Ochrana osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Společnost Daimler je potěšena vaší návštěvou na našich webových stránkách i vaším zájmem o náš podnik a naše produkty. Ochranu vašich soukromých údajů bereme velmi vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů dle Úřadu pro ochranu osobních údajů. V ostatních aspektech se naše politika ochrany údajů řídí kodexem ochrany údajů platným pro Daimler. Webové stránky společnosti Daimler mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na něž se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

Získávání a zpracování osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek ukládají naše webové servery automaticky údaje o IP adrese, webových stránkách, z nichž k nám vstupujete, webové stránky, které u nás navštěvujete, a datu a délce vaší návštěvy. Osobní údaje jsou ukládány pouze v případě, svěříte-li nám je např. v rámci registrace, ankety, soutěže nebo smluvního plnění.

Užívání a předávání osobních údajů, spojitost s konkrétním účelem

Společnost Daimler používá vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, administraci zákazníků, produktové ankety a marketingové účely vždy pouze v nezbytně nutném rozsahu. Předávání osobních údajů státním institucím a úřadům probíhá pouze v rámci obligatorních národních právních předpisů. Naši pracovníci, agentury a obchodníci s námi uzavřeli dohodu o důvěrnosti těchto údajů.

Možnost volby

Chtěli bychom vaše údaje používat k tomu, abychom vás informovali o našich produktech a službách a abychom od vás případně získávali zpětnou vazbu. Účast na takových akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud s tím nebudete srozuměni, můžete nám tuto skutečnost kdykoliv oznámit, abychom mohli vaše údaje náležitě zablokovat. Další informace k tomuto tématu naleznete na příslušné webové stránce.

Newsletters

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru zpravodaje (newsletter). Data uvedená při přihlášení k odběru zpravodaje se mohou použít pouze k jeho zasílání, pokud jste nesouhlasili s jejich širším využitím. Odběr zpravodaje můžete kdykoliv ukončit odhlášením. Tato možnost je součástí každého zpravodaje.

Centrální přístupová služba společnosti Daimler AG

Sociální pluginy

Daimler používá takzvané sociální pluginy (dále jako: zásuvné moduly) sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter a Google+.

Při vaší návštěvě našich webových stránek jsou tyto zásuvné moduly standardně deaktivovány, tzn. že bez vašeho přičinění neposílají žádné údaje do příslušných sociálních sítí. Před použitím zásuvných modulů je musíte kliknutím aktivovat. Zásuvný modul zůstane aktivní až do vámi opět provedené deaktivace nebo smazání vašich cookies. Bližší informace o cookies najdete v našich pokynech ke cookies.

Cookies

Po aktivaci se naváže přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě. Obsah zásuvného modulu se poté ze sociálních sítí přenese přímo do vašeho prohlížeče, který jej následně integruje do webové stránky.

Po aktivaci zásuvného modulu již může příslušná sociální síť shromažďovat data nezávisle na tom, zda jste na zásuvném modulu aktivní. Jste-li přihlášeni do sociální sítě, může tato síť přiřadit vaši návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Návštěvu jiných webových stránek společnosti Daimler nemůže sociální síť přiřadit, pokud jste také tam neaktivovali příslušný zásuvný modul.

Jste-li členem sociální sítě a nechcete-li, aby tato síť při vaší návštěvě našich webových stránek spojovala shromážděná data s vašimi uloženými členskými údaji, musíte se před aktivací zásuvných modulů vždy odhlásit z příslušné sociální sítě.

Na rozsah dat, která jsou prostřednictvím vašich zásuvných modulů shromažďována sociálními sítěmi, nemáme žádný vliv. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů příslušnými sociálními sítěmi, jakož i veškerá vaše práva v této souvislosti i možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí najdete v pokynech pro ochranu údajů příslušných sociálních sítí.

Cookies

Informace o námi používaných cookies a jejich funkcích najdete v našich pokynech ke cookies.

Cookies

Vyhodnocování uživatelských dat

Abychom mohli identifikovat preference návštěvníků a zejména populární sekce naší internetové nabídky, používáme produkty Adobe Omniture. Tak můžeme obsah našich internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a vylepšovat tak naši nabídku pro vás. 

Pokud nechcete, aby společnost Daimler shromažďovala a vyhodnocovala informace o vaší návštěvě, můžete proti takovému postupu kdykoliv vyslovit námitku (opt-out).

K technické realizaci této námitky bude ve vašem prohlížeči uloženo cookie opt-out. Toto cookie slouží výhradně k identifikaci vaší námitky. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out může být z technických důvodů použito pouze pro prohlížeč, z něhož bylo uplatněno. Pokud cookies vymažete nebo používáte jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést opakovaně.

Klikněte zde pro uplatnění cookie opt-out.

Bezpečnost

Daimler uplatňuje technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránil námi spravované údaje proti manipulacím, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Naše bezpečnostní opatření se v souladu s technologickým vývojem neustále zdokonalují.

Právo na informace

Na požádání vám společnost Daimler nebo příslušné zastoupení společnosti neprodleně poskytne písemnou zprávu podle platného práva, v níž bude uvedeno, zda a jaké vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Jste-li registrováni jako uživatelé, nabízíme vám také možnost, abyste si údaje sami prohlédli a případně je smazali nebo upravili. Pokud jsou navzdory našemu úsilí o správnost údajů a jejich aktuálnost uloženy nesprávné informace, na vaši výzvu je opravíme. Další informace najdete na příslušných místních webových stránkách.

Kontakt

V případě dotazů k tématu zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na našeho koncernového zmocněnce pro ochranu údajů, který je vám dispozici se svými spolupracovníky i v případě žádostí o informace, podnětů nebo stížností.

Koncernový zmocněnec pro ochranu údajů

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart,
Německo