Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το καινούργιο smart σου σε αριθμούς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

smart EQ fortwo

smart EQ forfour

smart EQ fortwo cabrio

Κινητήρας/τύπος κατασκευής

Κινητήρας/τύπος κατασκευής

Τριφασικός σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας

Κινητήρας/τύπος κατασκευής

Τριφασικός σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας

Κινητήρας/τύπος κατασκευής

Τριφασικός σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας

Συνεχής ισχύς σε kW [1]

Συνεχής ισχύς σε kW [1]

41 [1]

Συνεχής ισχύς σε kW [1]

41 [1]

Συνεχής ισχύς σε kW [1]

41 [1]

Μέγ. ισχύς σε kW [1]

Μέγ. ισχύς σε kW [1]

60 [1]

Μέγ. ισχύς σε kW [1]

60 [1]

Μέγ. ισχύς σε kW [1]

60 [1]

Μέγ. ροπή στρέψης σε Nm [1]

Μέγ. ροπή στρέψης σε Nm [1]

160 [1]

Μέγ. ροπή στρέψης σε Nm [1]

160 [1]

Μέγ. ροπή στρέψης σε Nm [1]

160 [1]

Επιτάχυνση 0 – 60 km/h σε δευτ.

Επιτάχυνση 0 – 60 km/h σε δευτ.

4,9

Επιτάχυνση 0 – 60 km/h σε δευτ.

5,5

Επιτάχυνση 0 – 60 km/h σε δευτ.

5,1

Επιτάχυνση 0 – 100 km/h σε δευτ

Επιτάχυνση 0 – 100 km/h σε δευτ

11,5

Επιτάχυνση 0 – 100 km/h σε δευτ

12,7

Επιτάχυνση 0 – 100 km/h σε δευτ

11,8

Τελική ταχύτητα σε km/h

Τελική ταχύτητα σε km/h

130

Τελική ταχύτητα σε km/h

130

Τελική ταχύτητα σε km/h

130

Αυτονομία σε km [2]

Αυτονομία σε km [2]

120–135 [2]

Αυτονομία σε km [2]

116-130 [2]

Αυτονομία σε km [2]

119-132 [2]

Φορτιστής αυτοκινήτου σε kW

Φορτιστής αυτοκινήτου σε kW

4,6 (22) [3]

Φορτιστής αυτοκινήτου σε kW

4,6 (22) [3]

Φορτιστής αυτοκινήτου σε kW

4,6 (22) [3]

Κατανάλωση ρεύματος (σε μικτό κύκλο) σε kwh/100km κατά τη φόρτιση με φορτιστή αυτοκινήτου 4,6 kW [4]

Κατανάλωση ρεύματος (σε μικτό κύκλο) σε kwh/100km κατά τη φόρτιση με φορτιστή αυτοκινήτου 4,6 kW [4]

smart EQ fortwo

με φορτιστή αυτοκινήτου 4,6kW για wallbox / δημόσιο σταθμό φόρτισης κατανάλωση ρεύματος (μικτός κύκλος): 16,5-15,2 kWh/100 km; CO2: 0 g/km [4]

Κατανάλωση ρεύματος (σε μικτό κύκλο) σε kwh/100km κατά τη φόρτιση με φορτιστή αυτοκινήτου 4,6 kW [4]

smart EQ forfour

με φορτιστή αυτοκινήτου 4,6kW για wallbox / δημόσιο σταθμό φόρτισης κατανάλωση ρεύματος (μικτός κύκλος): 17,3-15,9 kWh/100 km; CO2: 0 g/km [4]

Κατανάλωση ρεύματος (σε μικτό κύκλο) σε kwh/100km κατά τη φόρτιση με φορτιστή αυτοκινήτου 4,6 kW [4]

smart EQ fortwo

cabrio με φορτιστή αυτοκινήτου 4,6kW για wallbox / δημόσιο σταθμό φόρτισης κατανάλωση ρεύματος (μικτός κύκλος): 16.8 - 15.4 kWh/100 km; CO2: 0 g/km [4]

Κατανάλωση ρεύματος (σε μικτό κύκλο) σε kwh/100km κατά τη φόρτιση με προαιρετικό φορτιστή αυτοκινήτου 22kW σε wallbox [4]

Κατανάλωση ρεύματος (σε μικτό κύκλο) σε kwh/100km κατά τη φόρτιση με προαιρετικό φορτιστή αυτοκινήτου 22kW σε wallbox [4]

smart EQ fortwo

με φορτιστή αυτοκινήτου 22kW για wallbox / δημόσιο σταθμό φόρτισης κατανάλωση ρεύματος (μικτός κύκλος): 15,2-14,0 kWh/100 km; CO2: 0g/km [4]

Κατανάλωση ρεύματος (σε μικτό κύκλο) σε kwh/100km κατά τη φόρτιση με προαιρετικό φορτιστή αυτοκινήτου 22kW σε wallbox [4]

smart EQ forfour

με φορτιστή αυτοκινήτου 22kW για wallbox / δημόσιο σταθμό φόρτισης κατανάλωση ρεύματος (μικτός κύκλος): 15,9-14,6 kWh/100 km; CO2: 0 g/km [4]

Κατανάλωση ρεύματος (σε μικτό κύκλο) σε kwh/100km κατά τη φόρτιση με προαιρετικό φορτιστή αυτοκινήτου 22kW σε wallbox [4]

smart EQ fortwo

cabrio με φορτιστή αυτοκινήτου 22kW για wallbox / δημόσιο σταθμό φόρτισης κατανάλωση ρεύματος (μικτός κύκλος): 15,4-14,2 kWh/100 km; CO2: 0 g/km [4]

Εκπομπές CO2 (σε μικτό κύκλο) σε g/km[[4]

Εκπομπές CO2 (σε μικτό κύκλο) σε g/km[[4]

0 (0) [4]

Εκπομπές CO2 (σε μικτό κύκλο) σε g/km[[4]

0 (0) [4]

Εκπομπές CO2 (σε μικτό κύκλο) σε g/km[[4]

0 (0) [4]

Κατηγορία αποδοτικότητας (ισχύει για D) [4]

Κατηγορία αποδοτικότητας (ισχύει για D) [4]

A+ (A+)

Κατηγορία αποδοτικότητας (ισχύει για D) [4]

A+ (A+)

Κατηγορία αποδοτικότητας (ισχύει για D) [4]

A+ (A+)

[1] Σύμφωνα με την Οδηγία ECE R85 στην ισχύουσα έκδοσή της.

[2] Μέτρηση σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (NEDC, ECE αρ. 101). Ανάλογα με τον προσωπικό τρόπο οδήγησης, τις οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, την εξωτερική θερμοκρασία, τη χρήση κλιματισμού/θέρμανσης κ.λπ. η αυτονομία μπορεί να μειωθεί.

[3] Οι τιμές σε αγκύλες αφορούν στο φορτιστή αυτοκινήτου 22kW.

[4] Οι αναφερόμενες τιμές υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις τιμές WLTP CO2 κατά την έννοια του Άρθρου 2. Νο. 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ (2017/1153).