στη χρήση cookie λόγω της χρήσης τους. Επομένως μπορείτε να απορρίψετε τη χρήση των cookie και να τα διαγράψετε ανά πάσα στιγμή, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις ρυθμίσεις στη συσκευή σας. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:
i. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browser) έχουν ως προεπιλεγμένη ρύθμιση την αυτόματη αποδοχή cookie, ωστόσο αυτή η ρύθμιση, τις περισσότερες φορές, μπορεί να αλλάξει. Τα αποθηκευμένα cookie μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Λεπτομερής περιγραφή αυτής της λειτουργίας στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) ή/και στη συσκευή που χρησιμοποιείτε, περιέχεται στις οδηγίες του κατασκευαστή.
ii. Μπορείτε να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τα περιεχόμενα του Web/DOM Storage. Λεπτομερής περιγραφή αυτής της λειτουργίας στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) ή/και στη συσκευή που χρησιμοποιείτε, περιέχεται στις οδηγίες του κατασκευαστή.
iii. Πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση και τη διαγραφή των Local Shared Objects διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: Πληροφορίες για τα Local Shared Objects
iv. Η απόρριψη ή η διαγραφή των cookie από τη συσκευή σας, όπως και η χρήση τους, αφορά το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Συνεπώς, πρέπει να απορρίψετε ή/και να διαγράψετε τα cookie ξεχωριστά σε κάθε συσκευή σας και για κάθε πρόγραμμα περιήγησης, εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα.

γ. Εάν αποφασίσετε να μην επιτρέψετε τη χρήση cookie ή να τα διαγράψετε, ενδέχεται να μην σας διατίθενται όλες οι λειτουργίες των ιστοσελίδων μας ή να σας διατίθενται περιορισμένα κάποιες επιμέρους λειτουργίες.

δ. Τα cookie διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
i. Απολύτως απαραίτητα cookie (Τύπος 1)
Αυτά τα cookie είναι απολύτως απαραίτητα για τις λειτουργίες των ιστοσελίδων. Χωρίς αυτά τα cookie δεν μπορούμε π.χ. να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως ο Configurator.
ii. Cookie λειτουργιών (Τύπος 2)
Αυτά τα cookie διευκολύνουν τον χειρισμό και βελτιώνουν τις λειτουργίες των ιστοσελίδων. Αποθηκεύουμε στα cookie λειτουργιών π.χ. τις ρυθμίσεις γλώσσας που επιλέγετε.
iii. Cookie υπηρεσιών (Τύπος 3)
Αυτά τα cookie συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας. Έτσι μπορούμε να εντοπίζουμε ποια τμήματα του διαδικτυακού περιεχομένου μας είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, ούτως ώστε να βελτιώνουμε την προσφορά μας προς εσάς (η λεγ. Παρακολούθηση). Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο σημείο 5 της Πολιτικής προστασίας δεδομένων μας.
iv. Cookie τρίτων (Τύπος 4)
Αυτά τα cookie εγκαθίστανται από τρίτους, π.χ. κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, Twitter και Google+, των οποίων το περιεχόμενο μπορείτε να ενσωματώνετε μέσω των «social plugin» που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας και από τους παρόχους των τεχνολογιών (επανα-)στόχευσης, με τη βοήθεια των οποίων προσαρμόζουμε το ηλεκτρονικό μας μάρκετινγκ στοχευμένα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στα σημεία 4 και 5 των οδηγιών μας για την προστασία δεδομένων.

Πολιτική προστασίας δεδομένων

 

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα παρακάτω αρχεία cookies:

ΌνομαΠεριγραφήΤύπος
amcv_*Αποθηκεύει την Μοναδική ταυτότητα επισκέπτη που χρησιμοποιείται από τα Experience Cloud Solutions.3
sgvocsref 3
sgvopidΑυτό το cookie αποθηκεύει την παραμέτρο καμπανιών pid για όσο διαρκεί η επίσκεψη στην ιστοσελίδα, ώστε να αποτρέπονται οι διπλές μετρήσεις.3
sgvov*Αυτό το cookie αποθηκεύει διάφορες παραμέτρους/τιμές που χρησιμοποιούνται στο tracking για όσο διαρκεί η επίσκεψη στην ιστοσελίδα, ώστε να αποτρέπονται οι διπλές μετρήσεις.3
sgvoc*Αυτό το cookie αποθηκεύει διάφορες παραμέτρους/τιμές που χρησιμοποιούνται στο tracking για όσο διαρκεί η επίσκεψη στην ιστοσελίδα, ώστε να αποτρέπονται οι διπλές μετρήσεις.3
sgapvv*Αυτό το cookie αποθηκεύει διάφορες παραμέτρους/τιμές που χρησιμοποιούνται στο tracking για όσο διαρκεί η επίσκεψη στην ιστοσελίδα, ώστε να αποτρέπονται οι διπλές μετρήσεις.3
sgapvc*Αυτό το cookie αποθηκεύει διάφορες παραμέτρους/τιμές που χρησιμοποιούνται στο tracking για όσο διαρκεί η επίσκεψη στην ιστοσελίδα, ώστε να αποτρέπονται οι διπλές μετρήσεις.3
sgapvcsrefΑυτό το cookie αποθηκεύει την παράμετρο csref και διατηρεί την τιμή για όσο διαρκεί η επίσκεψη στην ιστοσελίδα.3
s_gpv*Αυτό το cookie αποθηκεύει διάφορες παραμέτρους/τιμές που χρησιμοποιούνται στο tracking για τη διατήρηση αυτής της τιμής όσο διαρκεί η επίσκεψη στην ιστοσελίδα.3
s_visitΑυτό το cookie αποθηκεύει μία τιμή για να υποδείξει την έναρξη της επίσκεψης του χρήστη.3
s_getNewRepeatΑυτό το cookie αποθηκεύει μία τιμή για να υποδείξει εάν ο χρήστης έχει επισκεφτεί τον ιστότοπο στο παρελθόν.3
s_ccΑυτό το cookie το αποθηκεύει και το διαβάζει ο κώδικας JavaScript, για να καθορίζει εάν τα cookies είναι ενεργοποιημένα (απλώς ορίζεται σε "True")3
s_sqΑυτό το cookie το αποθηκεύει και το διαβάζει ο κώδικας JavaScript όταν είναι ενεργοποιημένες η λειτουργικότητα ClickMap και η λειτουργικότητα Activity Map. Περιέχει πληροφορίες για τον προηγούμενο σύνδεσμο τον οποίο πάτησε ο χρήστης3
s_viΣφραγίδα χρόνου/ημερομηνίας μοναδικής ταυτότητας χρήστη3
s_fidΕναλλακτική σφραγίδα χρόνου/ημερομηνίας μοναδικής ταυτότητας χρήστη3
omniture_optoutΑυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τον εάν επιτρέπεται η ανάλυση της συμπεριφοράς του επισκέπτη.4
mboxΑυτο το cookie από το Adobe Target συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του ιστότοπου. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του ιστότοπου και σας προσφέρουν το πιο σημαντικό περιεχόμενο στον ιστότοπο2
flashtalkingad1Αυτό το cookie μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο ο χρήστης και για τυχόν διαφημίσεις που μπορεί να είδε ο χρήστης πριν επισκεφτεί τον ιστότοπο.3

 

Έκδοση: Αύγουστος 2019

 

 

 

 

 

WLTP

Η νέα διαδικασία δοκιμών κατανάλωσης και καυσαερίων WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure (Παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων)) παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια και αντικαθιστά σταδιακά τον κύκλο οδήγησης NEDC (Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης). Η διαδικασία WLTP είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ - άλλα κράτη εξετάζουν την εισαγωγή του μεταγενέστερα. 

 

Επεξήγηση των WLTP και NEDC

Την 1η Σεπτεμβρίου του 2017 εγκαινιάστηκε με τη WLTP μια νέα διαδικασία δοκιμών κατανάλωσης και καυσαερίων, η οποία παρέχει αποτελέσματα δοκιμών που προσεγγίζουν περισσότερο τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης σε σύγκριση τον προηγούμενο κύκλο οδήγησης NEDC. Όλα τα καινούρια οχήματα ή/και τα οχήματα που εξοπλίζονται με καινούργια μηχανικά συγκροτήματα πιστοποιούνται από το Σεπτέμβριο του 2017 κι έπειτα σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP. Από το Σεπτέμβριο του 2018, ο Κανονισμός WLTP ισχύει για όλα τα υπόλοιπα καινούργια οχήματα προς ταξινόμηση. Αντίστοιχα, η smart θα πιστοποιήσει το χαρτοφυλάκιο επιβατικών οχημάτων της σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Κατά τη μεταβατική φάση, θα προσφέρονται παράλληλα οχήματα με πιστοποίηση WLTP και NEDC. Επιπλέον, θα δίνεται και μία τιμή κατανάλωσης NEDC, η οποία θα βασίζεται στις συνθήκες της διαδικασίας WLTP και η οποία θα είναι υψηλότερη. Η τιμή αυτή θα αναγράφεται στα έγγραφα πωλήσεων μέχρι το 2020..

Σύγκριση των WLTP και NEDC

 WLTPNEDC
Θερμοκρασία εκκίνησηςκρύος κινητήραςκρύος κινητήρας
Διάρκεια κύκλου1.800 δευτ. 1.180 δευτ. 
Χρόνος στάσης242 δευτ. 267 δευτ. 
Διαστήματα ακινητοποίησης13,4% 22,6% 
Απόσταση23.262 m 10.931 m 
Μέγιστη ταχύτητα131,3 km/h 120 km/h 
Μέση ταχύτητα46,5 km/h 33,35 km/h 
Προαιρετικός εξοπλισμός του συγκεκριμένου μοντέλουΛαμβάνεται υπόψη για το βάρος, την αεροδυναμική, την αντίσταση κύλισης, απαιτήσεις ηλεκτρικού κυκλώματος οχήματος. Χωρίς σύστημα κλιματισμού

Εξακολουθεί να μην λαμβάνεται υπόψη εκτός των ελαστικών.  

Χωρίς σύστημα κλιματισμού 

Θερμοκρασία23°C 

25 +/- 5°C

 

Τι σημαίνει αυτό για εμένα ως πελάτη;

Η εισαγωγή της διαδικασίας WLTP (Παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων) εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την κατανάλωση καυσίμου. Οι πελάτες επωφελούνται από τη διαδικασία WLTP, καθώς παρέχει ένα πιο ρεαλιστικό μέτρο σύγκρισης για τις τιμές κατανάλωσης και εκπομπών διάφορων μοντέλων οχημάτων. Επιπλέον, λόγω των λοιπών απαιτήσεων, μεταβάλλονται επίσης και οι τιμές CO2 και κατανάλωσης: ένα τεχνολογικά όμοιο όχημα στη διαδικασία δοκιμών WLTP έχει αριθμητικά υψηλότερη τιμή CO2 και κατανάλωσης σε σύγκριση με τη διαδικασία NEDC (Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης). Αυτό οφείλεται, για παράδειγμα, στο συνυπολογισμό των στοιχείων προαιρετικού εξοπλισμού και τις ακριβέστερες προδιαγραφές της νέας διαδικασίας.

Η διαδικασία WLTP παρέχει ακριβείς τιμές.

Επειδή η διαδικασία WLTP λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο εξοπλισμό των οχημάτων, οι τιμές είναι πιο ακριβείς σε σύγκριση με τον κύκλο οδήγησης NEDC και σχεδόν ειδικές ανά όχημα. Αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την καθημερινή κατανάλωση.
Από το Σεπτέμβριο του 2017, εισάγεται μία νέα διαδικασία για τις δοκιμές κατανάλωσης και καυσαερίων στην αυτοκινητοβιομηχανία και όλοι οι νέοι πιστοποιημένοι τύποι οχημάτων θα ελέγχονται σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP. Παράλληλα, η τιμή κατανάλωσης κατά NEDC θα συνεχίζει να υπολογίζεται και να αναφέρεται στα διαφημιστικά έντυπα ως η μόνη ισχύουσα τιμή κατανάλωσης.
Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018, η smart θα πιστοποιήσει σταδιακά το χαρτοφυλάκιο της σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP. Από εκείνη την στιγμή, οι νέες τιμές WLTP προβλέπεται να είναι οι μόνες που αναφέρονται στα έγγραφα πωλήσεων και στις υπόλοιπες δημοσιεύσεις. Τα παλαιότερα μοντέλα θα συνοδεύονται από τις τιμές κατανάλωσης NEDC.

Εισαγωγή της διαδικασίας WLTP.

Η διαδικασία WLTP αποσκοπεί στην παγκόσμια εναρμόνιση της διαδικασίας δοκιμών. Θα παρέχει αποτελέσματα δοκιμών που προσεγγίζουν περισσότερο τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης σε σύγκριση τον κύκλο οδήγησης NEDC. Αυτή η μετάβαση δεν αφορά τα μεταχειρισμένα οχήματα, τα οποία θα διατηρήσουν τις πιστοποιημένες τιμές NEDC. Μέχρι τα τέλη του 2020 τουλάχιστον θα καθορίζονται τόσο οι τιμές WLTP όσο και οι τιμές NEDC για όλα τα οχήματα. Αυτές οι τιμές πρέπει, μετά την εκάστοτε πιστοποίηση του οχήματος, να αναφέρονται παράλληλα στα έγγραφα του οχήματος. Από το 2021, οι τιμές μέτρησης WLTP θα είναι οι μόνες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών για όλα τα επιβατικά οχήματα, εφόσον το κράτος-μέλος της ΕΕ έχει προσαρμόσει το φορολογικό του σύστημα. Οι πραγματικές φάσεις δοκιμών της διαδικασίας WLTP γίνονται συντομότερες με τον κύκλο WLTC και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Σχεδόν όλα τα επιβατικά οχήματα δοκιμάζονται στην κατηγορία 3 του WLTC (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle (Παγκοσμίως εναρμονισμένος κύκλος οδήγησης ελαφρών οχημάτων)), η οποία ισχύει για όλα τα επιβατικά οχήματα με λόγο ισχύος προς βάρος άνω των 34 kW/t (απόβαρο 46 hp/t).

Η διαδικασία WLTP: μεγαλύτερη διαφάνεια.

Χάρη στη διαδικασία WLTP, οι πελάτες smart έχουν στη διάθεσή τους τιμές κατανάλωσης ανά όχημα, οι οποίες είναι πιο ρεαλιστικές και διαφανείς. Διατηρείται η συγκρισιμότητα των τιμών για όλους τους κατασκευαστές και όλα τα μοντέλα, ωστόσο οι μετρηθείσες τιμές κατανάλωσης είναι πιο κοντά στην καθημερινή πραγματικότητα και λαμβάνουν υπόψη διαφορετικούς παράγοντας από τον κύκλο NEDC. Η smart στηρίζει τόσο τη νέα, πιο ρεαλιστική εργαστηριακή δοκιμή όσο και τις μετρήσεις σε οδικές δοκιμές. Έτσι, παρέχεται περισσότερη σαφήνεια, διαφάνεια και σιγουριά για τους πελάτες smart. Με την εισαγωγή των δοκιμών WLTP και RDE (Real Driving Emissions) πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Τι σημαίνει αυτό για τον πελάτη;

Οι πελάτες θα μπορούν μελλοντικά να υπολογίζουν ακριβέστερα την τιμή CO2 του μοντέλου οχήματός τους επιλέγοντας στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού. Προκειμένου να υπάρχει σαφήνεια και μέγιστη διαφάνεια, η smart υποστηρίζει ενεργά τις φάσεις εισαγωγής της διαδικασίας WLTP και ενημερώνει συγκεκριμένα τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς και τους πελάτες. Στο πλαίσιο αυτό, αλλάζει και ο τρόπος παρουσίασης όσον αφορά τον εξοπλισμό: από το μοντέλο με τις χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις μέχρι και την έκδοση με τις υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις. Αυτή η κλίμακα εκτείνεται από το "WLTP Low" (ελάχιστος προαιρετικός εξοπλισμός) έως το "WLTP High" (μέγιστος προαιρετικός εξοπλισμός).

Πώς να λάβετε τα δικά σας αποτελέσματα RDE.

Μάθετε τα χαρακτηριστικά εκπομπών του οχήματός σας σε πραγματικές συνθήκες.

Ο όρος Real Driving Emissions (RDE) περιγράφει τα πραγματικά χαρακτηριστικά εκπομπών των επιβατικών, φορτηγών και λεωφορείων σε συνθήκες καθημερινής χρήσης. Μέχρι τώρα, οι μετρήσεις καυσαερίων για την έγκριση τύπου λάμβαναν χώρα αποκλειστικά σε δοκιμαστήρια. Από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας RDE (ΕΕ) 427/2016 το Μάρτιο 2016, οι εκπομπές μετριούνται εντός ενός καθορισμένου πλαισίου και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Σε συνδυασμό με τις οριακές τιμές RDE που πρέπει να τηρούνται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης από το Σεπτέμβριο του 2017, σημειώνεται ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον του καθαρότερου αυτοκινήτου με λιγότερες εκπομπές.

Τα αποτελέσματα δοκιμής RDE των οχημάτων smart, τα οποία προέκυψαν τόσο από τον κατασκευαστή όσο και από ανεξάρτητες, κρατικά πιστοποιημένες τεχνικές υπηρεσίες, μπορείτε να τα ζητήσετε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας δηλώνοντας τον αριθμό οικογένειας δοκιμών PEMS του οχήματος smart εδώ (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

Τα αποτελέσματα μετρήσεων WLTP των μοντέλων smart.

ΜοντέλοΕλάχ. εκπομπές CO2 (μικτός κύκλος)Μέγ. εκπομπές CO2 (μικτός κύκλος)Ελάχ. αυτονομίαΜέγ. αυτονομίαΕλάχ. κατανάλωση ρεύματοςΜέγ. κατανάλωση ρεύματος
smart fortwo 52 kW131 g/km [1] 142 g/km [1]    
smart fortwo 66 kW128 g/km [1]139 g/km [1]    
smart EQ fortwo0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]133km [1]16,1 kWh/100 km [1]25,0 kWh/100 km [1]
smart fortwo cabrio 52 kW135 g/km [1]145 g/km [1]    
smart fortwo cabrio 66 kW132 g/km [1]145 g/km [1]    
smart EQ fortwo cabrio0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,2 kWh/100 km [1]
smart forfour 52 kW135 g/km [1]145 g/km [1]    
smart forfour 66 kW132 g/km [1]139 g/km [1]    
smart EQ forfour0 g/km [1]0 g/km [1]107 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,9 kWh/100 km [1]

 

Συχνές ερωτήσεις.

 

Τι είναι η διαδικασία WLTP;

Η συντομογραφία WLTP σημαίνει Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure (Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων) και είναι μια διαδικασία δοκιμών, με την οποία οι τιμές κατανάλωσης και καυσαερίων ενός οχήματος μετριούνται σε δυναμόμετρο με ράουλα. Η διαδικασία WLTP εισάγεται σταδιακά από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και αντικαθιστά την προηγούμενη διαδικασία δοκιμών NEDC.

Η διαδικασία WLTP, λόγω του δυναμικού σχεδιασμού της, προσεγγίζει περισσότερο από πριν τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Η διαδικασία WLTP χαρακτηρίζεται από τις σημαντικά υψηλότερες επιταχύνσεις, καθώς και από ένα σαφώς δυναμικότερο προφίλ οδήγησης. Η μέγιστη ταχύτητα αυξάνεται στα 131 km/h και η μέση ταχύτητα στα 47 km/h.

Ο χρόνος οδήγησης παρατείνεται κατά 10 λεπτά, το ποσοστό των προσομοιώσεων διαδρομών σε αυτοκινητόδρομους πάνω στα ράουλα αυξάνεται και, ταυτόχρονα, μειώνονται οι χρόνοι στάσης. Η διαδρομή οδήγησης διπλασιάστηκε στα 23 χιλιόμετρα.

Τα σημεία αλλαγής ταχυτήτων υπολογίζονται εκ των προτέρων σύμφωνα με το όχημα και το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Όλα τα στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού που επηρεάζουν την αεροδυναμική του οχήματος, την αντίσταση κύλισης ή τη μάζα του οχήματος θα συνυπολογίζονται μελλοντικά στην αξιολόγηση. Η κατανάλωση ρεύματος από τις λειτουργίες άνεσης επηρεάζει επίσης την τιμή CO2. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας WLTP εξαιρείται μόνο το σύστημα κλιματισμού. Με τη διαδικασία WLTP εισάγεται ένα διεθνώς υποχρεωτικό πρότυπο.

Οι χώρες της ΕΕ κάνουν ένα βήμα μπροστά. Αυτό επιτρέπει τη σύγκριση οχημάτων μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών όσον αφορά στην κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων. Επιπλέον, χάρη στα πρότυπα, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ελέγχουν την τήρηση των νομικά καθορισμένων οριακών τιμών καυσαερίων – υδρογονανθράκων (HC), μονοξειδίου του άνθρακα (CO), οξειδίων του αζώτου (NOx) αλλά και σωματιδίων.

Τι είναι ο κύκλος WLTC;

Ο κύκλος οδήγησης της διαδικασίας WLTP ονομάζεται WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle (Παγκοσμίως εναρμονισμένος κύκλος οδήγησης ελαφρών οχημάτων). Στο πλαίσιο της διαδικασίας WLTP, αναπτύχθηκαν τρεις διαφορετικοί κύκλοι οδήγησης για τους διαφορετικούς τύπους οχημάτων, οι οποίοι συνυπολογίζουν τον εκάστοτε λόγο ισχύος προς βάρος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ταξινομημένων στην ΕΕ επιβατικών οχημάτων, που διαθέτουν λόγο ισχύος προς βάρος άνω των 34 kW/t (46 hp/t), κατατάσσονται στην κατηγορία 3 του κύκλου οδήγησης WLTC. Ο κύκλος δοκιμών για τα οχήματα κατηγορίας 3 αποτελείται από τέσσερα μέρη – Low, Medium, High, Extra High (Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό, Πολύ υψηλό). Με αυτόν τον τρόπο προσομοιώνεται η λειτουργία του οχήματος εντός και εκτός πόλης καθώς και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητόδρομους.

Τι είναι ο κύκλος NEDC;

Ο κύκλος NEDC (Νέος ευρωπαϊκός κύκλος οδήγησης) είναι ο κύκλος δοκιμών για επιβατικά οχήματα που ισχύει σήμερα. Με στόχο να παρέχονται στους πελάτες συγκρίσιμες και αναπαραγώγιμες τιμές μεταξύ των κατασκευαστών, εισήχθη το 1970 ο πρώτος ευρωπαϊκός κύκλος οδήγησης. Το 1992 διευρύνθηκε συμπεριλαμβάνοντας την κυκλοφορία στην πόλη. Η μέση ταχύτητα 34 km/h του NEDC είναι χαμηλή, όπως επίσης χαμηλές είναι οι παράμετροι επιτάχυνσης και η τελική ταχύτητα των 120 km/h. Ο σχεδιασμός του κύκλου δεν ανταποκρίνεται πλέον στην τρέχουσα μέση κατανομή των διάφορων τμημάτων μιας διαδρομής.

Δεν λαμβάνονται υπόψη στη μέτρηση ούτε η αεροδυναμική και το βάρος ούτε η κατανάλωση ενέργειας πρόσθετων συστημάτων εξοπλισμού και λειτουργιών άνεσης , όπως το σύστημα κλιματισμού, το ραδιόφωνο ή η θέρμανση καθισμάτων. Επιπλέον, υπάρχουν τεχνολογικές παράμετροι, οι οποίες προκαλούν αποκλίσεις.

Η τεχνολογία Start-Stop επηρεάζει σημαντικά τον κύκλο NEDC, διότι ένα μεγάλο μέρος του NEDC πραγματοποιείται με στάσιμο όχημα. Στα οχήματα με χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων, δεν λαμβάνονται υπόψη ειδικές παράμετροι κάθε οχήματος κατά τον καθορισμό των σημείων αλλαγής ταχυτήτων.

Το γεγονός αυτό μπορεί να επιφέρει μεγάλες αποκλίσεις κατανάλωσης σε σύγκριση με τη λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες. Λόγω της συνεχούς τεχνολογικής προόδου, ο κύκλος οδήγησης NEDC δεν είναι πλέον σύγχρονος και επίκαιρος.

Τι είναι η δοκιμή RDE;

RDE σημαίνει Real Driving Emissions (Εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης) και αποτελεί μια οδική δοκιμή για τον έλεγχο των εκπομπών ρύπων. Περιγράφει τα χαρακτηριστικά εκπομπών των οχημάτων, τα οποία ελέγχονται υπό πραγματικές συνθήκες στο δρόμο. Μέχρι τώρα, οι μετρήσεις καυσαερίων για την έγκριση τύπου λάμβαναν χώρα αποκλειστικά σε δοκιμαστήρια. Από τον Μάρτιο του 2016, οι εκπομπές πρέπει να μετριούνται εντός ενός καθορισμένου πλαισίου και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Μέσω μιας συσκευής PEMS (Φορητό Σύστημα Μέτρησης Καυσαερίων) μετριούνται οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) καθώς και μονοξειδίου του άνθρακα (CO). Αργότερα θα υπολογίζονται και οι εκπομπές σωματιδίων. Ωστόσο, δεν υπάρχει καθορισμένος κύκλος, η οδήγηση και η μέτρηση διεξάγονται σε πραγματικές, καθημερινές συνθήκες οδήγησης σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τα οχήματα κινούνται μεταξύ 90 και 120 λεπτών σε δημόσιους δρόμους, κατά το ένα τρίτο εντός πόλης, ένα τρίτο εκτός πόλης και ένα τρίτο σε αυτοκινητόδρομο. Για την πόλη προβλέπεται μια μέση ταχύτητα μεταξύ 15 και 30 km/h, ενώ στον αυτοκινητόδρομο οι ταχύτητες πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 90 και τουλάχιστον 110, αλλά όχι άνω των 145 km/h. Η εξωτερική θερμοκρασία πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 0 και 30 °C και το σύστημα κλιματισμού να είναι ενεργοποιημένο.

Η δοκιμαστική διαδρομή δεν πρέπει να διεξάγεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 700 μέτρων και η υψομετρική διαφορά δεν πρέπει να υπερβαίνεται τα 100 μέτρα. Από τον Σεπτέμβριο του 2017, πρέπει να τηρούνται οι οριακές τιμές ρύπων Euro 6 κατά τις οδικές δοκιμές RDE. Αυτό αρχικά ισχύει για τους νέους τύπους προς πιστοποίηση από 1η Σεπτεμβρίου 2017 και για όλους τους τύπους το αργότερο από 1η Σεπτεμβρίου 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz AG

Έχεις ερωτήσεις ή χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες; Επικοινώνησε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελάτων μας. 
Κάλεσε τηλεφωνικά το Call Center μας στον αριθμό 00800-277 77 777 (Η χρέωση για κλήσεις από δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μπορεί να διαφέρουν).

Ή στείλε μας το γραπτό σου μήνυμα με τη φόρμα επικοινωνίας.

 

Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε

Τηλ.: +30 210 6296500

[1] Οι αναφερόμενες τιμές υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις τιμές WLTP CO2 κατά την έννοια του Άρθρου 2. Νο. 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ (2017/1153).