Νομικές υποδείξεις.

Πνευματικά δικαιώματα

Copyright 2018 Daimler AG. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Όλα τα κείμενα, εικόνες, γραφικά, ηχητικά, οπτικά και κινούμενα αρχεία όπως και η διασκευή τους υπάγονται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους για εμπορικούς σκοπούς ή για σκοπούς διακίνησης, καθώς και η τροποποίηση τους ή η χρήση τους σε άλλες ιστοσελίδες. Κάποιες ιστοσελίδες της Daimler AG περιέχουν υλικό το οποίο είναι πνευματική ιδιοκτησία εκείνου, ο οποίος το διέθεσε.

Προϊόντα και τιμές

Μετά τη δημοσίευση κάποιων σελίδων, ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων στην κατασκευή και τη μορφή, χρωματικών αποκλίσεων καθώς και τροποποιήσεων της συσκευασίας παράδοσης ή του εύρους των υπηρεσιών στη διάρκεια του χρόνου παράδοσης, εφόσον οι τροποποιήσεις ή αποκλίσεις είναι λογικές για τον πελάτη λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον της Daimler AG. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ, στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού ή εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό ή τις βασικές παροχές. Αποκλίσεις ως προς το χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Σε ορισμένες σελίδες μπορεί, επίσης, να περιέχονται στοιχεία και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται σε μεμονωμένες χώρες. Οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Εάν δεν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση στους όρους πώλησης ή παράδοσης, ισχύουν οι τιμές της ημέρας παράδοσης. Για τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς μας οι τιμές συνιστούν απλώς προτεινόμενη τιμή πώλησης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε ένα smart Center ή έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 καινούριων επιβατικών οχημάτων μπορείτε να βρείτε στον "Οδηγό τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 καινούριων επιβατικών οχημάτων", ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης και την DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de)  .

Εμπορικά Σήματα

Εκτός και αν επισημαίνεται διαφορετικά, όλα τα σήματα τα οποία αναφέρονται στις ιστοσελίδες της Daimler AG, είναι προστατευμένα σήματα της Daimler AG. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ονόματα των μοντέλων καθώς και για τα λογότυπα και τα εμβλήματα της εταιρίας.

Δικαιώματα αδείας

Η Daimler AG θέλει να σας προτείνει ένα πρωτοποριακό και ενημερωτικό πρόγραμμα διαδικτύου. Για αυτό το λόγο, ελπίζουμε να ενθουσιαστείτε όσο και εμείς με τη δημιουργική διαμόρφωση του προγράμματος. Παρακαλούμε όμως, για την κατανόηση σας ως προς την ανάγκη της εταιρίας Daimler AG να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων βιομηχανικής ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, καθώς και να εξασφαλίσει ότι οι ιστοσελίδες αυτές δεν μπορούν να παρέχουν δικαιώματα άδειας όσον αφορά την πνευματική μας ιδιοκτησία..

Δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο

Πολλές ιστοσελίδες περιέχουν εκτός άλλων και δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο, οι οποίες βασίζονται στις πεποιθήσεις της διοίκησης της εταιρίας Daimler AG όσον αφορά σε μελλοντικά γεγονότα. Η χρήση εκφράσεων όπως "αναμένεται", "εκτιμάται", "υπολογίζεται", "επιδιώκεται" και "σχεδιάζεται" στις ιστοσελίδες αυτές, στοχεύει στην αναγνώριση δηλώσεων οι οποίες αναφέρονται σε μέλλοντα χρόνο. Οι δηλώσεις αυτές εκφράζουν τη θεώρηση των μελλοντικών γεγονότων από τη Daimler AG, κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνονται οι δηλώσεις αυτές, οι οποίες όμως υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που εμπεριέχουν αλλά και δεν περιορίζονται σε: μία οικονομική και επιχειρηματική αρνητική πορεία, αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στα επιτόκια, εισαγωγές νέων ανταγωνιστικών προϊόντων, μη αναμενόμενη αποδοχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών και αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική. Η Daimler AG αποποιείται κάθε πρόθεση ή υποχρέωση να ενημερώνει τις δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο.

Ευθύνη

Οι πληροφορίες και ενδείξεις στις σελίδες αυτές, δεν αποτελούν διαβεβαιώσεις ή εγγυήσεις είτε ρητές, είτε σιωπηρές που παρέχονται από τη Daimler AG. Ιδιαίτερα δεν αποτελούν σιωπηρή υπόσχεση ή εγγύηση, σχετικά με τα χαρακτηριστικά, την εμπορικότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή τη μη προσβολή νόμων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας. Στην ιστοσελίδα μας, θα βρείτε επίσης συνδέσμους με άλλες σελίδες του διαδικτύου που δεν ελέγχονται από τη Daimler AG. Θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στη διαμόρφωση και τα περιεχόμενα των σελίδων στις οποίες αναφέρεται ο εκάστοτε σύνδεσμος. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ενημέρωση τους, για την ορθότητα, την πληρότητα και την ποιότητα των πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται μέσω αυτών. Στο πλαίσιο αυτό διαχωρίζουμε τη θέση μας ως προς τα περιεχόμενα των σελίδων αυτών. Η δήλωση αυτή αναφέρεται σε όλους τους συνδέσμους σε εξωτερικές σελίδες και το περιεχόμενο τους, οι οποίοι εμφανίζονται στη σελίδα μας.

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών ("πλατφόρμα ΗΕΔ"). Η πλατφόρμα ΗΕΔ λειτουργεί ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες αφορούν σε συμβατικές υποχρεώσεις που βασίζονται σε ηλεκτρονικές συμβάσεις αγοράς. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα ΗΕΔ από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Η νομοθεσία για οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής ισχύει ανάλογα με τις εθνικές διατάξεις. Εδώ και πολλά χρόνια η Daimler AG πληρεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για σχεδιασμό κατάλληλο για ανακύκλωση και ανάκτηση. Για την απόσυρση των παλιών οχημάτων διατίθεται ένα δίκτυο με σημεία απόσυρσης και αποσυναρμολόγησης, στα οποία το όχημά σας αξιοποιείται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Συγχρόνως, οι δυνατότητες αξιοποίησης του οχήματος και των ανταλλακτικών εξελίσσονται και βελτιώνονται συνεχώς. Έτσι η Daimler AG θα πληροί εγκαίρως και τις νομικές διατάξεις περί ανακύκλωσης που θα τεθούν σε ισχύ μελλοντικά.