Palveluntarjoaja/tietosuoja

Palveluntarjoaja

Oikeudellisia huomautuksia

Tietosuojaohjeet 

Evästeet

Kulutus ja päästöt

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Veho Oy Ab

Y-tunnus: 0115761-6

Sähköposti: asiakastiedot@veho.fi

Veho Oy Ab / Tietosuoja

PL 1004,  01511 Vantaa

 

Me Veho Oy Ab:ssa olemme sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä muuta yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietojasi hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti.

Tämä tietosuojakäytäntö auttaa sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja Veho sinusta kerää ja miksi ja miten käytämme meillä olevia henkilötietoja. Lisäksi saat tietoa oikeuksistasi rekisteröitynä ja siitä kuinka voit käyttää niitä.

Lue henkilötietojen käsittelystä Vehossa:

https://www.veho.fi/tietosuoja/

 

Tekijänoikeus

Copyright 2019 Daimler AG. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikkiin teksteihin, kuviin, grafiikoihin, ääni-, video- ja animaatiotiedostoihin sekä niiden kokoonpanoihin kohdistuvat tekijänoikeus ja muut immateriaaliomaisuuden suojausta koskevat lait. Niitä ei saa kopioida, muuttaa tai käyttää muilla internet-sivuilla kaupankäyntitarkoituksiin eikä edelleen toimittamiseen. Jotkin Daimler AG:n internet-sivut sisältävät myös materiaalia, johon kohdistuu niiden osapuolten tekijänoikeus, jotka ovat asettaneet materiaalin käyttöön.

 

Tuotteet ja hinnat

Yksittäisten sivujen toimituksen päättymisen jälkeen tuotteissa ja palveluissa voi ilmetä muutoksia. Rakenteen tai muodon muutokset, värisävyn poikkeamat sekä toimitus- tai palvelusisällön muutokset valmistajan osalta pidätetään toimitusajan sisällä, mikäli nämä muutokset tai poikkeamat ovat kohtuullisia asiakkaille Daimler AG:n edut huomioon ottaen. Kuvat voivat sisältää myös tarvikkeita, lisävarusteita tai muita laajuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteiseen toimitus- tai palvelusisältöön. Värierot riippuvat tekniikasta. Yksittäiset sivut voivat sisältää myös tyyppejä ja palveluja, joita ei tarjota yksittäisissä maissa. Lakisääteisiin, oikeudellisiin ja veromääräyksiin liittyvät lausunnot ovat voimassa vain Saksan liittotasavallassa. Ellei myynti- tai toimitusehdoissa ole määritetty toisin, voimassa ovat toimituspäivänä voimassa olevat hinnat. Hinnat katsotaan sopimusosapuolillemme sitoumuksettomaksi hintasuositukseksi. Kysy siksi viimeisimmät tiedot smart Centeristä tai sopimuskumppanilta.

 

Tavaramerkit

Ellei ole määritetty toisin, kaikki Daimler AG:n internet-sivuilla nimetyt merkit ovat Daimler AG:n lakisääteisesti suojattuja merkkejä, mikä koskee erityisesti mallien nimiä sekä yrityksen kaikkia logoja ja tunnuksia.

 

Lisenssioikeudet

Daimler AG haluaa tarjota sinulle innovatiivisen ja runsaasti tietoja sisältävän internet-ohjelman. Toivomme tästä syystä, että olet yhtä tyytyväinen luovaan asetteluumme kuin me. Pyydämme sinua kuitenkin ymmärtämään, että Daimler AG:n on suojattava immateriaaliomaisuuttaan, mukaan lukien patentteja, merkkejä ja tekijänoikeuksia, ja nämä internet-sivut eivät voi myöntää minkäänlaisia lisenssioukeuksia Daimler AG:n immateriaaliomaisuuteen.

 

Huomautuksia ennakoivista väittämistä

Internet-sivustot, sijoittajien julkaisut, vuosi- ja välikertomukset, prospektit, esitykset, tapahtumien ääni- ja videolähetykset (suorat tai tallenteet) ja muut tällä sivustolla olevat asiakairjat sisältävät mm.ennakoivia väittämiä kehityksestä perustuen nykyisen johdon arvioihin.Sanat kuten "ennakoida, olettaa, uskoa, arvioida, aikoa, voida, suunnitella, suunnitella, pitäisi" ja vastaavat tarkoittavat odotettavia väittämiä.Tällaisiin väittämiin liittyy tiettyjä riskejä ja epävarmuuksia.Muutamia esimerkkejä tästä ovat matalasuhdanteet Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa, vaihtokurssin muutokset, korot ja raaka-aineiden hinnat, kilpailijoiden markkinoille tuomat tuotteet, kohonneet myyntipalkkiot, uuden älykkään liikemallin onnistunut käyttöönotto, tuotantomateriaalien keskeytykset johtuen raaka-aineiden puuttumisesta, työntekijöiden lakot tai toimittajien konkurssit sekä käytettyjen autojen jälleenmyyntihintojen laskuJos jokin näistä epävarmuustekijöistä tai muista tekijöistä (jotkin niistä on kuvattu kohdan "riskiraportti" alla Daimlerin nykyisessä vuosikertomuksessa tai kohdan "riskitekijät" alla Daimlerin nykyisen vuosikertomuksen lomakkeella 20-F, joka on toimitettu Yhdysvaltainarvopaperi- ja pörssikomissioon) tai annettujen väittämien oletukset todistavat, että oikeat tulokset voivat erota merkittävästi näiden väittämien suoraan tai epäsuoraan ilmaisemista tiedoista.Meillä ei ole aikomusta eikä velvollisuutta päivittää lauselmiamme, koska ne perustuvuat pelkästään niiden julkaisupäivän olosuhteisiin.

 

Vastuu

Näillä sivuilla olevat tiedot ja ilmoitukset eivät muodosta minkäänlaista nimenomaista tai konkludenttista vakuutusta tai takuuta. Ne eivät muodosta etenkään laatuun, myyntikelpoisuuteen, tiettyihin tarkoituksiin tai lakien tai patenttien rikkomattomuuteen liittyvää konkludenttista lupausta tai takuuta. Internet-sivuiltamme löytyy myös linkkejä muille internet-sivuille. Haluamme huomauttaa, että emme voi vaikuttaa millään tavalla linkitettyjen sivujen asetteluun tai sisältöön. Emme voi tästä syystä myöskään taata niillä tarjottavien tietojen ajantasaisuutta, oikeellisuutta, täydellisyyttä tai laatua. Tämän pohjalta sanoudumme irti näiden internet-sivujen kaikista sisällöistä. Tämä ilmoitus koskee kaikkia internet-sivuillamme olevia linkkejä ulkoisille sivuille sekä näiden sisältöjä.

 

Verkkovälitteiseen riidanratkaisuun liittyviä tietoja

EU-komissio on luonut internet-alustan verkkovälitteiseen riidanratkaisuun (ns. ODR-alusta). ODR-alusta toimii verkkokauppasopimuksista syntyviin sopimuksellisiin velvoitteisiin liittyvien riitojen tuomioistuimen ulkopuolisen ratkaisun keskipisteenä. ODR-alusta löytyy seuraavasta linkistä:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

 

Yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) mukaan vastaava  – ellei jäljempänä ole toisin mainittu:

Veho Oy Ab / Tietosuoja

PL 1004,  01511 Vantaa

Suomi

Vehon tietosuojakäytänteisiin voit perehtyä tarkemmin osoitteessa: https://www.veho.fi/tietosuoja/

 

Tietosuojavaltuutettu:

Daimler AG

Konsernin tietosuojavaltuutettu

HPC E600

70546 Stuttgart

Saksa

Sähköposti: data.protection@daimler.com

 

 1. Tietosuoja.

Arvostamme käyntiäsi internet-sivuillamme sekä kiinnostustasi tarjouksiamme kohtaan. Tietosuojasta huolehtiminen henkilötietojesi käsittelyssä on meille tärkeä asia. Selitämme näissä tietosuojaohjeissa, kuinka keräämme henkilötietojasi, mitä teemme niillä, mihin tarkoituksiin ja millä oikeusperusteilla tämä tapahtuu sekä mitkä oikeudet ja vaatimukset liittyvät tämän osalta sinuun. Lisäksi viittaamme Daimlerin tietosuojakäytäntöön:  

Daimlerin tietosuojakäytäntö

.

Internet-sivujemme käyttöön ja Daimler AG tietosuojakäytäntöön liittyvät tietosuojaohjeet eivät koske sellaisten sosiaalisten verkostojen tai muiden tarjoajien internet-sivuilla suorittamiasi toimintoja, joille pääset internet-sivuillamme olevien linkkien kautta. Perehdy näiden tarjoajien tietosuojamääräyksiin näiden internet-sivuilla.

 

 1. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

a. Kun käyt internet-sivuillamme, tallennamme tiettyjä tietoja käyttämästäsi selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, käynnin päivämäärästä ja kellonajasta, käyttöoikeustilaan (esim. onnistuiko jollakin internet-sivulla käynti tai esiintyikö virheviesti), internet-sivun toimintojen käytöstä, mahdollisesti syöttämistäsi hakusanoista, yksittäisillä internet-sivuilla käymisen toistuvuudesta, muistista käyttöön haettujen tiedostojen nimistä, siirretystä datamäärästä, internet-sivusta, jonka kautta olet päässyt internet-sivuillemme sekä internet-sivusta, jolla käyt internet-sivujemme kautta, riippumatta siitä, napsautatko internet-sivuillamme olevia linkkejä vai syötätkö verkkotunnuksen suoraan selaimesi sen välilehden (tai saman ikkunan) syöttökenttään, jolta olet avannut internet-sivumme. Lisäksi tallennamme turvallisuussyistä – erityisesti internet-sivuihimme kohdistuvien hyökkäysten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi – seitsemän päivän ajaksi IP-osoitteesi ja internet-palveluntarjoajasi nimen. 

b. Tallennamme muita henkilötietojasi vain silloin, kun jaat nämä esimerkiksi rekisteröitymisen, yhteydenottolomakkeen, kyselyn, kilpailun tai sopimuksen tekemisen yhteydessä, ja näissäkin tapauksissa vain, mikäli tämä on meille sallittua antamasi suostumuksen tai voimassa olevien lakisääteisten määräysten (tähän liittyviä lisätietoja löytyy kohdasta ”Käsittelyn oikeusperusteet”) perusteella.

c. Et ole laillisesti tai sopimukseen perustuen velvoitettu luovuttamaan henkilötietojasi. Internet-sivustojemme joidenkin toimintojen käyttö voi kuitenkin edellyttää henkilötietojen luovuttamista. Jos et näissä tapauksissa luovuta henkilötietojasi, tämän seurauksena voi olla, että toiminnot eivät ole käytettävissä tai että niitä voidaan käyttää vain rajoitetusti. 

 

 1. Käyttötarkoitukset

a. Käytämme internet-sivuillamme käynnin yhteydessä kerättyjä henkilötietoja, jotta voimme tehdä näiden internet-sivujen käytöstä sinulle mahdollisimman helppoa, sekä IT-järjestelmiemme hyökkäyksiltä ja muulta laittomalta toiminnalta suojaamiseksi.

b. Mikäli jaat meille muita henkilötietoja esimerkiksi rekisteröitymisen, yhteydenottolomakkeen, kyselyn, kilpailun tai sopimuksen tekemisen yhteydessä, käytämme näitä tietoja mainittuihin tarkoituksiin, asiakastietojen hallintaan ja – tarvittaessa – mahdollisten liiketapahtumien käsittelemiseen ja kirjanpitoon, ja kussakin tilanteessa vain tarpeellisessa laajuudessaan.

 

 1. Henkilötietojen siirtäminen kolmansille osapuolille; sosiaalisen median painikkeet; Palveluntarjoajien käyttö

a. Internet-sivumme voivat sisältää myös kolmansien osapuolten tarjouksia. Kun napsautat tällaisia tarjouksia, siirrämme vaadittavissa määrin tietoja kyseiselle tarjoajalle (esimerkiksi tiedon siitä, että löysit tämän tarjouksen meidän internet-sivultamme, sekä mahdollisesti lisätietoja, jotka olet tätä tarkoitusta varten jo antanut internet-sivuillamme).  

b. Kun käytämme internet-sivuillamme sosiaalisten verkostojen, joihin kuuluvat esimerkiksi Facebook, Twitter ja Google+, ns. sosiaalisen median painikkeita, integroimme ne seuraavasti:

Kun vierailet internet-sivuillamme, sosiaalisen median painikkeet ovat deaktivoituina, ts. ne eivät välitä mitään tietoja näiden verkostojen käyttäjille. Jos haluat käyttää jotakin näistä verkostoista, napsauta kyseistä sosiaalisen median painiketta kyseisen verkoston palvelimeen suoran yhteyden muodostamiseksi.

Jos sinulla on käyttäjätili kyseisessä verkostossa, ja olet sille sisään kirjautuneena sosiaalisen median painikkeen aktivoinnin hetkellä, verkosto voi yhdistää internet-sivuilla käyntisi käyttäjätiliisi. Jos haluat välttää tämän, kirjaudu ulos verkostosta ennen sosiaalisen median painikkeen aktivointia. Sosiaalinen verkosto ei voi yhdistää muilla Daimlerin internet-sivuilla käyntiä sinuun, ennen kuin olet aktivoinut myös siellä kyseisen sosiaalisen median painikkeen.

Kun aktivoit sosiaalisen median painikkeen, verkosto siirtää tämän kautta käytettäväksi saatavan sisällön suoraan selaimelle, joka yhdistää sen internet-sivuihimme. Tässä tilanteessa voi tapahtua myös kyseisen sosiaalisen verkoston aloittamaa ja ohjaamaa tiedonsiirtoa. Yhteyttäsi sosiaaliseen verkostoon, verkoston ja järjestelmäsi välillä tapahtuvaa tiedonsiirtoa ja tällä alustalla vuorovaikutustasi koskevat vain kyseisen verkoston tietosuojamääräykset.

Sosiaalisen median painike säilyy aktiivisena, kunnes deakrivoit sen tai poistat evästeesi.

Evästeisiin liittyvät huomautukset

c. Kun napsautat tarjoukseen liittyvää linkkiä tai aktivoit sosiaalisen median painikkeen, henkilötiedot voivat siirtyä tarjoajille Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin, jotka eivät Euroopan unionin (”EU”) näkökulmasta takaa EU-standardia vastaavaa ”asianmukaista suojaustasoa” henkilötietojen käsittelylle. Ota tämä huomioon, ennen kuin napsautat linkkiä tai aktivoit sosiaalisen median painikkeen ja käynnistät täten tietojesi siirron.

d. Käytämme myös päteviä palveluntarjoajia (IT-palveluntarjoajat, markkinointitoimistot) verkkosivustojemme ylläpitämiseksi, optimoimiseksi ja suojaamiseksi. Luovutamme henkilötietoja viimeksi mainittuun vain silloin ja vain siltä osin kuin se on tarpeen verkkosivustojen ja niiden toimintojen tarjoamiseksi ja käyttämiseksi, oikeutettujen etujen turvaamiseksi tai siltä osin kuin olet antanut siihen suostumuksen (ks. Kohta 8). Tiedot voidaan toimittaa vastaanottajille Euroopan talousalueen ulkopuolella; katso jäljempänä 12 kohta.

 

 1. Käyttötietojen (”seuranta”) ja käyttöpohjaisten tietojen (”(uudelleen-)kohdistus”) analysointi

5.1 Yleistä

Haluamme sovittaa internet-sivujemme sisällön mahdollisimman tarkasti kiinnostuksesi kohteisiin ja siten parantaa sinulle kohdistamaamme tarjontaa. Käytämme käyttömieltymysten ja internet-sivujen erityisen suosittujen alueiden tunnistamiseksi seuraavia niin sanottuja seurantateknologioita: Adobe Analytics.  

Jotta voimme sovittaa verkkomarkkinointimme (esim. bannerimainonnan) tarkemmin käyttöpohjaisiin kiinnostuksesi kohteisiin, käytämme seuraavia niin sanottuja (uudelleen-)kohdistusteknologioita: Adobe Target, Simplicity Marketing Limited-yrityksen Flashtalking, Google Search Ad, Google Display & Video 360, Salesforce Data Management Platform, täydennä tarvittaessa muita kohdistustyökaluja]. Näitä luetaan ja käytetään sellaisten muilla internet-sivuilla käynnin yhteydessä, jotka toimivat yhteistyössä näiden (uudelleen-)kohdistusteknologioiden tarjoajien kanssa, jotta sinua voidaan tiedottaa mahdollisimman hyvin kiinnostuksesi kohteiden perusteella.  

Edellä mainittuja teknologioita käytettäessä kerätään internet-sivuillamme ja (uudelleenkohdistuksen yhteydessä) kolmansien osapuolten internet-sivuilla olevien evästeiden kautta tuotteisiimme ja palveluihimme kohdistuvaan kiinnostukseesi liittyviä tietoja. Tällöin käytetään tilapäisiä tunnuksia (ns. evästetunnuksia), joita emme yhdistä nimeesi, osoitteeseesi tai vastaaviin tietoihin siinäkään tapauksessa, että nämä tiedot ovat tiedossamme (esim. olemassa olevan sopimussuhteen myötä), ellet ole suostunut tähän.  

Edellä mainittujen teknologioiden kulloisiinkin tarjoajiin ja näiden teknologioihin liittyvään henkilötietojen käsittelyyn liittyviä tarkempia tietoja löytyy seuraavista linkeistä:  

Adobe: https://www.adobe.com/fi/privacy.html

Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites  

Simplicity Marketing Limited: https://www.flashtalking.com/privacypolicy/

Oikeudellisista syistä seuranta- ja (uudelleen-)kohdistusteknologioiden käyttö tapahtuu osittain vain nimenomaisella suostumuksellasi (ns. Opt-In – katso luku 5.2); muissa tapauksissa voit halutessasi kieltäytyä tällaisten teknologioiden käytöstä (ns. Opt-Out – katso luku 5.3.).

5.2 Googlen markkinointituotteiden käyttö – Opt-In

Käytämme Googlen markkinointituotteita (esim. Search Ad, Display & Video 360) vain nimenomaisella suosumuksellasi, jonka voit ilmoittaa napsauttamalla ”Hyväksyn”-painiketta ns. evästetietotasolla (”Opt-In”). Tallennamme suostumuksesi päätelaitteellesi evästeeseen, jotta suostumustasi ei tarvitse pyytää uudelleen jokaisen internet-sivuillamme käynnin yhteydessä, sekä oikeudellisista syistä, yhdessä IP-osoitteesi ja palvelimillamme olevan aikatiedon kanssa; poistamme nämä tiedot tai rajoitamme niiden käsittelyä, jos peruutat suostumuksesi tai viimeistään 6 kuukautta internet-sivuillamme viimeksi käymisen jälkeen.  

Jos päätät jossain vaiheessa toisin, voit peruuttaa suostumuksesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä:  

Peruuta Googlen markkinointituotteisiin liittyvä suostumus

Jotta voit poistaa internet-sivuillamme käyntisi yhteydessä ennen peruuttamista suostumuksellasi käytetyt evästeet Googlen markkinointituotteiden osalta, käy Googlen internet-siviulla; voit käyttää tätä varten näiden tietosuojaan liittyvien huomautusten laatimisajankohtana seuraavaa linkkiä:  

https://adssettings.google.de/anonymous

 

5.3 Muiden tarjoajien teknologioiden käyttö – Opt-Out  

Jos et halua, että yllä mainittuja seuranta- ja (uudelleen-)kohdistusteknologioita käyttäen internet-sivuillamme käyntiin liittyviä tietoja kerätään ja analysoidaan, voit milloin tahansa estää sen tulevaisuutta varten (”Opt-Out”).

Jotta tämä esto pystytään teknisesti toteuttamaan, selaimessasi otetaan käyttöön Opt-Out-eväste. Tätä evästettä käytetään yksinomaan eston yhdistämiseen sinuun. Ota huomioon, että Opt-Out-eväste voi teknisistä syistä toimia vain sillä selaimella, jolla se otettiin käyttöön. Jos poistat evästeet tai käytät toista selainta tai päätelaitetta, Opt-Out-eväste on otettava uudelleen käyttöön.

Jäljempänä löytyy kulloinenkin Opt-Out-mahdollisuus yksittäisille teknologioille:

Adobe Analytics & Adobe Target: https://www.adobe.com/fi/privacy/opt-out.html

Flashtalking: https://www.flashtalking.com/optout/

Voit hallita osallistuvien kolmansien osapuolten suorittamaa evästeiden ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvien tietojen käyttöä ja deaktivoida sen seuravalla internet-sivulla:

http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset

Tiedonsiirto ns. Kolmansiin maihinSeuranta- ja (uudelleen) kohdistustekniikoita käytettäessä tietoja voidaan lähettää vastaanottajille Euroopan talousalueen ulkopuolella; katso jäljempänä 12 kohta.

 

 1. Turvallisuus

Suoritamme teknisiä ja organisatorisia turvallisuustoimenpiteitä hallitsemiemme tietojesi suojaamiseksi muuntelulta, kadottamiselta, tuhoamiselta ja valtuuttamattomien henkilöiden suorittamalta käytöltä. Turvallisuustoimenpiteitämme parannetaan jatkuvasti vastaamaan teknologista kehitystä.

 

 1. Käsittelyn oikeusperusteet

a. Mikäli olet antanut meille suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn, tämä muodostaa käsittelyn oikeusperusteen (yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohta 1 kirjain a).

b. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste sopimuksen toimeenpanon tai täyttämisen tarkoituksiin on yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohta 1 kirjain b.

c. Mikäli oikeudellisten velvoitteidemme täyttäminen (esimerkiksi tietojen säilyttämiseksi) edellyttää henkilötietojesi käsittelyä, olemme oikeutettuja tähän yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohdan 1 kirjaimen c mukaisesti.

d. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutettujen intressiemme sekä kolmansien osapuolten oikeutettujen intressien valvomiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohdan 1 kirjaimen f mukaisesti. IT-järjestelmiemme toimintakykyisyyden säilyttäminen, omien tuotteidemme ja palvelujemme sekä vieraiden tuotteiden ja palvelujen (suora-)markkinointi sekä liikeyhteyksissä lain edellyttämä dokumentaatio kuuluvat tällaisiin oikeutettuihin intresseihin. Otamme kulloinkin vaadittavan intressien arvioinnin puitteissa huomioon erityisesti henkilötietojen tietojen tyypin, käsittelytarkoituksen, käsittelyolosuhteet ja henkilötietojesi luottamuksellisuuteen liittyvän intressisi.

 

 1. Henkilötietojesi poistaminen

Poistamme turvallisuussyistä tallentamamme IP-osoitteesi ja internet-palveluntarjoajasi nimen seitsemän päivän jälkeen. Muutoin poistamme henkilötietosi heti, kun tarkoitusta, jota varten olemme keränneet ja käsitelleet tiedot, ei enää sovelleta. Tämän ajanjakson jälkeen tallennus tapahtuu vain, mikäli meihin kohdistuvat EU tai lakisääteisten määräysten mukaisesti kolmannen osapuolen valtioiden, mikäli näillä on asianmukainen suojaustaso, lait, asetukset tai muut lakisääteiset määräykset edellyttävät tätä. Mikäli poistaminen ei ole mahdollista yksittäisessä tapauksessa, vastaavat henkilötiedot merkitään niiden tulevan käsittelyn rajoittamiseksi.

 

 1. Käyttäjien oikeudet

a. Tietojenkäsittelyn kohteena olevana henkilönä sinulla on oikeus tiedonsaantiin (Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 15), tietojen oikaisemiseen (Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 16), tietojen poistamiseen (Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 17), käsittelyn rajoittamiseen (Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 18) sekä tietojen siirrettävyyteen (Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 20).  

b. Jos olet myöntänyt suostumuksesi meidän suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus peruuttaa tämä suostumus milloin tahansa. Peruuttaminen ei vaikuta peruutukseen saakka henkilötietojesi käsittelyn laillisuuteen. Se ei myöskään vaikuta näiden tietojen edelleenkäsittelyyn jonkin muun oikeusperusteen mukaan, kuten esimerkiksi lakimääräisten velvotteiden toteuttaminen (vrt. kohta ”Käsittelyn oikeusperusteet”).

c. Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa milloin tahansa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka tapahtuu art. 6 kohdan 1 e) Yleinen tietosuoja-asetus (tietojenkäsittely yleisen edun vuoksi) tai art. 6 kohdan 1 f) Yleinen tietosuoja-asetus (tietojenkäsittely oikeutettujen etujen toteuttamiseksi) perusteella. Jos vastustat tietojen käsittelyä, me käsittelemme sinun henkilökohtaisia tietojasi edelleen vain siinä tapauksessa, että me pystymme osoittamaan sellaiset ehdottoman oikeutetut perusteet, jotka ylittävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely palvelee oikeudellisten vaatimusten esittämistä, harjoittamista tai puolustamista.

d. Pyydämme sinua lähettämään vaatimuksesi tai selityksesi alla olevaan yhteydenotto-osoitteeseen: cs.deu.smart@cac.smart.com.

e. Jos olet sitä mieltä, että henkilökohtaisten tietojesi käsittely rikkoo lakimääräisiä velvoitteita, sinulla on oikeus tehdä valitus vastaavalle valvontaviranomaiselle (Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 77).

 

 1. Uutiskirje

Kun tilaat jonkin internet-sivullamme olevan uutiskirjeen, uutiskirjeeseen kirjautumisen yhteydessä antamiasi tietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen, mikäli et hyväksy niiden muuta käyttöä. Voit milloin tahansa lopettaa tilauksen uutiskirjeeseen sisältyvän tilauksen lopettamismahdollisuuden kautta.

 

 1. Daimler AG keskeinen käyttöoikeuspalvelu

Daimler AG keskeisen käyttöoikeuspalvelun avulla voit kirjautua kaikille tähän palveluun kuuluville, Daimler-konsernin ja sen edustamien merkkien internet-sivuille ja kaikkiin niiden sovelluksiin. Tätä koskevat käyttöehdot sisältävät erityisiä tietosuojamääräyksiä. Voit hakea nämä käyttöehdot näyttöön liittyvien internet-sivujen ja sovellusten kulloisiltakin sisäänkirjautumissivuilta.

 

 1. Tiedonsiirto vastaanottajille Euroopan talousalueen ulkopuolella

a. Palveluntarjoajia käytettäessä (ks. Kohta 4. d.), Seuranta ja (uudelleen) kohdistaminen (katso kohta 5) henkilötietoja voidaan toimittaa vastaanottajille Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa ("EU"), Is-landissa, Liechtenstein ja Norja (= Euroopan talousalue)vastaanottajan käsiteltäväksi, erityisesti Yhdysvalloissa, Intiassa.

 

b. EU näkökulmasta seuraavissa maissa on EU normien mukaisesti riittävä tietosuoja (niin sanottu "riittävyys"): Andorra, Argentiina, Kanada (rajoitettu), Färsaaret, Guernsey, Israel, Isle of Mies, Japani, Jersey, Uusi-Seelanti, Sveitsi, Uruguay. Olemme samaa mieltä muiden maiden vastaanottajien kanssa EU vakiosopimusehtojen, sitovien yritysmääräysten tai EU ja Yhdysvaltojen käytöstä. tai Swiss-U.S. Privacy Shield luo "riittävän suojatason" lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Annamme mielellämme tietoja tästä aiheesta kohdassa 9.d. nimeltään yhteystiedot.

 

 1. Evästeet

Käyttämiimme evästeisiin ja niiden toimintoihin liittyviä tietoja löytyy evästeisiin liittyvistä huomautuksista.

Evästeisiin liittyvät huomautukset

 

 

Versio: elokuu 2019

Evästeiden käyttöön sekä käyttötietojen analysointiin ja analyysityökalujen käyttöön liittyviä huomautuksia

Me, Veho Oy Ab, Tietotie 9, 01530 Vantaa (4. krs) PL 1004,  01511 Vantaa, Suomi tai Mercedes-Benz AG, Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, Saksa, käytämme evästeitä ja vastaavia ohjelmistotyökaluja, kuten Web/DOM Storage tai Local Shared Objects (ns. ”Flash-evästeet”) (yhteisnimitys ”Evästeet”). Jäljempänä löytyy tarkempia tietoja evästeiden toimintatapaan, niiden käyttöön sekä niiden käyttötarkoituksiin liittyen. Henkilötietojen käsittelyyn, myös evästeissä, liittyviä täydentäviä tietoja löytyy tietosuojaan liittyvistä huomautuksistamme (täällä etenkin luvuista 3, 4 ja 5).  

Tietosuojaohjeet

 

 1. Evästeiden toiminnot ja käyttäminen

a. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan pöytätietokoneellesi, kannettavalle tietokonellesi tai mobiililaitteellesi internet-sivulta, jolla käyt. Näin voimme tunnistaa esimerkiksi, onko laitteesi ja internet-sivujemme välillä ollut jo yhteys, ottaa huomioon ensisijaisen kielesi tai muut asetukset, tarjota sinulle tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. verkkokauppa, autokonfiguraattori) tai tunnistaa kiinnostuksesi kohteita käyttöpohjaisesti. Evästeet voivat sisältää myös henkilötietoja.

b. Jos käytät internet-sivujamme, hyväksyt evästeiden käytön – Googlen markkinointituotteita lukuun ottamatta.Googlen markkinointituotteiden (esim. Google Search Ads, Google Display & Video 360) evästeet tulevat käyttöön vain nimenomaisen suostumuksen myötä. 
Voit käydä internet-sivuillamme myös hyväksymättä evästeiden käyttöä niitä käyttämällä. Ts. voit estää evästeet ja myös milloin tahansa poistaa ne suorittamalla vastaavat asetukset laitteellasi. Tämä tapahtuu seuraavasti:
i. Useimmat selaimet on esiasetettu hyväksymään evästeet automaattisesti; vot kuitenkin yleensä muuttaa näitä asetuksia. Voit milloin tahansa poistaa tietokoneesi kovalevylle jo aiemmin tallentuneet evästeet. Valmistajan ohjeesta löytyy tietoja siitä, kuinka tämä tapahtuu käyttämälläsi selaimella tai laitteella.
ii. Voit milloin tahansa poistaa sisältöjä Web/DOM Storagesta. Valmistajan ohjeesta löytyy tietoja siitä, kuinka tämä tapahtuu käyttämälläsi selaimella tai laitteella.
iii. Local Shared Objects -kohteiden deaktivointiin ja poistamiseen liittyvät tiedot löytyvät seuraavasta linkistä: 
Local Shared Objects - kohteisiin liittyvät tiedot
iv. Evästeiden estäminen tai niiden poistaminen riippuu niiden käytön tapaan käytettävästä laitteesta ja lisäksi kulloinkin käytettävästä selaimesta. Sinun on myös estettävä evästeet tai poistettava ne erikseen kaikilta laitteiltasi, ja mikäli käytät useampia selaimia, myös jokaiselta selaimelta.

c. Jos estät tai poistat evästeet, et mahdollisesti voi käyttää kaikkia internet-sivujemme toimintoja, tai yksittäiset toiminnot voivat olla käytettävissä vain rajoitetusti.

d. Olemme jakaneet evästeet seuraaviin luokkiin:
i. Ehdottomasti välttämättömät evästeet (tyyppi 1)
Nämä evästeet ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta internet-sivujen toiminnot voivat toimia tarkoitetusti. Ilman näitä evästeitä emme voi tarjota sinulle esimerkiksi sellaisia palveluja kuin autokonfiguraattori.
ii. Toimintoevästeet (tyyppi 2)
Nämä evästeet helpottavat internet-sivujen käyttöä ja parantavat niiden toimintoja. Tallennamme esimerkiksi kieliasetuksesi toimintoevästeisiin.
iii. Suoritusevästeet (tyyppi 3)
Nämä evästeet keräävät tietoja siitä, kuinka käytät internet-sivuja. Näin voimme tunnistaa, mitkä internet-tarjonnamme alueet ovat erityisen suosittuja, ja voimme täten parantaa sinulle kohdistamaamme tarjontaa (ns. seuranta). Tähän liittyviä tarkempia tietoja löytyy tietosuojaan liittyvien huomautustemme luvusta 5.
iv. Kolmansien osapuolten evästeet (tyyppi 4)
Nämä evästeet käyttävät kolmansia osapuolia, esim. sosiaalisia verkostoja, kuten Facebook, Twitter ja Google+, joiden sisältöjä voit integroida internet-sivuillamme tarjottavien ”sosiaalisen median painikkeiden” avulla, ja (uudelleen-)kohdistusteknologioiden tarjoajia, joiden avulla voimme sovittaa verkkomarkkinointimme tarkemmin tarpeisiisi ja kiinnostuksesi kohteisiin. Tähän liittyviä tarkempia tietoja löytyy tietosuojaan liittyvien huomautustemme luvusta 4 tai 5.

Tietosuojaohjeet

 

Käytämme internet-sivustollamme seuraavia evästeitä:

NimiKuvausTyyppi
amcv_*Nämä evästeet tallentavat tietoja siitä, miten kävijät käyttävät verkkosivustoamme, mikä auttaa meitä jatkamaan sivustojemme parantamista omien etujen mukaisesti.3
sgvocsref

Tallentaa csref-kampanjaparametrin kaksinkertaisten maksujen välttämiseksi - internet-sivulla käynnin ajaksi.

3
sgvopid

Tallentaa pid-kampanjaparametrin kaksinkertaisten maksujen välttämiseksi - internet-sivulla käynnin ajaksi.

3
sgvov*

Tallentaa eri parametreja/arvoja, joita käytetään seurannan yhteydessä kaksinkertaisten maksujen välttämiseksi - internet-sivulla käynnin ajaksi.

3
sgvoc*

Tallentaa eri parametreja/arvoja, joita käytetään seurannan yhteydessä kaksinkertaisten maksujen välttämiseksi - internet-sivulla käynnin ajaksi.

3
sgapvv*

Tallentaa eri parametreja/arvoja, joita käytetään seurannan yhteydessä tämän arvon säilyttämiseksi - internet-sivulla käynnin ajaksi.

3
sgapvc*

Tallentaa eri parametreja/arvoja, joita käytetään seurannan yhteydessä tämän arvon säilyttämiseksi - internet-sivulla käynnin ajaksi.

3
sgapvcsref

Tallentaa csref-parametrin tämän arvon säilyttämiseksi - internet-sivulla käynnin ajaksi.

3
s_gpv*

Tallentaa eri parametreja/arvoja, joita käytetään seurannan yhteydessä tämän arvon säilyttämiseksi - internet-sivulla käynnin ajaksi.

3
s_visitTallentaa arvon käyttäjän käynnin alkamisen näyttämiseksi.3
s_getNewRepeatTallentaa arvon sen osoittamiseksi, onko käyttäjä jo aiemmin käynyt sivulla vai ei.3
s_ccJavaScript-koodi käyttää tätä evästettä ja lukee tämän sen määrittämiseksi, onko evästeet aktivoitu.3
s_sq

JavaScript-koodi käyttää tätä evästettä ja lukee tämän, kun ClickMap- ja Activity Map -toiminnot on aktivoitu. Se sisältää tietoja käyttäjän napsauttamasta edellisestä linkistä.

3
s_viYksittäisen kävijätunnuksen kellonaika/aikaleima.3
s_fidVarmistus yksiselitteiseen kävijätunnuksen kellonaikaan/aikaleimaan.3
omniture_optoutNämä evästeet tallentavat tietoja siitä, saako kävijän käyttäjäkäyttäytymistä analysoida.4
mboxTämä Adobe Targetin eväste kerää online-käyttökäyttäytymiseen liittyviä tietoja, jotta sinulle voidaan tarjota internet-sivustollamme mahdollisimman sopivia internet-sivuston sisältöjä.2
flashtalkingad1Nämä evästeet tallentavat kiinnostuksesi tuotteita ja palveluja kohtaan, jotta voimme tiedottaa sinua mahdollisimman kiinnostuskohtaisesti uudelleenkohdistamiskumppaniemme internet-sivuilla.3

 

Versio: elokuu 2019

 

 

WLTP

Uusi kulutus- ja pakokaasutestimenetelmä WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) takaa paremman läpinäkyvyyden ja korvaa vaiheittain NEDC:n (New European Driving Cycle). WLTP:stä tulee pakollinen kaikille EU:n jäsenmaille - muut valtiot kokeilevat käyttöönottoa myöhemmin. 

 

WLTP:hen ja NEDC:hen liittyvä selitys

 1. syyskuuta 2017 WLTP:n myötä otettiin käyttöön uusi kulutus- ja pakokaasutestimenetelmä, jonka on tarkoitus antaa lähemmin todellista ajokäyttäytymistä vastaavia testituloksia kuin tähänastinen NEDC. Kaikki hiljattain kehitetyt autot tai uusilla laitteistoilla varustetut autot on sertifioitu syskuusta 2017 alkaen WLTP:n mukaisesti. WLTP-säännöt ovat koskeneet syyskuusta 2018 alkaen kaikkia muita uusia rekisteröitäviä autoja. smart rekisteröi vastaavasti henkilöautovalikoiman elokuuhun 2018 saakka WLTP:hen. Siirtymävaiheessa tarjotaan rinnatusten autoja WLTP:llä ja NEDC:llä. Lisäksi saadaan WLTP:n reunaehtojen avulla johdettu NEDC-kulutusarvo, joka on myös korkeampi. Tämä löytyy vuoteen 2020 saakka myyntimateriaaleista.

WLTP ja NEDC verrattuna

 WLTPNEDC
Käynnistyslämpötilakylmäkylmä
Syklin kesto1 800 s 1 180 s 
Seisonta-aika242 s 267 s 
Pysähdysten osuus13,4% 22,6% 
Etäisyys23 262 m 10 931 m 
Huippunopeus 131,3 km/h 120 km/h 
Keskinopeus 46,5 km/h 33,35 km/h 
Yksittäisen mallin lisävarusteet otetaan huomioon painon, aerodynamiikan, vierintävastuksen, auton sähköjärjestelmän osalta; ilman ilmastointilaitetta 

ei oteta huomioon renkaita lukuun ottamatta;  

ilman ilmastointilaitetta 

Lämpötila23°C 

25 +/- 5 °C

 

Mitä tämä tarkoittaa minun osaltani asiakkaana?

WLTP:n (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) käyttöönotto takaa paremman polttonesteen kulutuksen läpinäkyvyyden. Asiakkaat hyötyvät WLTP:stä, koska se tarjoaa realistisemman vertailumittapuun eri mallien kulutus- ja päästöarvoille. Kuitenkin myös CO2- ja kulutusarvot muuttuvat muiden reunaehtojen kautta: teknisesti identtisellä autolla on WLTP:ssä prosessista riippuen numeerisesti korkeampi CO2- ja kulutusarvo kuin NEDC:ssä (New European Driving Cycle). Tämä johtuu esim. lisävarusteiden ja tiukempien reunaehtojen huomioon ottamisesta uudessa syklissä.

WLTP antaa tarkat arvot.

Koska WLTP:ssä otetaan huomioon autojen yksilölliset varusteet, arvot ovat tarkempia kuin NEDC:ssä, ikään kuin autokohtaisesti. Tämä ei muuta tähänastisen arkikäytön osalta mitään.
Syyskuussa 2017 autoteollisuudessa otettiin käyttöön uusi kulutus- ja pakokaasutestimenetelmä, ja kaikki hiljattain sertifioidut autotyypit tarkastetaan WLTP:n mukaisesti. NEDC-kulutusarvo määritetään edelleen rinnalla ja näytetään yksinään pätevänä kulutusarvona mainosmateriaaleissa.
smart-auto sertifioi syyskuuhun 2018 saakka vaiheittain tuotevalikoiman WLTP:n mukaisesti. Uudet WLTP-arvot on tästä ajankohdasta alkaen määritetty todennäköisesti kaikissa myyntimateriaaleissa ja muissa julkaisuissa. Markkinoilta poistetut mallit näytetään NEDC-kulutuksella.

WLTP-syklin käyttöönotto.

WLTP:n tavoitteena on testimenetelmän maailmanlaajuinen harmonisointi. Sen on tarkoitus antaa todellista ajokäyttäytymistä lähemmin vastaavia testituloksia kuin NEDC-menetelmä. Tämä siirtymä ei koske käytettyjä autoja, vaan nämä säilyttävät edelleen sertifioidut NEDC-arvonsa. Kaikille autoille määritetään vähintään vuoden 2020 loppuun saakka sekä WLTP- että NEFZ-arvot. Nämä löytyvät kulloisestakin auton sertifioinnista alkaen rinnatusten auton papereista. Määritetyt WLTP-arvot ovat vuodesta 2021 alkaen kaikkien henkilöautojen ainoat kulutus- ja päästöarvot, mikäli kulloinenkin EU-maa on sovittanut ohjausjärjestelmänsä. WLTP:n varsinaiset testivaiheet lyhennetään WLTC:llä, ja ne on jaettu kolmeen luokkaan. Lähes kaikki henkilöautot testataan WLTC:n luokassa 3 (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle), mikä koskee kaikkia henkilöautoja, joiden tehopainosuhde on yli 34 kW/t (46 hv/t omapaino).

WLTP: Parempi läpinäkyvyys.

WLTP:n ansiosta asiakkailla on käsillä autokohtaiset kulutusarvot, jotka ovat realistisempia ja läpinäkyvämpiä. Eri valmistajat ja mallit kattava verrattavuus säilyy, mutta määritetyt kulutusarvot vastaavat lähemmin arkea, ja niissä otetaan huomioon täsmällisempiä tekijöitä kuin NEDC:ssä. smart suosittelee sekä uutta, realistisempaa laboratoriotestiä että tiellä suoritettavia mittauksia. Tämän tuloksena on parempi selkeys, läpinäkyvyys ja turvallisuus smart-asiakkaille. WLTP:n ja RDE:n (Real Driving Emissions) käyttöönoton myötä otetaan tärkeä askel tähän suuntaan.

Mitä tämä tarkoittaa asiakkaiden osalta?

Asiakkaat voivat tulevaisuudessa määrittää lisävarusteiden valikoiman avulla automallinsa CO2-arvon tähänastista tarkemmin. Selkeyden ja parhaan mahdollisen läpinäkyvyyden takaamiseksi smart on aktiivisesti mukana WLTP:n käyttöönottovaiheissa sekä tiedottaa valikoivasti jälleenmyyjiä ja asiakkaita. Tähän kuuluu myös varustekohtainen näytön uusi muoto: mallista, jolla on pienin energiantarve versioon, jolla on suurin energiantarve. Numeerisesti tämä jakauma ulottuu tuloksesta ”WLTP Low” (minimaaliset lisävarusteet) tulokseen ”WLTP High” (maksimaaliset lisävarusteet).

Näin pyydät RDE-tuloksesi.

Saa selville autosi päästökäyttäytyminen todellisissa olosuhteissa.

Käsite Real Driving Emissions (RDE) kuvaa henkilöautojen, kuorma-autojen ja linja-autojen todellista pakokaasupäästökäyttäytymistä arkikäytössä. Pakokaasumittauksia on suoritettu tähän mennessä ainoastaan dynamometreissä. Lainsäädännön RDE (EU) 427/2016 maaliskuussa 2016 voimaan astumisesta alkaen on edellytetty päästöjen määritetyissä puitteissa mittaamista myös todellisessa ajossa. Tämä on yhdessä syyskuusta 2017 alkaen noudatettavien RDE-raja-arvojen kanssa merkittävä askel kohti puhtaampaa ja vähemmän haitallisia aineita tuottavaa autoteollisuuden tulevaisuutta.

Voit pyytää smart-autojemme RDE-tuloksia, jotka olemme koonneet valmistajina, mutta joita on koottu lisäksi riippumattomien, valtiollisesti tarkastettujen teknisten palvelujen kautta, määrittämällä smart-autosi PEMS-testiperheen täällä (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

smart-mallien WLTP-mittaustulokset.

MallisarjaCO2-Päästöt min. (yhdistettyinä)CO2-Päästöt maks. (yhdistettyinä)Toimintasäde min.Toimintasäde maks.Virrankulutus min.Virrankulutus maks.
smart fortwo 52 kW131 g/km  [1]  142 g/km [1]      
smart fortwo 66 kW128 g/km [1]  139 g/km [1]      
smart EQ fortwo0 g/km [1]  0 g/km [1]  111 km [1]  133km [1]  16,1 kWh / 100 km[[1]   25,0 kWh / 100 km [1]   
smart fortwo cabrio 52 kW135 g/km [1]  145 g/km [1]       
smart fortwo cabrio 66 kW132 g/km [1]  145 g/km [1]       
smart EQ fortwo cabrio0 g/km [1]  0 g/km [1]  111 km [1]  130 km [1]  16,5 kWh / 100 km [1]  25,2 kWh / 100 km [1]   
smart forfour 52 kW135 g/km [1]   145 g/km [1]      
smart forfour 66 kW132 g/km [1]  139 g/km [1]      
smart EQ forfour0 g/km [1]   0 g/km [1]  107 km [1]  130 km [1]  16,5 kWh / 100 km [1]   25,9 kWh / 100 km [1]  

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä.

 

Mikä on WLTP?

WLTP on lyhenne sanoista Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure, ja se on testimenetelmä, joka määrittää auton kulutus- ja pakokaasuarvot tehodynamometrissa. WLTP on otettu 1. syyskuuta 2017 alkaen vaiheittain käyttöön, ja se korvaa aikaisemman NEDC-testimenetelmän.

WLTP on dynaamisen suuntautumisensa ansiosta huomattavasti tähänastista lähempänä todellista ajokäyttäytymistä. WLTP:n tunnusmerkkejä ovat huomattavasti suuremmat kiihtyvyydet sekä olennaisesti dynaamisempi ajoprofiili. Huippunopeus nousee arvoon 131 km/h, keskinopeus nousee arvoon 47 km/h.

Ajoaika pitenee 10 minuutilla, rullassa esitettyjen moottoritieajojen lukumäärä kasvaa, seisonta-ajat lyhenevät samalla. Ajomatka kaksinkertaistuu 23 kilometriin.

Kytkentäpisteet lasketaan auto- ja voimansiirtolinjakohtaisesti edustalla. Kaikki auton aerodynamiikkaan, vierintävastukseen tai auton painoon vaikuttavat lisävarusteet sisällytetään jatkossa analyysiin. Myös mukavuustoimintojen virrankulutus johtaa CO2-arvon nousemiseen. Tästä on poikkeuksena WLTP:n ensimmäisessä vaiheessa vain ilmastointilaite. WLTP:n myötä on tarkoituksena ottaa käyttöön maailmanlaajuisesti sitova standardi.

EU-maat ovat tässä edelläkävijöitä. Tämä auttaa eri valmistajien autojen polttonesteen kulutuksen ja haitta-ainepäästöjen toisiinsa vertailemisessa. Lisäksi nämä standardit myötävaikuttavat siihen, että viranomaiset voivat tarkastaa lakisääteisten pakokaasujen raja-arvojen noudattamisen – hiilivedystä (HC) hiilimonoksidiin (CO), typpioksideista (NOx) aina hiukkasiin saakka.

Mikä on WLTC?

WLTP:n ajosykleistä käytetään nimitystä WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Eri autotyypeille on kehitetty WLTP:ssä kolme eri ajosykliä, joissa otetaan huomioon kulloinenkin tehopainosuhde. Valtaosa EU:ssa katsastetuista henkilöautoista, joiden tehopainosuhde on yli 34 kW/t (46 hv/t), kuuluu WLTC-luokkaan 3. Luokan 3 autojen testisykli koostuu neljästä osasta – Low, Medium, High, Extra High. Nämä simuloivat auton käyttöä kaupungilla ja maantiellä sekä suorilla maanteillä ja moottoriteillä.

Mikä on NEDC?

NEDC (New European Driving Cycle) on tällä hetkellä voimassa oleva henkilöautojen testisykli. Ensimmäinen eurooppalainen ajosykli tuli voimaan vuonna 1970, ja sen tavoitteena oli asettaa asiakkaiden käyttöön eri valmistajat kattavasti verrattavissa ja toistettavissa olevia arvoja. 1992 tämä laajennettiin kaupunkiliikenteeseen. NEDC:n keskinopeus on 34 km/h, mikä on alhainen, kuten myös kiihtyvyyden esiasetukset ja huippunopeus 120 km/h. Sykliyhdistelmä ei vastaa enää eri reittiosuuksien keskimääräistä jakaumaa.

Mittaukseen ei sisällytetä aerodynamiikkaa tai painoa eikä lisävarusteiden ja mukavuustoimintojen, kuten ilmastointilaite, radio tai istuinlämmitys, energiankulutusta. Tähän liittyy lisäksi poikkeamia suosivia teknisiä parametreja.

Esimerkiksi start-stop-teknologialla on NEDC:ssä suhteellisen suuri vaikutus, koska NEDC:llä on suuri seisonta-aikojen osuus. Käsivaihteistoilla varustettujen autojen yhteydessä ei oteta kytkentäajankohtia määritettäessä huomioon autokohtaisia parametreja.

Tämä voi johtaa todelliseen käyttöön verrattuna suuriin kulutuspoikkeamiin. NEDC ei jatkuvasta teknisestä kehityksestä johtuen ole enää ajankohtainen, ja se on syrjäytetty tällä välin.

Mikä on RDE?

RDE on lyhenne sanoista Real Driving Emissions, ja se on haitta-ainepäästöjen tarkastukseen käytettävä tietesti. Ne kuvaavat autojen todellisissa olosuhteissa tiellä tarkastettua päästökäyttäytymistä. Pakokaasumittauksia on suoritettu tähän mennessä ainoastaan dynamometreissä. Maaliskuusta 2016 alkaen päästöt on täydytty mitata määritetyissä puitteissa myös todellisessa ajossa. PEMS-laitteen (Portable Emissions Measurement System) avulla mitataan typpioksidi- (NOx) sekä hiilimonoksidipäästöjä (CO). Myöhemmin määritetään myös hiukkaspäästöt. Tällöin ei ole olemassa määritettyä sykliä, vaan ajo ja mittaus suoritetaan todellisessa arkiliikenteessä Saksan tieliikennelain mukaisesti. Autoja liikutetaan 90–120 minuuttia julkisilla teillä, kulloinkin kolmanneksen verran kaupungilla, maantiellä ja moottoritiellä. Kaupunkiajoon tarkoitettu keskinopeus on 15–30 km/h, moottoriteillä ajonopeuden on oltava vähintään 90–110, mutta ei yli 145 km/h. Ulkolämpötilan on oltava 0–30 °C, ilmastointilaitteen on oltava kytkettynä päälle.

Testiajoa ei saa suorittaa yli 700 metriä merenpinnan yläpuolella, ja korkeusero saa olla vain 100 metriä. Syyskuusta 2017 alkaen RDE:ssä on edellytetty Euro 6 -normin päästöraja-arvojen noudattamista tietesteissä. Tämä on koskenut ensimmäisessä vaiheessa uusia sertifioitavia tyyppejä 1. syyskuuta 2017 alkaen, ja tämä koskee viimeistään 1. syyskuuta 2019 alkaen kaikkia tyyppejä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz AG

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko vielä lisätietoja? Ota tällöin yhteyttä asiakasneuvontaamme. 
Ota puhelimitse yhteyttä Call Centeriimme puhelinnumeroon 00800-277 77 777 (Matkapuhelinverkosta soitettaessa koituvat maksut voivat poiketa tästä).

 

[1] Annetut arvot on ilmoitettu uuden WTLP-mittausmenetelmän mukaisesti. Virrankulutus ja toimintasäde on ilmoitettu asetuksen 2017/1151/EY pohjalta. Virrankulutus ja toimintasäde riippuvat auton konfiguraatiosta.