Με ρεύμα στην καθημερινότητα.

FAQ_Teaser_2048x721

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ηλεκτρική κινητικότητα.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι κινούνται ηλεκτρικά στο δρόμο και τους προκύπτουν καθημερινά ερωτήσεις για την αυτονομία, τη φόρτιση ή για τη φιλικότητα προς το περιβάλλον. Εδώ έχουμε συγκεντρώσει τις σημαντικότερες με τις απαντήσεις τους.

 

smart EQ fortwo με φορτιστή αυτοκινήτου 4,6 kW - κατανάλωση ρεύματος (μικτός κύκλος): 15,7-13,9 kWh/100km, εκπομπές CO2 (μικτός κύκλος): 0 g/km.Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό. Οι τιμές που αναφέρονται καθορίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «μετρηθείσες τιμές CO₂ NEDC» σύμφωνα με το άρθ. 2 αρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν βάσει αυτών των τιμών. Η κατανάλωση ρεύματος προσδιορίστηκε με βάση τον Κανονισμό 692/2008/ΕΚ. Περαιτέρω πληροφορίες για τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων μπορείτε να βρείτε στον "Οδηγό τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων", ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης και την "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" στη διεύθυνση www.dat.de. 
smart EQ fortwo με προαιρετικό φορτιστή αυτοκινήτου 22kW με καλώδιο φόρτισης για wallbox / δημόσιο σταθμό φόρτισης (Mode 3) - κατανάλωση ρεύματος (μικτός κύκλος): 14,5-12,9 kWh/100km, εκπομπές CO2 (μικτός κύκλος): 0 g/km.Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό. Οι τιμές που αναφέρονται καθορίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «μετρηθείσες τιμές CO₂ NEDC» σύμφωνα με το άρθ. 2 αρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν βάσει αυτών των τιμών. Η κατανάλωση ρεύματος προσδιορίστηκε με βάση τον Κανονισμό 692/2008/ΕΚ. Περαιτέρω πληροφορίες για τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων μπορείτε να βρείτε στον "Οδηγό τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων", ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης και την "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" στη διεύθυνση www.dat.de. 
smart EQ fortwo με προαιρετικό φορτιστή αυτοκινήτου 22kW με καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα (Mode 2) - κατανάλωση ρεύματος (μικτός κύκλος): 20,1-18,0 kWh/100km, εκπομπές CO2 (μικτός κύκλος): 0 g/km.Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό. Οι τιμές που αναφέρονται καθορίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «μετρηθείσες τιμές CO₂ NEDC» σύμφωνα με το άρθ. 2 αρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν βάσει αυτών των τιμών. Η κατανάλωση ρεύματος προσδιορίστηκε με βάση τον Κανονισμό 692/2008/ΕΚ. Περαιτέρω πληροφορίες για τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων μπορείτε να βρείτε στον "Οδηγό τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων", ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης και την "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" στη διεύθυνση www.dat.de.

smart EQ fortwo cabrio με φορτιστή αυτοκινήτου 4,6 kW - κατανάλωση ρεύματος (μικτός κύκλος): 15,8-13,9 kWh/100km, εκπομπές CO2 (μικτός κύκλος): 0 g/km.Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό. Οι τιμές που αναφέρονται καθορίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «μετρηθείσες τιμές CO₂ NEDC» σύμφωνα με το άρθ. 2 αρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν βάσει αυτών των τιμών. Η κατανάλωση ρεύματος προσδιορίστηκε με βάση τον Κανονισμό 692/2008/ΕΚ. Περαιτέρω πληροφορίες για τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων μπορείτε να βρείτε στον "Οδηγό τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων", ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης και την "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" στη διεύθυνση www.dat.de. 
smart EQ fortwo cabrio με προαιρετικό φορτιστή αυτοκινήτου 22kW με καλώδιο φόρτισης για wallbox / δημόσιο σταθμό φόρτισης (Mode 3) - κατανάλωση ρεύματος (μικτός κύκλος)): 14,5-13,0 kWh/100km, εκπομπές CO2 (μικτός κύκλος): 0 g/km.Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό. Οι τιμές που αναφέρονται καθορίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «μετρηθείσες τιμές CO₂ NEDC» σύμφωνα με το άρθ. 2 αρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν βάσει αυτών των τιμών. Η κατανάλωση ρεύματος προσδιορίστηκε με βάση τον Κανονισμό 692/2008/ΕΚ. Περαιτέρω πληροφορίες για τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων μπορείτε να βρείτε στον "Οδηγό τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων", ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης και την "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" στη διεύθυνση www.dat.de. 
smart EQ fortwo cabrio με προαιρετικό φορτιστή αυτοκινήτου 22kW με καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα (Mode 2) - κατανάλωση ρεύματος (μικτός κύκλος)): 20,2-18,0 kWh/100km, εκπομπές CO2 (μικτός κύκλος): 0 g/km.Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό. Οι τιμές που αναφέρονται καθορίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «μετρηθείσες τιμές CO₂ NEDC» σύμφωνα με το άρθ. 2 αρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν βάσει αυτών των τιμών. Η κατανάλωση ρεύματος προσδιορίστηκε με βάση τον Κανονισμό 692/2008/ΕΚ. Περαιτέρω πληροφορίες για τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων μπορείτε να βρείτε στον "Οδηγό τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων", ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης και την "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" στη διεύθυνση www.dat.de.

smart EQ forfour με φορτιστή αυτοκινήτου 4,6 kW - κατανάλωση ρεύματος (μικτός κύκλος): 16,4-14,5 kWh/100km, εκπομπές CO2 (μικτός κύκλος): 0g/km.Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό. Οι τιμές που αναφέρονται καθορίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «μετρηθείσες τιμές CO₂ NEDC» σύμφωνα με το άρθ. 2 αρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν βάσει αυτών των τιμών. Η κατανάλωση ρεύματος προσδιορίστηκε με βάση τον Κανονισμό 692/2008/ΕΚ. Περαιτέρω πληροφορίες για τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων μπορείτε να βρείτε στον "Οδηγό τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων", ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης και την "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" στη διεύθυνση www.dat.de. 
smart EQ forfour με προαιρετικό φορτιστή αυτοκινήτου 22kW με καλώδιο φόρτισης για wallbox / δημόσιο σταθμό φόρτισης (Mode 3) - κατανάλωση ρεύματος (μικτός κύκλος)): 15,0-13,4  kWh/100km, εκπομπές CO2 (μικτός κύκλος): 0 g/km.Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό. Οι τιμές που αναφέρονται καθορίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «μετρηθείσες τιμές CO₂ NEDC» σύμφωνα με το άρθ. 2 αρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν βάσει αυτών των τιμών. Η κατανάλωση ρεύματος προσδιορίστηκε με βάση τον Κανονισμό 692/2008/ΕΚ. Περαιτέρω πληροφορίες για τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων μπορείτε να βρείτε στον "Οδηγό τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων", ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης και την "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" στη διεύθυνση www.dat.de. 
smart EQ forfour με προαιρετικό φορτιστή αυτοκινήτου 22kW με καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα (Mode 2) - κατανάλωση ρεύματος (μικτός κύκλος)): 20,8-18,6 kWh/100km, εκπομπές CO2 (μικτός κύκλος): 0 g/km.Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό. Οι τιμές που αναφέρονται καθορίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «μετρηθείσες τιμές CO₂ NEDC» σύμφωνα με το άρθ. 2 αρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν βάσει αυτών των τιμών. Η κατανάλωση ρεύματος προσδιορίστηκε με βάση τον Κανονισμό 692/2008/ΕΚ. Περαιτέρω πληροφορίες για τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων μπορείτε να βρείτε στον "Οδηγό τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων", ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης και την "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" στη διεύθυνση www.dat.de. 

Η φωτογραφία δείχνει ειδικά μοντέλα.


Συχνές ερωτήσεις.

Αυτονομία.

 

Πόσα χιλιόμετρα μπορώ να διανύσω με πλήρως φορτισμένη μπαταρία;

Με πλήρως φορτισμένη την μπαταρία του smart EQ fortwo μπορείτε να διανύσετε έως 160kmΜέτρηση σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (NEDC, ECE αρ. 101). Ανάλογα με τον προσωπικό τρόπο οδήγησης, τις οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, την εξωτερική θερμοκρασία, τη χρήση κλιματισμού/θέρμανσης κ.λπ. η αυτονομία μπορεί να μειωθεί. Αυτονομία έως 160 km μόνο με το smart EQ fortwo. και, άρα, να ανταποκριθείτε σε όλα όσα έχετε να κάνετε καθημερινά στην πόλη. Φυσικά, εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως π.χ. ο προσωπικός τρόπος οδήγησης, η κατάσταση της κυκλοφορίας στους δρόμους, η χρήση του κλιματισμού του αυτοκινήτου ή η εξωτερική θερμοκρασία.

Φόρτιση.

 

Πώς μπορώ να φορτίζω το ηλεκτρικό μου smart;

Κυριολεκτικά, πολύ εύκολα: συνδέετε το καλώδιο φόρτισης και φορτίζει. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε δημόσιους σταθμούς φόρτισης, μία συνηθισμένη οικιακή πρίζαΤα ηλεκτρικά οχήματα smart με τον εξοπλισμό "Φορτιστής αυτοκινήτου 22kW με λειτουργία ταχυφόρτισης (908)" μπορούν εναλλακτικά να φορτίζονται, εκτός του wallbox, και σε οικιακή πρίζα. Λόγω του μειωμένου βαθμού απόδοσης, ο χρόνος φόρτισης του ταχυφορτιστή στην οικιακή πρίζα είναι αυξημένος συγκριτικά με το βασικό εξοπλισμό. Εάν θέλετε να φορτίσετε το ηλεκτρικό smart σας σε οικιακή πρίζα παλαιότερου κτιρίου ή κοντά σε βιομηχανικές μονάδες, θα ήταν σκόπιμο να ελέγξει προηγουμένως την καταλληλότητα της οικιακής πρίζας ένας ηλεκτρολόγος.  στο σπίτι σας ή ένα wallboxΗ σχεδίαση του wallbox ενδέχεται να διαφέρει. Παρακαλούμε, απευθυνθείτε σε έναν Εξουσιοδοτημένο Διανομέα smart για αναλυτικές πληροφορίες.. Με τον προαιρετικό φορτιστή αυτοκινήτου 22 kW, μπορεί να φορτίζετε το smart σας ακόμη γρηγορότερα. Μάθετε περισσότερα εδώ: Φόρτιση.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για τη φόρτιση ενός smart EQ fortwo ή forfour;

Εξαρτάται από το πού και πώς φορτίζετε το smart. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιείτε οικιακή πρίζαΤα ηλεκτρικά οχήματα smart με τον εξοπλισμό "Φορτιστής αυτοκινήτου 22kW με λειτουργία ταχυφόρτισης (908)" μπορούν εναλλακτικά να φορτίζονται, εκτός του wallbox, και σε οικιακή πρίζα. Λόγω του μειωμένου βαθμού απόδοσης, ο χρόνος φόρτισης του ταχυφορτιστή στην οικιακή πρίζα είναι αυξημένος συγκριτικά με το βασικό εξοπλισμό. Εάν θέλετε να φορτίσετε το ηλεκτρικό smart σας σε οικιακή πρίζα παλαιότερου κτιρίου ή κοντά σε βιομηχανικές μονάδες, θα ήταν σκόπιμο να ελέγξει προηγουμένως την καταλληλότητα της οικιακής πρίζας ένας ηλεκτρολόγος., wallboxΗ σχεδίαση του wallbox ενδέχεται να διαφέρει. Παρακαλούμε, απευθυνθείτε σε έναν Εξουσιοδοτημένο Διανομέα smart για αναλυτικές πληροφορίες.  ή δημόσιο σταθμό φόρτισης, και εάν είναι εξοπλισμένο το smart σας με το φορτιστή αυτοκινήτου 4,6 kW του βασικού εξοπλισμού ή με τον προαιρετικό φορτιστή αυτοκινήτου 22 kW. Έτσι, για παράδειγμα, η φόρτιση από 10 σε 80% στο wallbox με το φορτιστή αυτοκινήτου 22 kW διαρκεί κάτω από 40 λεπτά, με το φορτιστή αυτοκινήτου 4,6 kW λιγότερες από 3,5 ώρεςΟι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό. Οι τιμές που αναφέρονται καθορίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «μετρηθείσες τιμές CO₂ NEDC» σύμφωνα με το άρθ. 2 αρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν βάσει αυτών των τιμών. Η κατανάλωση ρεύματος προσδιορίστηκε με βάση τον Κανονισμό 692/2008/ΕΚ. Περαιτέρω πληροφορίες για τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων μπορείτε να βρείτε στον "Οδηγό τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ καινούριων επιβατικών οχημάτων", ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης και την "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" στη διεύθυνση www.dat.de.Μάθετε περισσότερα για το χρόνο φόρτισης.

Πόσο κοστίζει το ρεύμα για τη φόρτιση ενός smart EQ fortwo ή forfour;

Εάν φορτίζετε το smart στο σπίτι σας, τότε εξαρτάται φυσικά από την τιμή του οικιακού σας ρεύματος. Σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης εξαρτάται πάλι από τις τιμές του παρόχου. Μπορείτε να υπολογίζετε κατά προσέγγιση το κόστος του ρεύματος για 100 χιλιόμετρα ως εξής: ο αριθμός των κιλοβατώρων ανά 100 χλμ. x την τιμή του ρεύματος δίνει το συνολικό κόστος.

Πού θα βρω τον κοντινότερο σταθμό φόρτισης;

Σε όλη την Ευρώπη μπορείτε να βρείτε πάνω από 80.000 σημεία φόρτισης και καθημερινά προστίθενται νέα. Μπορείτε να βλέπετε μία επισκόπηση όλων των σταθμών πολύ άνετα και εύκολα μέσω της εφαρμογής smart EQ control.
Οι ελεύθεροι σταθμοί φόρτισης θα εμφανίζονται αμέσως και θα λαμβάνετε επίσης πρόσθετες πληροφορίες όπως το κόστος ή το ωράριο λειτουργίας κάθε σταθμού φόρτισης.

Πώς πληρώνω σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης;

Ανάλογα με τον σταθμό φόρτισης, μπορείτε να ξεκινάτε τη διαδικασία φόρτισης πολύ απλά μέσω της εφαρμογής smart EQ control ή του προσωπικού σας κλειδιού φόρτισης. Η πληρωμή γίνεται πάντα χωρίς μετρητά.
Μπορείτε  να παραγγείλετε το προσωπικό σας κλειδί φόρτισης δωρεάν μέσω της εφαρμογής smart EQ control και να το συνδέσετε με το λογαριασμό σας στην εφαρμογή.
Για τις φορτίσεις θα λαμβάνετε κάθε μήνα ένα τιμολόγιο από το συνεργάτη μας Plugsurfing – και μάλιστα χωρίς πάγιο τέλος. Συνεπώς, θα πληρώνετε μόνο το πραγματικό κόστος των φορτίσεων.

Τι είναι η Plugsurfing;

Η εταιρεία Plugsurfing είναι ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρικής κινητικότητας στην Ευρώπη και ο αξιόπιστος συνεργάτης σας, όσον αφορά στη φόρτιση του ηλεκτρικού σας smart. Όλες οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες της Plugsurfing είναι ήδη ενσωματωμένες στην εφαρμογή smart EQ control. Μάθετε περισσότερα εδώ.

smart EQ control App.

 

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί την εφαρμογή smart EQ control App και πώς μπορώ να τη χρησιμοποιώ εγώ;

Η εφαρμογή smart EQ control είναι διαθέσιμη για όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα smart από την κατασκευαστική σειρά 453 κι έπειτα.Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό.  Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή smart EQ control και τις έξυπνες λειτουργίες της, πρέπει να εγγράψετε το smart EQ fortwo ή forfour σας στον ιστότοποwww.smart.com/portal .
Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε το αυτοκίνητό σας καταχωρώντας τον αριθμού πλαισίου οχήματος (VIN), τον οποίο λάβατε από τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα πριν την παραλαβή του smart EQ fortwo ή forfour σας.
Κατά την παράδοση του καινούριου smart EQ fortwo ή forfour σας, ο Εξουσιοδοτημένος Διανομέας πρέπει να επαληθεύσει τη σύνδεση με το αυτοκίνητό σας. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται την ταυτότητά σας και τα έγγραφα του αυτοκινήτου.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε στο portal τις υπηρεσίες που επιθυμείτε και να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή smart EQ control από το Google Play Store ή το App Store στο smartphone σας.
Μετά την επιτυχή εγγραφή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμέσως την εφαρμογή. Έτσι, θα βλέπετε ανά πάσα στιγμή την τρέχουσα κατάσταση του αυτοκινήτου και θα μπορείτε να ελέγχετε πολλές λειτουργίες μέσω του smartphone.

Φιλικότητα προς το περιβάλλον.

 

Πόσο φιλικά προς το περιβάλλον κινείται το smart EQ fortwo ή forfour;

Ειδικά στις μεγαλουπόλεις, οι εκπομπές καυσαερίων των αυτοκινήτων αποτελούν μία εντεινόμενη πρόκληση. Τα smart EQ fortwo και forfour κινούνται τοπικά χωρίς εκπομπές. Η προσθήκη "τοπικά" αφορά στο γεγονός ότι ανάλογα με τον τρόπο και το είδος παραγωγής του ρεύματος, μπορείτε να προκαλούνται εκπομπές. Συνεπώς, το πόσο φιλικό προς το περιβάλλον είναι το αυτοκίνητο στην πραγματικότητα εξαρτάται από τον τρόπο παραγωγής του ρεύματος που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση: με την κατάλληλη τιμή ρεύματος, το smart EQ fortwo ή forfour είναι ουδέτερο ως προς τις εκπομπές CO2.


Βελτιώνει την καθημερινότητα.

How-to Φόρτιση

Δυνατότητες φόρτισης

Στο βίντεο βλέπετε τις διάφορες δυνατότητες που έχετε, για να παρέχετε νέα ενέργεια στο ηλεκτρικό σας smart γρήγορα και απλά.

How-to Αυτονομία

Αυτονομία.

Τα smart EQ fortwo και forfour πηγαίνουν παντού στην πόλη και, με τις έξυπνες λειτουργίες, φτάνουν ακόμη πιο μακριά. Μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε μεγαλύτερη αυτονομία.

How-to Εφαρμογή smart EQ control

Εφαρμογή smart EQ control.

Γνωρίστε την εφαρμογή smart EQ control App – τον ψηφιακό σας σύντροφο στην καθημερινότητα με το ηλεκτρικό smart σας.

How-to ready to share

ready to share.

Γιατί να μένει το ιδανικό αυτοκίνητο πόλης αχρησιμοποίητο σε μία θέση στάθμευσης; Μοιραστείτε εύκολα και σίγουρα το smart σας με την οικογένεια, φίλους και συναδέλφους μέσω μιας εφαρμογής.