Η νέα διαδικασία δοκιμών κατανάλωσης και καυσαερίων WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure (Παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων)) παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια και αντικαθιστά σταδιακά τον κύκλο οδήγησης NEDC (Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης). Η διαδικασία WLTP είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ - άλλα κράτη εξετάζουν την εισαγωγή του μεταγενέστερα.


Επεξήγηση των WLTP και NEDC

Την 1η Σεπτεμβρίου του 2017 εγκαινιάστηκε με τη WLTP μια νέα διαδικασία δοκιμών κατανάλωσης και καυσαερίων, η οποία παρέχει αποτελέσματα δοκιμών που προσεγγίζουν περισσότερο τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης σε σύγκριση τον προηγούμενο κύκλο οδήγησης NEDC. Όλα τα καινούρια οχήματα ή/και τα οχήματα που εξοπλίζονται με καινούργια μηχανικά συγκροτήματα πιστοποιούνται από το Σεπτέμβριο του 2017 κι έπειτα σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP. Από το Σεπτέμβριο του 2018, ο Κανονισμός WLTP ισχύει για όλα τα υπόλοιπα καινούργια οχήματα προς ταξινόμηση. Αντίστοιχα, η smart θα πιστοποιήσει το χαρτοφυλάκιο επιβατικών οχημάτων της σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Κατά τη μεταβατική φάση, θα προσφέρονται παράλληλα οχήματα με πιστοποίηση WLTP και NEDC. Επιπλέον, θα δίνεται και μία τιμή κατανάλωσης NEDC, η οποία θα βασίζεται στις συνθήκες της διαδικασίας WLTP και η οποία θα είναι υψηλότερη. Η τιμή αυτή θα αναγράφεται στα έγγραφα πωλήσεων μέχρι το 2020.

Επεξήγηση των WLTP και NEDC

Σύγκριση των WLTP και NEDC

  WLTP NEDC
Θερμοκρασία εκκίνησης κρύος κινητήρας κρύος κινητήρας
Διάρκεια κύκλου 1.800 δευτ. 1.180 δευτ.
Χρόνος στάθμευσης 242 δευτ. 267 δευτ.
Διαστήματα ακινητοποίησης 13,4% 22,6%
Απόσταση 23.262 m 10.931 m
Μέγιστη ταχύτητα 131,3 km/h 120 km/h
Μέση ταχύτητα 46,5 km/h 33,35 km/h
Προαιρετικός εξοπλισμός του συγκεκριμένου μοντέλου Λαμβάνονται υπόψη για το βάρος, την αεροδυναμική, την αντίσταση κύλισης, απαιτήσεις ηλεκτρικού κυκλώματος οχήματος. Χωρίς σύστημα κλιματισμού Εξακολουθούν να μην λαμβάνονται υπόψη εκτός των ελαστικών. 
Χωρίς σύστημα κλιματισμού
Θερμοκρασία 23°C 25 +/- 5°C

Τι σημαίνει αυτό για εμένα ως πελάτη;

Η εισαγωγή της διαδικασίας WLTP (Παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων) εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την κατανάλωση καυσίμου. Οι πελάτες επωφελούνται από τη διαδικασία WLTP, καθώς παρέχει ένα πιο ρεαλιστικό μέτρο σύγκρισης για τις τιμές κατανάλωσης και εκπομπών διάφορων μοντέλων οχημάτων. Επιπλέον, λόγω των λοιπών απαιτήσεων, μεταβάλλονται επίσης και οι τιμές CO2 και κατανάλωσης: ένα τεχνολογικά όμοιο όχημα στη διαδικασία δοκιμών WLTP έχει αριθμητικά υψηλότερη τιμή CO2 και κατανάλωσης σε σύγκριση με τη διαδικασία NEDC (Νέος ευρωπαϊκός κύκλος οδήγησης). Αυτό οφείλεται, για παράδειγμα, στο συνυπολογισμό των στοιχείων προαιρετικού εξοπλισμού και τις ακριβέστερες προδιαγραφές της νέας διαδικασίας.

Η διαδικασία WLTP παρέχει ακριβείς τιμές.

Η διαδικασία WLTP παρέχει ακριβείς τιμές.

Επειδή η διαδικασία WLTP λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο εξοπλισμό των οχημάτων, οι τιμές είναι πιο ακριβείς σε σύγκριση με τον κύκλο οδήγησης NEDC, σχεδόν ειδικές ανά όχημα. Αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την καθημερινή κατανάλωση.
Από το Σεπτέμβριο του 2017, εισάγεται μία νέα διαδικασία για τις δοκιμές κατανάλωσης και καυσαερίων στην αυτοκινητοβιομηχανία και όλοι οι νέοι πιστοποιημένοι τύποι οχημάτων θα ελέγχονται σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP. Παράλληλα, η τιμή κατανάλωσης κατά NEDC θα συνεχίζει να υπολογίζεται και να αναφέρεται στα διαφημιστικά έντυπα ως η μόνη ισχύουσα τιμή κατανάλωσης.
Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018, η smart θα πιστοποιήσει σταδιακά το χαρτοφυλάκιο της σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP. Από εκείνη την στιγμή, οι νέες τιμές WLTP προβλέπεται να είναι οι μόνες που αναφέρονται στα έγγραφα πωλήσεων και στις υπόλοιπες δημοσιεύσεις. Τα παλαιότερα μοντέλα θα συνοδεύονται από τις τιμές κατανάλωσης NEDC.

Εισαγωγή του κύκλου WLTP

Εισαγωγή του κύκλου WLTP

Η διαδικασία WLTP αποσκοπεί στην παγκόσμια εναρμόνιση της διαδικασίας δοκιμών. Θα παρέχει αποτελέσματα δοκιμών που προσεγγίζουν περισσότερο τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης σε σύγκριση τον κύκλο οδήγησης NEDC. Αυτή η μετάβαση δεν αφορά τα μεταχειρισμένα οχήματα, τα οποία θα διατηρήσουν τις πιστοποιημένες τιμές NEDC. Μέχρι τα τέλη του 2020 τουλάχιστον θα καθορίζονται τόσο οι τιμές WLTP όσο και οι τιμές NEDC για όλα τα οχήματα. Αυτές οι τιμές πρέπει, μετά την εκάστοτε πιστοποίηση του οχήματος, να αναφέρονται παράλληλα στα έγγραφα του οχήματος. Από το 2021, οι τιμές μέτρησης WLTP θα είναι οι μόνες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών για όλα τα επιβατικά οχήματα, εφόσον το κράτος-μέλος της ΕΕ έχει προσαρμόσει το φορολογικό του σύστημα. Οι πραγματικές φάσεις δοκιμών της διαδικασίας WLTP γίνονται συντομότερες με τον κύκλο WLTC και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Σχεδόν όλα τα επιβατικά οχήματα δοκιμάζονται στην κατηγορία 3 του WLTC (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle (Παγκοσμίως εναρμονισμένος κύκλος οδήγησης ελαφρών οχημάτων)), η οποία ισχύει για όλα τα επιβατικά οχήματα με λόγο ισχύος προς βάρος άνω των 34 kW/t (46 hp/t απόβαρο).

Η διαδικασία WLTP: μεγαλύτερη διαφάνεια.

Η διαδικασία WLTP: μεγαλύτερη διαφάνεια.

Χάρη στη διαδικασία WLTP, οι πελάτες smart έχουν στη διάθεσή τους τιμές κατανάλωσης ανά όχημα, οι οποίες είναι πιο ρεαλιστικές και διαφανείς. Διατηρείται η συγκρισιμότητα των τιμών για όλους τους κατασκευαστές και όλα τα μοντέλα, ωστόσο οι μετρηθείσες τιμές κατανάλωσης είναι πιο κοντά στην καθημερινή πραγματικότητα και λαμβάνουν υπόψη διαφορετικούς παράγοντας από τον κύκλο NEDC. Η smart στηρίζει τόσο τη νέα, πιο ρεαλιστική εργαστηριακή δοκιμή όσο και τις μετρήσεις σε οδικές δοκιμές. Έτσι, παρέχεται περισσότερη σαφήνεια, διαφάνεια και σιγουριά για τους πελάτες smart. Με την εισαγωγή των δοκιμών WLTP και RDE (Real Driving Emissions) πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Τι σημαίνει αυτό για τον πελάτη;

Τι σημαίνει αυτό για τον πελάτη;

Οι πελάτες θα μπορούν μελλοντικά να υπολογίζουν ακριβέστερα την τιμή CO2 του μοντέλου οχήματός τους επιλέγοντας στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού. Προκειμένου να υπάρχει σαφήνεια και μέγιστη διαφάνεια, η smart υποστηρίζει ενεργά τις φάσεις εισαγωγής της διαδικασίας WLTP και ενημερώνει συγκεκριμένα τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς και τους πελάτες. Στο πλαίσιο αυτό, αλλάζει και ο τρόπος παρουσίασης όσον αφορά τον εξοπλισμό: από το μοντέλο με τις χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις μέχρι και την έκδοση με τις υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις. Αυτή η κλίμακα εκτείνεται από το "WLTP Low" (ελάχιστος προαιρετικός εξοπλισμός) έως το "WLTP High" (μέγιστος προαιρετικός εξοπλισμός).


Πώς να λάβετε τα δικά σας αποτελέσματα RDE.

Πώς να λάβετε τα δικά σας αποτελέσματα RDE.

Μάθετε τα χαρακτηριστικά εκπομπών του οχήματός σας σε πραγματικές συνθήκες.

Μάθετε τα χαρακτηριστικά εκπομπών του οχήματός σας σε πραγματικές συνθήκες.
Ο όρος Real Driving Emissions (RDE) περιγράφει τα πραγματικά χαρακτηριστικά εκπομπών των επιβατικών, φορτηγών και λεωφορείων σε συνθήκες καθημερινής χρήσης. Μέχρι τώρα, οι μετρήσεις καυσαερίων για την έγκριση τύπου λάμβαναν χώρα αποκλειστικά σε  δοκιμαστήρια. Από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας RDE (ΕΕ) 427/2016 το Μάρτιο 2016, οι εκπομπές μετριούνται εντός ενός καθορισμένου πλαισίου και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Σε συνδυασμό με  τις οριακές τιμές RDE που πρέπει να τηρούνται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης από το Σεπτέμβριο του 2017, σημειώνεται ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον του καθαρότερου αυτοκινήτου με λιγότερες εκπομπές.

Τα αποτελέσματα δοκιμής RDE των οχημάτων smart, τα οποία προέκυψαν τόσο από τον κατασκευαστή όσο και από ανεξάρτητες, κρατικά πιστοποιημένες τεχνικές υπηρεσίες, μπορείτε να τα ζητήσετε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας δηλώνοντας τον αριθμό οικογένειας δοκιμών PEMS του οχήματος smart. 


Συχνές ερωτήσεις.

Τι είναι η διαδικασία WLTP;

Η συντομογραφία  WLTP  σημαίνει  Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure  (Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων) και είναι μια διαδικασία δοκιμών, με την οποία οι τιμές κατανάλωσης και καυσαερίων ενός οχήματος μετριούνται σε δυναμόμετρο με ράουλα. Η διαδικασία WLTP εισάγεται σταδιακά από την  1η Σεπτεμβρίου 2017 και αντικαθιστά την προηγούμενη διαδικασία δοκιμών  NEDC.

Η διαδικασία WLTP, λόγω του δυναμικού σχεδιασμού της, προσεγγίζει περισσότερο από πριν τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Η διαδικασία WLTP χαρακτηρίζεται από τις σημαντικά υψηλότερες επιταχύνσεις, καθώς και από ένα σαφώς δυναμικότερο προφίλ οδήγησης. Η τελική ταχύτητα αυξάνεται στα 131 km/h  και η μέση ταχύτητα στα  47 km/h.

Ο χρόνος οδήγησης παρατείνεται κατά  10 λεπτά, το ποσοστό των προσομοιώσεων διαδρομών σε αυτοκινητόδρομους πάνω στα ράουλα αυξάνεται και, ταυτόχρονα, μειώνονται οι χρόνοι στασιμότητας. Η διαδρομή οδήγησης διπλασιάστηκε στα  23 χιλιόμετρα.

Τα σημεία αλλαγής ταχυτήτων υπολογίζονται εκ των προτέρων σύμφωνα με το όχημα και το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Όλα τα  στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού που επηρεάζουν την αεροδυναμική του οχήματος, την αντίσταση κύλισης ή τη μάζα του οχήματος θα συνυπολογίζονται μελλοντικά στην αξιολόγηση. Η κατανάλωση ρεύματος από τις λειτουργίες άνεσης επηρεάζει επίσης την τιμή CO2. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας WLTP εξαιρείται μόνο το  σύστημα κλιματισμού. Με τη διαδικασία WLTP εισάγεται ένα διεθνώς υποχρεωτικό πρότυπο.

Οι χώρες της ΕΕ κάνουν ένα βήμα μπροστά. Αυτό επιτρέπει τη σύγκριση οχημάτων μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών όσον αφορά στην κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων. Επιπλέον, χάρη στα πρότυπα, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ελέγχουν την τήρηση  των νομικά καθορισμένων οριακών τιμών καυσαερίων –  υδρογονανθράκων  (HC),  μονοξειδίου του άνθρακα  (CO),  οξειδίων του αζώτου  (NOx) αλλά και  σωματιδίων .

Τι είναι ο κύκλος WLTC;

Ο κύκλος οδήγησης της διαδικασίας WLTP ονομάζεται  WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle (Παγκοσμίως εναρμονισμένος κύκλος οδήγησης ελαφρών οχημάτων). Στο πλαίσιο της διαδικασίας WLTP, αναπτύχθηκαν τρεις διαφορετικοί κύκλοι οδήγησης για τους διαφορετικούς τύπους οχημάτων, οι οποίοι συνυπολογίζουν τον εκάστοτε  λόγο ισχύος προς βάρος . Το μεγαλύτερο ποσοστό των ταξινομημένων στην ΕΕ επιβατικών οχημάτων, που διαθέτουν λόγο ισχύος προς βάρος άνω των  34 kW/t (46 hp/t), κατατάσσονται στην κατηγορία 3 του κύκλου οδήγησης WLTC. Ο κύκλος δοκιμών για τα οχήματα κατηγορίας 3 αποτελείται από τέσσερα μέρη – Low, Medium, High, Extra High (Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό, Πολύ υψηλό). Με αυτόν τον τρόπο προσομοιώνεται η λειτουργία του οχήματος εντός και εκτός πόλης καθώς και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητόδρομους.

Τι είναι ο κύκλος NEDC;

Ο  κύκλος NEDC (Νέος ευρωπαϊκός κύκλος οδήγησης)  είναι ο κύκλος δοκιμών για επιβατικά οχήματα που ισχύει σήμερα. Με στόχο να παρέχονται στους πελάτες συγκρίσιμες και αναπαραγώγιμες τιμές μεταξύ των κατασκευαστών, εισήχθη το 1970 ο πρώτος ευρωπαϊκός κύκλος οδήγησης. Το 1992 διευρύνθηκε συμπεριλαμβάνοντας την κυκλοφορία στην πόλη. Η μέση ταχύτητα 34 km/h του NEDC είναι χαμηλή, όπως επίσης χαμηλές είναι οι παράμετροι επιτάχυνσης και η τελική ταχύτητα των 120 km/h. Η σύνθεση του κύκλου δεν ανταποκρίνεται πλέον στην τρέχουσα μέση κατανομή των διάφορων τμημάτων μιας διαδρομής.

Ούτε η αεροδυναμική και το βάρος ούτε η  κατανάλωση ενέργειας  πρόσθετων συστημάτων εξοπλισμού και λειτουργιών άνεσης , όπως το σύστημα κλιματισμού, το ραδιόφωνο ή η θέρμανση καθισμάτων, δεν λαμβάνονται υπόψη στη μέτρηση. Επιπλέον, υπάρχουν τεχνολογικές παράμετροι, οι οποίες προκαλούν αποκλίσεις.

Η  τεχνολογία Start-Stop επηρεάζει σημαντικά τον κύκλο NEDC, διότι ένα μεγάλο μέρος του NEDC πραγματοποιείται με στάσιμο όχημα. Στα οχήματα με χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων, δεν λαμβάνονται υπόψη ειδικές παράμετροι κάθε οχήματος κατά τον καθορισμό των σημείων αλλαγής ταχυτήτων.

Το γεγονός αυτό μπορεί να επιφέρει μεγάλες αποκλίσεις κατανάλωσης  σε σύγκριση με τη λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες. Λόγω της συνεχούς τεχνολογικής προόδου, ο κύκλος οδήγησης NEDC  δεν είναι πλέον σύγχρονος  και επίκαιρος.

Τι είναι η δοκιμή RDE;

RDE  σημαίνει  Real Driving Emissions  (Εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης) και αποτελεί μια  οδική δοκιμή  για τον έλεγχο των εκπομπών ρύπων. Περιγράφει τη συμπεριφορά των οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές, η οποία ελέγχεται υπό  πραγματικές συνθήκες  στο δρόμο. Μέχρι τώρα, οι μετρήσεις καυσαερίων για την έγκριση τύπου λάμβαναν χώρα αποκλειστικά σε δοκιμαστήρια. Από τον Μάρτιο του 2016, οι εκπομπές πρέπει να μετριούνται εντός ενός καθορισμένου πλαισίου και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Μέσω μιας  συσκευής PEMS  (Φορητό Σύστημα Μέτρησης Καυσαερίων) μετριούνται οι εκπομπές  οξειδίων του αζώτου (NOx) καθώς και  μονοξειδίου του άνθρακα (CO). Αργότερα θα υπολογίζονται και οι  εκπομπές σωματιδίων . Ωστόσο, δεν υπάρχει καθορισμένος κύκλος, η οδήγηση και η μέτρηση διεξάγονται σε πραγματικές, καθημερινές συνθήκες οδήγησης σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τα οχήματα κινούνται μεταξύ  90 και 120 λεπτών  σε δημόσιους δρόμους, κατά το ένα τρίτο εντός πόλης, ένα τρίτο εκτός πόλης και ένα τρίτο σε αυτοκινητόδρομο. Για την πόλη προβλέπεται μια μέση ταχύτητα μεταξύ  15 και 30 km/h  και στον αυτοκινητόδρομο οι ταχύτητες πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ  90 και τουλάχιστον 110, αλλά όχι άνω των 145 km/h. Η εξωτερική θερμοκρασία πρέπει να βρίσκεται μεταξύ  0 και 30 °C  και το  σύστημα κλιματισμού  να είναι ενεργοποιημένο.

Η δοκιμαστική διαδρομή δεν πρέπει να διεξάγεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 700 μέτρων και η υψομετρική διαφορά δεν πρέπει να υπερβαίνεται τα  100 μέτρα. Από τον Σεπτέμβριο του 2017, πρέπει να τηρούνται οι  οριακές τιμές ρύπων Euro 6  κατά τις οδικές δοκιμές RDE. Αυτό αρχικά ισχύει για τους νέους τύπους προς πιστοποίηση από 1η Σεπτεμβρίου 2017 και για όλους τους τύπους το αργότερο από 1η Σεπτεμβρίου 2019.