Tilbagetagning af udtjente biler.

Tilbagetagning af udtjente biler.

En ren afslutning.

Selv en smart bliver udtjent en dag. Og derfor har smart sikret nem skrotning med tilbagetagningsdepoter nær dig. Her kan du finde alle de vigtige oplysninger, du skal bruge om returnering, genbrug og genanvendelse af udtjente biler.


Tilbagetagning.

For at gøre det så nemt som muligt for dig at returnere din bil, har smart et omfattende netværk af tilbagetagningsdepoter. Ved at returnere din bil til et af de depoter, sikrer du dig, at din bil bliver demonteret og genbrugt i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser, og at værdifulde materialer bliver genindvundet og derefter brugt igen til nye produkter. På den måde kan du aktivt bidrage til at beskytte miljøet og øge ressourceeffektiviteten. Som ejer af en smart kan du gratis returnere din smart til vores netværk af tilbagetagningsdepoter, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Det er en passagerbil med op til 9 sæder eller en varevogn på op til 3,5 t.
  • Køretøjet er eller var registreret i et land inden for EU i mindst en måned, før den blev uanvendelig.
  • Det udtjente køretøj må ikke indeholde affaldsstoffer og skal være komplet (drivline, chassis og ophæng, karrosseri, katalysator, elektroniske styreenheder).

Efter aflevering af køretøjet og registreringsattest til en af vores partnere får du et skrotningscertifikat, der bekræfter, at dit køretøj er blevet afskaffet på behørig vis. Certifikatet skal normalt bruges til motorkontoret som bevis for, at dit køretøj er blevet skrottet.

Liste over depoter, der tager biler tilbage


Genanvendelse af udtjente biler.

Som opfinderen af bilen er Daimler opmærksom på sit store ansvar og har erklæret bæredygtighed og miljøkompatibel mobilitet som en del af virksomhedsstrategien. Det miljøkompatible produktdesign, der er lagt frem i Daimler AG's miljømæssige retningslinjer indeholder den fulde livscyklus for produktet – fra design til produktion, anvendelsesfasen, afskaffelse og genanvendelse.

Grundlaget for effektiv genanvendelse af biler efter brugsfasen er genanvendeligheden, som vi konstant forbedrer. Dette er forudsætningen for vores partnere for effektivt genbrug og genanvendelse af de værdifulde materialer.

I tilfælde af at du skal skille dig af med din bil, bedes du returnere det til vores netværk af tilbagetagningsdepoter. smart organiserer simpel og gratis tilbagetagning og miljøvenlig genanvendelse af din bil i overensstemmelse med de lovmæssige krav. Ved at returnere din bil og dermed gøre det muligt at få brugt materialerne effektivt, giver du et værdifuldt bidrag til at lukke genanvendelsesloopet og spare på vore ressourcer.


Lovmæssig information.

EU-direktiv 2000/53/EF vedrørende pligt til at tage udtjente køretøjer tilbage blev indført i Tyskland med loven om udtjente køretøjer og den tilhørende forordning om udtjente køretøjer. Disse trådte i kraft 1. juli 2002.


Genanvendelse.

Din smart har muligvis oplevet sine bedste år – men det betyder ikke, at det er slut. Med de nyeste genanvendelsesteknologier er det muligt at genbruge de fleste af bilens materialer, at sikre værdifulde råmaterialer og lette presset på miljøet betydeligt.

Genbrugsprocessen kan opdeles i fire faser, som angivet nedenfor.

1. Tilbagetagning af køretøjet.
Når du har identificeret det nærmeste tilbagetagningsdepot fra listen, kan du aflevere din bil der, hel og uden spild.

2. Aftapning af servicevæsker
Alle servicevæsker som olie, bremsevæske og kølervæske, sprinklervæske og kølemiddel aftappes og genbruges eller bortskaffes på korrekt vis.

3. Demontering.
I første trin i den obligatoriske demontering bliver batteri, oliefilter, katalysator og hjul afmonteret eller fjernet og sendt til genbrug. Pyrotekniske elementer (fx. airbags) bliver bortskaffet i overensstemmelse med loven. Herefter bliver de dele, der kan genbruges enten direkte eller efter reparation, afmonteret.

4. Skrotning.
Det resterende karrosseri bliver afleveret til en skrotvirksomhed, hvor det bliver delt op i mindre dele, hvorefter det så vidt muligt bliver returneret til materialecyklussen.


Design kompatibelt med genbrug.

Beskyttelse af miljøet er et af hovedmålene for smart-brandet. Dvs. naturens ressourcer skal anvendes sparsomt.
Derfor stræber vi efter at genanvende mere, så vi skal bortskaffe mindre.

Vi tænker tingene igennem fra start til slut. Design, der er kompatibelt med miljøet, samt genanvendelighed bliver tillagt stor vægt helt fra starten af udviklingsfasen for vores biler. Brugen af ublandede materialer til instrumentpaneler, hjulkasseforing og undervognspaneler er et godt eksempel på dette. Det muliggør simpel demontering og giver genbrugsmaterialer af høj kvalitet.

Desuden er hjulkasseforingerne i vores biler lavet af 100% genbrugsplastik. Fordelene er indlysende: Miljømæssig kompatibilitet og genanvendelighed.

I de Miljømæssige retningslinjer for Daimler AG påtager vi os konstant at forbedre vores produkters miljøkompatibilitet
Vi følger disse standarder hver dag i vores bestræbelser på at optimere vores bilers miljømæssige kvaliteter yderligere.