Συμβόλαιο συντήρησης Excellent.

Απεριόριστη συντήρηση: από την επέκταση εγγύησης και τις εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή μέχρι τα αναλώσιμα.

Συμβόλαιο συντήρησης Advance

Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.

Το συμβόλαιο συντήρησης Excellent δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Καλύπτει την επέκταση της εγγύησης, όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής, καθώς και τα αναλώσιμα.

Τα πλεονεκτήματα για εσάς:
 • Προστασία από απρόβλεπτα έξοδα service
 • Υπάρχει εγγυημένη διαφάνεια εξόδων
 • Βέλτιστη διατήρηση της αξίας του αυτοκινήτου
 • Εξυπηρέτηση από εξουσιοδοτημένα συνεργεία smart και χρήση γνήσιων ανταλλακτικών smart
Το Excellent με μια ματιά.
 • Υπηρεσίες:  Επέκταση εγγύησης, σε όλες τις εργασίες συντήρησης, όλα τα αναλώσιμα που προκύπτουν από αυτές και οι υπόλοιπες επισκευές  που μπορούν να προκύψουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
 • Διάρκεια ισχύος: έως 6 χρόνια μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας
 • Διανυθέντα χιλιόμετρα: έως 200.000 km

Γενικοί όροι συναλλαγών Συμβολαίου Συντήρησης

Συμβόλαιο συντήρησης Compact Plus.

Πρόκειται για ένα εμπλουτισμένο πακέτο: Καλύπτονται όλες οι εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή στη διάρκεια του συμβολαίου καθώς και τα αναλώσιμα που προκύπτουν από τις συντηρήσεις.

Πάντα σε τέλεια φόρμα.

Το συμβόλαιο συντήρησης Compact Plus καλύπτει όλες τις συντηρήσεις βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή. Έτσι, το αυτοκίνητό σας διατηρεί την αξία του για μεγάλο διάστημα και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το smart σας θα διατηρήσει την τέλεια φόρμα του και στο μέλλον.

Τα πλεονεκτήματα για εσάς:
 • Υπάρχει εγγυημένη διαφάνεια εξόδων
 • Βέλτιστη διατήρηση της αξίας του αυτοκινήτου
 • Εξυπηρέτηση από εξουσιοδοτημένα συνεργεία smart και χρήση γνήσιων ανταλλακτικών smart
Το Compact με μια ματιά.
 • Υπηρεσίες:

   -Όλες οι συντηρήσεις βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή

  - Όλα τα αναλώσιμα υλικά που προκύπτουν από τις συντηρήσεις

 • Διάρκεια ισχύος: έως 6 χρόνια μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας
 • Διανυθέντα χιλιόμετρα: έως 200.000 km

Γενικοί όροι συναλλαγών Συμβολαίου Συντήρησης

Συμβόλαιο συντήρησης Compact Plus

Συμβόλαιο συντήρησης Compact.

Τέλεια οδηγική φόρμα: Καλύπτονται όλες οι εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή στη διάρκεια του συμβολαίου.

Συμβόλαιο συντήρησης Compact
Πάντα σε τέλεια φόρμα.

Το συμβόλαιο συντήρησης Compact καλύπτει όλες τις συντηρήσεις βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή. Έτσι, το αυτοκίνητό σας διατηρεί την αξία του για μεγάλο διάστημα και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το smart σας θα διατηρήσει την τέλεια φόρμα του και στο μέλλον.

Τα πλεονεκτήματα για εσάς:
 • Προστασία από πρόσθετα έξοδα συντήρησης
 • Βέλτιστη διατήρηση της αξίας του αυτοκινήτου
 • Εξυπηρέτηση από εξουσιοδοτημένα συνεργεία smart και χρήση γνήσιων ανταλλακτικών smart
Το Compact με μια ματιά.
 • Υπηρεσίες: Όλες οι συντηρήσεις βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή
 • Διάρκεια ισχύος: έως 10 χρόνια μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας
 • Διανυθέντα χιλιόμετρα: έως 200.000 km

Γενικοί όροι συναλλαγών Συμβολαίου Συντήρησης

Συμβόλαιο συντήρησης Basic.

Ξένοιαστη οδήγηση, ακόμα και μετά τη λήξη της εγγύησης καινούριου αυτοκινήτου.

Το πλεονέκτημα για ξένοιαστη οδήγηση.

Με το συμβόλαιο συντήρησης Basic είστε πλήρως εξασφαλισμένοι ακόμα και μετά τη λήξη της 2ετούς εγγύησης, αφού πριν το αυτοκίνητό σας ολοκληρώσει 23 μήνες από την πρώτη κυκλοφορία του, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συμβόλαιο επέκτασης εγγύησης για 1,2 ή και 3 χρόνια.

Τα πλεονεκτήματα για εσάς:
 • Επισκευή του αυτοκινήτου στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Επισκευαστών Mercedes-Benz & smart
 • Χρήση γνήσιων ανταλλακτικών smart
 • Ελαχιστοποίηση των απρόβλεπτων εξόδων για πιθανές επισκευές
 • Εξόφληση του συνεργείου απευθείας από την Allianz
 • Αυξημένη μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου και εύκολη μεταβίβαση του ασφαλιστικού συμβολαίου στον επόμενο ιδιοκτήτη
Το Basic με μια ματιά.
 • Υπηρεσίες: Κάλυψη δαπανών αποκατάστασης των μηχανικών και ηλεκτρικών βλαβών του αυτοκινήτου μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης.Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου. 
 • Διάρκεια ισχύος: 12 ή 24 μήνεςΣύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου.   ή 36 μήνες μετά την λήξη της εργοστασιακής εγγύησης
 • Διανυθέντα χιλιόμετρα: έως 120.000 km
 • Πληρωμή: εφάπαξ καταβολή κατά την υπογραφή του συμβολαίου

Γενικοί όροι συμβολαίου
Προσυμβατική ενημέρωση

Συμβόλαιο συντήρησης Basic


Περισσότερες πληροφορίες.