Retningslinjer for redningsservice.

smart Retningslinjer for redningsservice

"At redde liv" har højeste prioritet for alle, der har med redningsservice at gøre. I tilfælde af uheld, der involverer køretøjer, skal de hurtigt nå til de tilskadekomne uden at udsætte sig selv for fare.