Právní prohlášení.


Autorská práva

Copyright Mercedes-Benz Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Veškerý text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory, video soubory a jejich uspořádání na internetových stránkách společnosti smart Česká republika jsou předmětem autorského práva a další ochrany duševního vlastnictví. Tyto předměty se nesmí kopírovat pro komerční užití či distribuci ani se nesmí upravovat či přemisťovat na jiné stránky. Některé internetové stránky společnosti smart Česká republika rovněž obsahují materiál, který je předmětem autorských práv jeho poskytovatelů.

Produkty a ceny

Co se týče informací uvedených na těchto stránkách, mohlo od jejich předání k publikaci dojít k určitým změnám produktu. Výrobce si vyhrazuje právo provádět konstrukční a designové úpravy, změny barev a změny rozsahu dodávek během dodací lhůty, pokud jsou takové úpravy a změny pro kupujícího únosné při řádném zvážení zájmů společnosti Daimler AG. Na fotografiích může být zobrazeno příslušenství nebo volitelná výbava, která není součástí standardní dodávky. Případné barevné odchylky jsou způsobeny tiskem. Jednotlivé stránky také mohou obsahovat varianty a služby, které nejsou v některých zemích dostupné. Informace o právních a fiskálních předpisech a jejich dopadech se vztahují pouze na Německou spolkovou republiku v době předání této publikace do tisku. Použijí se ceny platné v den dodání, pokud to není v rozporu s všeobecnými obchodními podmínkami. Všechny uvedené ceny jsou doporučované maloobchodní ceny pro naše smluvní partnery. O stávajících cenách Vás bude informovat středisko smat nebo smluvní partner.

Další informace o oficiální spotřebě paliva a oficiálních emisích CO2 nových vozidel najdete v brožuře "Průvodce spotřebou paliva, emisemi CO2 a spotřebou elektrické energie u nových vozidel", který je dostupný zdarma na všech prodejních místech a u Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) .

Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky zobrazené na internetových stránkách společnosti Mercedes-Benz Česká republika předmětem práv společnosti Mercedes-Benz Česká republika v oblasti ochranných známek; to se týká zejména názvů modelů a jejích firemních log a emblémů.

Licence

Společnost Mercedes-Benz Česká republika chce vytvořit inovační informační internetovou stránku. Doufáme, že budete z tohoto tvůrčího úsilí nadšeni stejně jako my. Musíte však také pochopit, že společnost Mercedes-Benz Česká republika musí chránit své duševní vlastnictví včetně svých patentů, ochranných známek a autorských práv. V souladu s tím vezměte na vědomí, že ani tato internetová stránka, ani materiály na ní uvedené žádným způsobem neudělují žádné osobě licenci na duševní vlastnictví společnosti Mercedes-Benz Česká republika a že se ani nemá za to, že ji poskytují.

Prohlášení s předpoklady

Mnohé naše internetové stránky obsahují prohlášení s předpoklady, která odrážejí současné názory vedení společnosti Daimler AG. Důvodem používání slovo jako "předvídat", "předpokládat", "věřit", "odhadovat", "očekávat", "zamýšlet", "smět" a "plánovat" je identifkovat prohlášení s předpoklady. Prohlášení tohoto typu odrážejí stanoviska společnosti Daimler AG ohledně budoucích událostí z doby, kdy byla učiněna, a podléhají rizikům a nejistotám. Skutečné výsledky se mohou od zde uvedených prohlášení v důsledku mnoha vlivů značně lišit. Mezi tyto vlivy patří změny celkové ekonomické a obchodní situace, změny měnových kurzů a úrokových sazeb, uvedení konkurenčních výrobků na trh, nedostatečné přijetí nových produktů a služeb a změny firemní strategie. Společnost Daimler AG nemá v úmyslu převzít ani nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat jakékoli prohlášení s předpoklady, které se vztahuje pouze k datu, kdy bylo vyhotoveno.

Odpovědnost

Informace a popisy na těchto stránkách nepředstavují žádný druh záruky nebo garance ať už vyjádřené, nebo implicitní. Zejména nepřestavují žádnou implicitní záruku nebo garanci ohledně stavu, prodejnosti, vhodnosti k určitému účelu nebo neporušení zákonů či patentů. Naše internetové stránky rovněž obsahují odkazy na jiné internetové stránky. Chtěli bychom zdůraznit, že nemáme žádný vliv na vzhled a obsah těchto stránek. Nemůžeme tudíž převzít jakoukoliv odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu informací poskytovaných těmito stránkami. Vzhledem k výše uvedenému se tímto od veškerého obsahu těchto internetových stránek zcela distancujeme. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí internetové stránky z naší internetové stránky i na jejich obsah.

Vozidla s ukončenou životností

Směrnice o vozidlech s ukončenou životností platí v souladu s místními předpisy. Už několik let splňuje společnost Daimler AG zákonné požadavky na konstrukci, které vycházejí z předpisů o recyklaci a opakovaném využívání materiálů. Dnes již existuje široká síť firem, které od vás převezmou vaše staré auto, rozeberou ho a ekologickým způsobem recyklují. Způsoby demontáže a recyklace starých vozidel a dílů se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Znamená to, že společnost Daimler AG bude včas splňovat i budoucí náročnější požadavky na procentuální množství recyklovatelných materiálů.

Informace týkající se řešení sporů online

Evropská komise vytvořila internetovou platformu s cílem usnadnit řešení sporů online (internetové stránky „řešení sporů online“). Internetové stránky řešení sporů online jsou místem určeným k mimosoudnímu řešení sporů týkajících se smluvních povinností vyplývajících z kupních smluv uzavřených online. Internetové stránky řešení sporů online jsou k dispozici na následujícím odkazu: