Juridiske meddelelser.

Copyright

Copyright 2013 Daimler AG. Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, billeder, grafik, lydfiler, animationsfiler, videofiler og tilrettelæggelsen heraf er underlagt copyright og beskyttelse af anden immaterialret. Disse objekter må ikke kopieres til kommercielt brug eller distribution, og de må heller ikke ændres eller genoplægges på andre sites. Nogle Daimler AG-hjemmesider indeholder også materiale, som er underlagt copyright fra udbyderne.

Produkter og priser

Der kan være ændringer til enkelte produkter og serviceydelser efter de individuelle sider er blevet lagt på internettet. Producenten forbeholder sig retten til at effektuere strukturelle eller designmæssige ændringer, farveændringer og ændringer i leverancens omfang eller serviceydelser i leveringsperioden, for så vidt sådanne ændringer er rimelige for køberen, Daimler AG's interesser taget i betragtning. Fotografier kan indeholde tilbehør, ekstraudstyr eller andre elementer, der ikke er del af standardleverancer eller -service. Farveafvigelser stammer fra de tekniske processer, der er anvendt. De individuelle sider kan også indeholde varianter og serviceydelser, der ikke er tilgængelige i alle lande. Oplysninger om lovbestemte, juridiske og finansielle forordninger og deres konsekvenser gælder kun for Tyskland. De priser, der er gældende på leveringsdagen, gælder med mindre andet er angivet i salgs- og leveringsbetingelserne. Alle de angivne priser er anbefalede udsalgspriser for vores kontraktpartnere. Kontakt venligst et smart-center eller en kontraktpartner for at få oplyst de aktuelle priser.

Se "Guide to the fuel consumption, CO2 emissions and the electricity consumption of new cars", der fås gratis på alle udsalgssteder og fra Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de/en/home) for yderligere oplysninger om det officielle brændstofforbrug og officielle, specifikke CO2-emission for nye biler.

Varemærker

Medmindre andet er angivet, er alle mærker, der vises på Daimler AG's internetsider underlagt varemærkerettigheder for Daimler AG. Dette gælder specielt for bilnavnene og virksomhedens logoer og emblemer.

Licensrettigheder

Daimler AG ønsker, at deres internetsider skal være innovative og informative. Vi håber, at du er lige så entusiastisk, som vi er omkring denne kreative indsats. Vær dog opmærksom på, at Daimler AG må beskytte sin intellektuelle ejendom, herunder patenter, væremærker og copyright. Vi kan således oplyse om, at hverken denne internetside eller materiale på den kan bruges til at give personer licens til Daimler AG's intellektuelle ejendom.

Fremadrettede udsagn

Mange af vores hjemmesider indeholder fremadrettede udsagn som er baseret på ledelsens overbevisning om Daimler AG. Grunden til at vi anvender ord som "forventer", "estimerer", "anticiperer", "tilsigter" og "planlægger" på denne hjemmeside er at identificere fremadrettede udsagn. Udsagn af denne art reflekterer Daimler AG's synspunkter ang. fremtidige forløb på det tidspunkt, de blev fremsat, og kan være forbundet med risici og usikkerhed. Meget kan påvirke det endelige resultat, som derved kan afvige betydeligt fra de her givne vurderinger. Sådanne påvirkninger kan fx være ændringer i den generelle økonomiske situation eller virksomhedens situation, ændringer i valutakurserne og rentesatserne, introduktion af konkurrerende produkter, utilstrækkelig accept af nye produkter og serviceydelser og ændringer i virksomhedens strategi. Daimler AG frasiger sig ethvert ansvar for at opdatere alle disse fremtidsorienterede udsagn.

Ansvar

Oplysninger og beskrivelser på disse sider repræsenterer ikke nogen form for forsikring eller garanti, hverken eksplicit eller implicit. De repræsenterer i særdeleshed ingen forsikring mod eller garanti for tilstand, salgbarhed, egnethed for et specifikt formål eller for, at der ikke foreligger krænkelse af loven eller der ikke foreligger patentindgreb. Vores hjemmesider indeholder også links til andre sider på Internettet. Vi understreger, at vi ikke har nogen indflydelse på design og indhold på disse linkede hjemmesider. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for om de er opdateret, korrekte, fuldstændige eller for kvaliteten af de oplysninger, der gives på disse sider. I lyset af dette frasiger vi os ansvar for hele indholdet af disse sider. Denne erklæring gælder for alle links til eksterne hjemmesider fra vores side og for indholdet af samme.

Udtjente køretøjer

Direktivet om udtjente køretøjer gælder i overensstemmelse med de respektive nationale lovmæssige forordninger. Igennem mange år har Daimler AG nu opfyldt de lovmæssige krav for design, der er kompatibelt med krav om genvinding og genbrug. Der eksisterer et netværk af virksomheder, der kan tage din bil tilbage, demontere den og genbruge den på en miljøvenlig måde. Metoder til demontering og genanvendelse af biler og dele bliver konstant udviklet og forbedret, og det betyder at Daimler AG også i fremtiden vil leve op til den øgning i de lovmæssige genanvendelsesmængder, der måtte komme.