Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση cookies καθώς και για την αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης και τη χρήση εργαλείων ανάλυσης

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, π.χ. εργαλεία λογισμικού όπως τα HTML5 Storage ή Local Shared Objects (εφεξής αναφερόμενα από κοινού ως «cookies»), για να εντοπίζει τα ενδιαφέροντα των χρηστών και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες των ιστοσελίδων μας, και με τις πληροφορίες αυτές να βελτιώνει τη διαμόρφωση των ιστοσελίδων της και να τις κάνει πιο εύχρηστες. Για τους ίδιους σκοπούς η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα εργαλεία ανάλυσης Adobe Analytics και Google Analytics, όπου ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούνται cookies.

 

1. Λειτουργίες και χρήση των cookies

 

α. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε στον υπολογιστή, τον φορητό υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνό σας. Μας επιτρέπουν, για παράδειγμα, να διαπιστώσουμε εάν έχει ήδη συνδεθεί η συσκευή σας στις ιστοσελίδες μας ή ποια γλώσσα ή άλλες ρυθμίσεις προτιμάτε. Τα cookies ενδέχεται επίσης να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

β. Εάν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.

Μπορείτε επίσης να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας χωρίς να έχετε συμφωνήσει με τη χρήση cookies. Επομένως μπορείτε να απορρίψετε τη χρήση των cookies και να τα διαγράψετε τα ανά πάσα στιγμή, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις ρυθμίσεις στη συσκευή σας. Η διαδικασία είναιη ακόλουθη:

i. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browser) έχουν ως προεπιλεγμένη ρύθμιση την αυτόματη αποδοχή cookies. Εάν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «απόρριψη cookies» στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

ii. Τα αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Λεπτομερής περιγραφή αυτής της διαδικασίας περιέχεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας.

iii. Πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των Local Shared Objects διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πληροφορίες για την απενεργοποίηση των Local Shared Objects

iv. Η χρήση των cookies, όπως η απόρριψη ή η διαγραφή τους από τη συσκευή σας, αφορά το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Συνεπώς, πρέπει να απορρίψετε ή/και να διαγράψετε τα cookies ξεχωριστά για κάθε συσκευή σας και για κάθεπρόγραμμα περιήγησης, εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα.

γ. Εάν αποφασίσετε να μην επιτρέψετε τη χρήση cookies, ενδέχεται να μην σας διατίθενται όλες οι λειτουργίες των ιστοσελίδων μας ή να σας διατίθενται περιορισμένα κάποιες επιμέρους λειτουργίες.

δ. Τα cookies διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

i. Απολύτως απαραίτητα cookies (Τύπος 1)
Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τις λειτουργίες των ιστοσελίδων. Χωρίς αυτά τα Cookies δεν μπορούμε π.χ. να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως ο Configurator.

ii. Cookies λειτουργιών (Τύπος 2)
Αυτά τα cookies διευκολύνουν τον χειρισμό και βελτιώνουν τις λειτουργίες των ιστοσελίδων. Αποθηκεύουμε στα cookies λειτουργιών π.χ. τις ρυθμίσεις γλώσσας που επιλέγετε.

iii. Cookies υπηρεσιών (Τύπος 3)
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας. Έτσι μπορούμε να εντοπίζουμε ποια τμήματα του διαδικτυακού περιεχομένου μας είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, ούτως ώστε να βελτιώνουμε την προσφορά μας προς εσάς. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην ενότητα «Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης».

iv. Cookies τρίτων (Τύπος 4)
Αυτά τα cookies εγκαθίστανται από τρίτους, π.χ. κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter και το Google+, και μπορείτε να ενσωματώνετε το περιεχόμενο τους μέσω των «Social Plugins» που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία των Social Plugins περιέχονται στην παρ. 4 των Υποδείξεων Προστασίας Δεδομένων.

Υποδείξεις Προστασίας Δεδομένων


Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούε τα παρακάτω cookies:

Τεχνικό αναγνωριστικό Περιγραφή λειτουργίας Τύπος cookie
config_fortwo, config_fortwo-combustion, config_fortwo-ed, config_fortwo-brabus, config_c453-combustion, config_w453-combustion Αποθηκεύουν διαμορφώσεις οχημάτων από διάφορες σελίδες προϊόντων για τη χρήση τους στον Configurator. Τύπος 1
SMSESSION, SMTRYNO, ciam-design, remember-me-flag, level* Λαμβάνουν πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη σύνδεση του χρήστη. Τύπος 1
AWSALB Διασφαλίζει ότι τα πολλαπλά διαδοχικά αιτήματα ενός χρήστη προωθούνται στη μονάδα εξισορρόπησης φόρτου κατά την ίδια εμφάνιση της εφαρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεπής συμπεριφορά του διαδικτυακού τόπου. Τύπος 1
JSESSIONID Περιέχει αναγνωριστικό ανώνυμου χρήστη, ώστε να μπορεί να ταξινομεί τα πολυάριθμα αιτήματα ενός χρήστη στην ίδια περίοδο λειτουργίας HTTP. Τύπος 1
configType_fortwo, configType_fortwo-combustion, configType_fortwo-ed, configType_fortwo-brabus, configType_c453-combustion, configType_w453-combustion, storedUUIDS, storedBaureihen Αποθηκεύουν μεταδεδομένα για τις διαμορφώσεις οχημάτων για χρήση στον Configurator. Τύπος 2
storage-id, persistentStorageId Επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένων από το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης (π.χ. διαμόρφωση οχήματος) μεταξύ διαφορετικών τομέων smart. Τύπος 2
code, email Χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο microsite, ώστε οι χρήστες που επικοινωνούν με email να μην χρειάζεται να δώσουν ξανά τα στοιχεία σύνδεσής τους κατά την είσοδό τους σε μία καμπάνια. Τύπος 2
FB_LOGIN_AUTH_DENIED_URL Διασφαλίζει ότι ο χρήστης μετά από αποτυχημένη σύνδεση στο Facebook μεταβαίνει και πάλι στην αρχική σελίδα. Τύπος 2
solution-url, solution-img, solution-text Αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την τελευταία σελίδα προϊόντος που επισκέφτηκε ο χρήστης, ώστε να εμφανίζεται ως πρώτο στοιχείο στο dashboard. Τύπος 2
smart_lastlocations Αποθηκεύει την τελευταία σελίδα που επισκέφτηκε ο χρήστης, ώστε να μπορεί να επιστρέφει γρήγορα μέσω του συνδέσμου "Επιστροφή". Τύπος 2
introPlayed, lastVisit Διασφαλίζουν ότι τα άλλα διαδραστικά στοιχεία των σελίδων παύουν να λειτουργούν κατά την εισαγωγή της σελίδας. Τύπος 2
config, persistentStorage_config Μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση οχήματος στο έντυπο επικοινωνίας. Τύπος 2
addToHome, addToHomeSession Χρησιμεύει σε κινητές συσκευές, ώστε να μην εμφανίζεται ξανά στο χρήστη το widget "Add to home screen" μετά το κλείσιμο της σελίδας. Τύπος 2
jStorage, _tmptest Επιτρέπουν τη χρήση του localStorage ανάλογα με το πρόγραμμα πλοήγησης για την αποθήκευση των λοιπών πληροφοριών. Τύπος 2
LogingateAfterLoginAction, LogingateAfterLoginTargetPage Αποθηκεύουν την τελευταία επιθυμητή ενέργεια ενός χρήστη πριν τη σύνδεση, για μπορεί να συνεχίζει κατευθείαν μετά τη σύνδεση. Τύπος 2
cookie_policy, persistentStorage_cookie_policy Διασφαλίζουν ότι δεν θα εμφανιστεί ξανά στο χρήστη η υπόδειξη σχετικά με την οδηγία για τα cookie μετά το κλείσιμο της σελίδας. Τύπος 2
psyma_participation Χρησιμοποιείται ώστε μετά το κλείσιμο του επιπέδου ερωτηματολογίου να μην ξαναεμφανιστεί στο χρήστη. Τύπος 2
authenticated, campaignStorage_<id>_authenticated Επιτρέπουν την προσωποποιημένη διαμόρφωση επιλεγμένων περιοχών της σελίδας (π.χ. microsite) και διαθέτει χαρακτηριστικά άνεσης για το χρήστη (π.χ. προσωποποιημένο χαιρετισμό του χρήστη ή προσυμπλήρωση ενός εντύπου). Τύπος 2
feedbackformTransferStorage, campaignStorage_*_feedbackformTransferStorage, fpf_* Χρησιμοποιούνται για να μπορούν οι απαντήσεις του χρήστη, π.χ. σε μία διαδραστική βιντεοσυνέντευξη, να αξιοποιηθούν σε επόμενες σελίδες. Τύπος 2
param_csref, param_pid, microsite-dataorigin Επιτρέπουν να ανιχνευθεί εκ των υστέρων η είσοδος του χρήστη σε μία καμπάνια. Τύπος 3
s_vi, s_cc, s_sq, s_getval, _ga, _gat, SessionPersistence* Συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ώστε να μπορεί να βελτιωθεί. Τύπος 3
datr, act, presence, p, fr, lu, c_user, s, cs, csm Τα θέτει το Facebook εφόσον χρησιμοποιείται το Facebook Social Media Plugin στο διαδικτυακό τόπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση https://en-us.facebook.com/help/cookies/ Τύπος 4
PREF, NID, APISID, HSID, SAPISID, SID, SSID Τα θέτει η Google εφόσον χρησιμοποιείται το Google+ Social Media Plugin ή ένα YouTube Videoplayer στο διαδικτυακό τόπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ Τύπος 4

2. Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης και χρήση εργαλείων ανάλυσης

 

a. Θα θέλαμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας στα ενδιαφέροντά σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα και με τον τρόπο αυτό να βελτιώνουμε την προσφορά μας προς εσάς. Για να εντοπίζουμε τις προτιμήσεις των χρηστών και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες των ιστοσελίδων, χρησιμοποιούμε τα παρακάτω εργαλεία ανάλυσης: Google Analytics, Adobe Analytics.

b. Με τη χρήση αυτών των εργαλείων ανάλυσης, τα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται σε διακομιστές που βρίσκονται στις ΗΠΑ και να υποβάλλονται εκεί σε επεξεργασία. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα εξής: Στις ΗΠΑ, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν παρέχεται «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτό το επίπεδο προστασίας μπορεί να αποκαθίσταται για μεμονωμένες επιχειρήσεις μέσω πιστοποίησης σύμφωνα με τη λεγόμενη «Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ».

c. Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε και να αναλύουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας με τη χρήση των λεγόμενων εργαλείων ανάλυσης, μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αντίρρησης χωρίς αναδρομική ισχύ («Opt-Out»).

Θα θέσουμε σε εφαρμογή την αντίρρησή σας, εγκαθιστώντας ένα Opt-Out Cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το αρχείο cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά για την καταχώρηση της αντίρρησής σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι, για τεχνικούς λόγους, το Opt-Out Cookie λειτουργεί μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης όπου εγκαταστάθηκε. Εάν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή/και άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία Opt-Out.

d. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους των εργαλείων ανάλυσης που χρησιμοποιούμε και την αντίστοιχη δυνατότητα Opt-Out:

i. Google Inc. («Google»):

Η Google είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη διαβίβαση των δεδομένων σας καθώς και τη συλλογή και επεξεργασία τους από την Google. Πληροφορίες διατίθενται από την Google στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

ii. Adobe Systems Inc. («Adobe»)

Η Adobe είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ.

Εάν θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησης στην αξιολόγηση από το προϊόν Adobe Analytics, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτό τον σύνδεσμο: https://www.adobe.com/gr_en/privacy/opt-out.html