Παροχέας.

Daimler AG

smart - Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, αρ. τηλεφώνου: 00800 2 77 77 77 7, E-Mail: cs.deu.smart@cac.smart.com, Αρ. Εμπορικού Μητρώου Πρωτοδικείου Στουτγάρδης: HRB 19 360, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: DE 81 25 26 315, Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: Ola Källenius (Πρόεδρος/Chairman), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Wilfried Porth, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm; Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου: Manfred Bischoff