Cookies.

Cookies

Ο Όμιλος Daimler χρησιμοποιεί Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, όπως π.χ. HTML5 Storage ή Local Shared Objects (στο εξής θα αναφέρονται συγκεντρωτικά ως „Cookies“), για να παρακολουθεί τις προτιμήσεις των επισκεπτών και να μπορεί να διαμορφώνει αντίστοιχα τις ιστοσελίδες του με τον καλύτερο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η πλοήγηση και διασφαλίζεται ότι οι ιστοσελίδες είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικές προς τους επισκέπτες τους.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστώσουμε, εάν από την τερματική συσκευή σας είχε ήδη διενεργηθεί μία επίσκεψη στις σελίδες μας. Αναγνωρίζεται μόνο το ίχνος αναγνώρισης (Cookie) στην τερματική συσκευή σας. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν ως Cookie κατόπιν συγκατάθεσής σας ή εφόσον απαιτείται για τεχνικούς λόγους, π.χ. για τη σύνδεση σε προστατευμένους δικτυακούς τόπους.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με τη χρήση και την αποθήκευση Cookies στην τερματική συσκευή σας. Μπορείτε να διαγράψετε τα αποθηκευμένα αρχεία Cookies ανά πάσα στιγμή. Πώς γίνεται αυτό βήμα βήμα, μπορείτε να το πληροφορηθείτε από τις οδηγίες του κατασκευαστή του Browser ή/και της τερματικής συσκευής σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των Local Shared Objects θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των Local Shared Objects

Όταν δεν χρησιμοποιείτε αρχεία Cookies, ενδέχεται να προκληθούν λειτουργικοί περιορισμοί στις προσφορές μας.

Σε ό,τι αφορά τα αρχεία Cookies, διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες:

Απολύτως απαραίτητα αρχεία Cookies (Τύπος 1)
Αυτά τα αρχεία Cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των ιστοσελίδων μας και των περιεχομένων τους. Χωρίς αυτά τα Cookies δεν μπορούμε π.χ. να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως ο Configurator.

Cookies λειτουργιών (Τύπος 2)
Τα συγκεκριμένα αρχεία Cookies μας επιτρέπουν να διαμορφώνουμε πιο άνετα και πιο αποτελεσματικά τις ιστοσελίδες μας και να σας προσφέρουμε διάφορες λειτουργίες. Για παράδειγμα, μπορεί σε αυτά τα Cookies να είναι αποθηκευμένες ρυθμίσεις για τη γλώσσα.

Cookies υπηρεσιών (Τύπος 3)
Αυτά τα αρχεία Cookies συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των ιστοσελίδων μας. Μας βοηθούν, για παράδειγμα, στην αναγνώριση “δημοφιλών προορισμών” των ιστοσελίδων μας στο διαδίκτυο. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να εναρμονίσουμε τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας καλύτερα στις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε έτσι την προσφορά προς εσάς. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτά τα Cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την αξιολόγηση των πληροφοριών θα βρείτε στην παράγραφο „Αξιολόγηση δεδομένων χρήσης“.

Cookies τρίτων (Τύπος 4)
Αυτά τα αρχεία Cookies καθορίζονται από τρίτους, π.χ. κοινωνικά δίκτυα. Χρησιμοποιούνται πρωτίστως για την ενσωμάτωση περιεχομένων Social Media, όπως π.χ. Social Plugins, στη σελίδα μας. Πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα Social Plugins θα βρείτε στην παράγραφο „Social Plugins“ της δήλωσης προστασίας απορρήτου (Privacy Statement).

Privacy Statement


Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα παρακάτω αρχεία Cookies:

Τεχνικό αναγνωριστικό Περιγραφή λειτουργίας Τύπος cookie
config_fortwo, config_fortwo-combustion, config_fortwo-ed, config_fortwo-brabus, config_c453-combustion, config_w453-combustion Αποθηκεύουν διαμορφώσεις οχημάτων από διάφορες σελίδες προϊόντων για τη χρήση τους στον Configurator. Τύπος 1
SMSESSION, SMTRYNO, ciam-design, remember-me-flag, level* Λαμβάνουν πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη σύνδεση του χρήστη. Τύπος 1
ARPTCOOKIE Διασφαλίζει ότι τα πολλαπλά διαδοχικά αιτήματα ενός χρήστη προωθούνται στη μονάδα εξισορρόπησης φόρτου κατά την ίδια εμφάνιση της εφαρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεπής συμπεριφορά του διαδικτυακού τόπου. Τύπος 1
JSESSIONID Περιέχει αναγνωριστικό ανώνυμου χρήστη, ώστε να μπορεί να ταξινομεί τα πολυάριθμα αιτήματα ενός χρήστη στην ίδια περίοδο λειτουργίας HTTP. Τύπος 1
configType_fortwo, configType_fortwo-combustion, configType_fortwo-ed, configType_fortwo-brabus, configType_c453-combustion, configType_w453-combustion, storedUUIDS, storedBaureihen Αποθηκεύουν μεταδεδομένα για τις διαμορφώσεις οχημάτων για χρήση στον Configurator. Τύπος 2
storage-id, persistentStorageId Επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένων από το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης (π.χ. διαμόρφωση οχήματος) μεταξύ διαφορετικών τομέων smart. Τύπος 2
code, email Χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο microsite, ώστε οι χρήστες που επικοινωνούν με email να μην χρειάζεται να δώσουν ξανά τα στοιχεία σύνδεσής τους κατά την είσοδό τους σε μία καμπάνια. Τύπος 2
FB_LOGIN_AUTH_DENIED_URL Διασφαλίζει ότι ο χρήστης μετά από αποτυχημένη σύνδεση στο Facebook μεταβαίνει και πάλι στην αρχική σελίδα. Τύπος 2
solution-url, solution-img, solution-text Αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την τελευταία σελίδα προϊόντος που επισκέφτηκε ο χρήστης, ώστε να εμφανίζεται ως πρώτο στοιχείο στο dashboard. Τύπος 2
smart_lastlocations Αποθηκεύει την τελευταία σελίδα που επισκέφτηκε ο χρήστης, ώστε να μπορεί να επιστρέφει γρήγορα μέσω του συνδέσμου "Επιστροφή". Τύπος 2
introPlayed, lastVisit Διασφαλίζουν ότι τα άλλα διαδραστικά στοιχεία των σελίδων παύουν να λειτουργούν κατά την εισαγωγή της σελίδας. Τύπος 2
config, persistentStorage_config Μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση οχήματος στο έντυπο επικοινωνίας. Τύπος 2
addToHome, addToHomeSession Χρησιμεύει σε κινητές συσκευές, ώστε να μην εμφανίζεται ξανά στο χρήστη το widget "Add to home screen" μετά το κλείσιμο της σελίδας. Τύπος 2
jStorage, _tmptest Επιτρέπουν τη χρήση του localStorage ανάλογα με το πρόγραμμα πλοήγησης για την αποθήκευση των λοιπών πληροφοριών. Τύπος 2
LogingateAfterLoginAction, LogingateAfterLoginTargetPage Αποθηκεύουν την τελευταία επιθυμητή ενέργεια ενός χρήστη πριν τη σύνδεση, για μπορεί να συνεχίζει κατευθείαν μετά τη σύνδεση. Τύπος 2
cookie_policy, persistentStorage_cookie_policy Διασφαλίζουν ότι δεν θα εμφανιστεί ξανά στο χρήστη η υπόδειξη σχετικά με την οδηγία για τα cookie μετά το κλείσιμο της σελίδας. Τύπος 2
psyma_participation Χρησιμοποιείται ώστε μετά το κλείσιμο του επιπέδου ερωτηματολογίου να μην ξαναεμφανιστεί στο χρήστη. Τύπος 2
authenticated, campaignStorage_<id>_authenticated Επιτρέπουν την προσωποποιημένη διαμόρφωση επιλεγμένων περιοχών της σελίδας (π.χ. microsite) και διαθέτει χαρακτηριστικά άνεσης για το χρήστη (π.χ. προσωποποιημένο χαιρετισμό του χρήστη ή προσυμπλήρωση ενός εντύπου). Τύπος 2
feedbackformTransferStorage, campaignStorage_*_feedbackformTransferStorage, fpf_* Χρησιμοποιούνται για να μπορούν οι απαντήσεις του χρήστη, π.χ. σε μία διαδραστική βιντεοσυνέντευξη, να αξιοποιηθούν σε επόμενες σελίδες. Τύπος 2
param_csref, param_pid, microsite-dataorigin Επιτρέπουν να ανιχνευθεί εκ των υστέρων η είσοδος του χρήστη σε μία καμπάνια. Τύπος 3
s_vi, s_cc, s_sq, s_getval, _ga, _gat, SessionPersistence* Συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ώστε να μπορεί να βελτιωθεί. Τύπος 3
datr, act, presence, p, fr, lu, c_user, s, cs, csm Τα θέτει το Facebook εφόσον χρησιμοποιείται το Facebook Social Media Plugin στο διαδικτυακό τόπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση https://en-us.facebook.com/help/cookies/ Τύπος 4
PREF, NID, APISID, HSID, SAPISID, SID, SSID Τα θέτει η Google εφόσον χρησιμοποιείται το Google+ Social Media Plugin ή ένα YouTube Videoplayer στο διαδικτυακό τόπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ Τύπος 4

Αξιολόγηση δεδομένων χρήσης

Χρησιμοποιούμε Cookies για να παρακολουθούμε τις προτιμήσεις των επισκεπτών και να αναγνωρίζουμε πιο εύκολα “δημοφιλείς προορισμούς” των ιστοσελίδων μας στο διαδίκτυο. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να εναρμονίσουμε τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας καλύτερα στις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε έτσι την προσφορά προς εσάς.

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, ο Όμιλος Daimler χρησιμοποιεί προϊόντα της Adobe Omniture.

Εάν δεν επιθυμείτε ο Όμιλος Daimler να συλλέγει και να αναλύει πληροφορίες για τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες του, μπορείτε να εκφράσετε ανά πάσα στιγμή την αντίθεσή σας για το μέλλον (Opt-Out).

Για να μπορέσει να υλοποιηθεί τεχνικά αυτή η αντίθεση δημιουργείται ένα αρχείο Opt-Out Cookie στον Browser που χρησιμοποιείτε. Αυτό το αρχείο Cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά στην εγγραφή της αντίθεσής σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι, για τεχνικούς λόγους, η χρήση του αρχείου Opt-Out Cookie είναι δυνατή μόνο για τον Browser από τον οποίο δημιουργήθηκε. Εάν διαγράψετε τα Cookies ή χρησιμοποιήσετε έναν άλλον Browser ή/και μια άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία Opt-Out.

Κάνετε κλικ εδώ για να δημιουργήσετε το Opt-Out-Cookie.