Disclaimer.

Copyright

Copyright Daimler AG. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze site (teksten, beelden, grafieken, geluid, video‘s, animatie en arrangementen) valt onder auteursrecht en intellectueel eigendom. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie voor commerciële doeleinden of voor verspreiding is verboden. De informatie die op deze site wordt verstrekt, mag niet worden gekopieerd noch gewijzigd voor gebruik op andere webpagina´s. Op bepaalde pagina´s van de internetsite van Daimler AG is het getoonde materiaal onderworpen aan de auteursrechtelijke wetgeving voor de eigenaar van dit materiaal.

Producten en prijzen

De gegevens op de site benaderen de werkelijkheid zo veel mogelijk. Derhalve kunnen afbeeldingen en omschrijvingen van producten afwijken van de in het desbetreffende land geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen we naar de laatste prijslijst, verkrijgbaar bij je smart dealer. Eventuele prijs-, uitvoeringswijzigingen en fouten in de verstrekte informatie voorbehouden. Prijzen zijn exclusief kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en eventuele overige kosten. Sommige informatie op de site kan onjuist zijn door productwijzigingen die zich hebben voorgedaan na het moment van publicatie. Daimler AG behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in prijzen, kleuren, materialen, specificaties en modellen. Je smart dealer geeft je graag nadere informatie over eventuele productwijzigingen. Eventuele aanbiedingen op de website gelden zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van bevestiging.

Voor meer informatie over het officiële brandstofverbruik en de officiële CO2-emissie van nieuwe personenwagens kun je de 'Leidraad voor brandstofverbruik en CO2-emissie van nieuwe personenauto's' raadplegen, die gratis verkrijgbaar is bij alle verkooppunten en de Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) .

Handelsmerken

Waar niet anders aangegeven, zijn alle op de website van Daimler AG genoemde merken wettelijk beschermde handelsmerken van Daimler AG. Dit geldt met name voor de modelnamen evenals voor alle logo’s en emblemen van de onderneming.

Licentierechten

Daimler AG stelt zich ten doel een innovatief en informatief internetprogramma aan te bieden. We hopen dan ook dat je onze creatieve uitingen zult waarderen. We vragen echter je begrip voor het feit dat Daimler AG zijn intellectueel eigendom, inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat er geen licentierecht op deze internetpagina’s van Daimler AG kan worden verleend.

Toekomstgerichte uitspraken

Veel internetpagina’s bevatten toekomstgerichte uitspraken, gebaseerd op overtuigingen van de directie van Daimler AG. Indien op deze website woorden/zinsneden als ‘verwacht’, ‘meent’, ‘schat’, ‘is voornemens’, en ‘plan’ voorkomen, dan geven deze toekomstgerichte uitspraken weer. Dergelijke uitspraken weerspiegelen de huidige opvattingen van Daimler AG met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden. Er zijn vele factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de hier uitgesproken verwachtingen, waaronder veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, introductie van concurrerende producten, gebrek aan marktacceptatie van nieuwe producten en wijzigingen in bedrijfsstrategieën. Daimler AG wijst elke verplichting tot actualisering van deze toekomstgerichte uitspraken af.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie en beschrijvingen op deze pagina's kunnen uitdrukkelijk of impliciet geen rechten worden ontleend. Op onze internetpagina's kunnen koppelingen naar externe internetpagina's voorkomen. We willen erop wijzen dat we geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze gekoppelde pagina's. We bieden dan ook geen enkele garantie met betrekking tot actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie die op genoemde pagina's wordt aangeboden. Tegen deze achtergrond distantiëren we ons hierbij dan ook van de volledige inhoud van deze internetpagina's. Deze verklaring is van toepassing op alle, op onze internetpagina's voorkomende, koppelingen naar externe pagina's, evenals de inhoud van genoemde externe pagina's.

Informatie over beslechting online geschillen

De EU-commissie heeft een internetplatform voor het beslechten van online geschillen in het leven geroepen. Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende verplichtingen die voortvloeien uit online koopcontracten. Je vindt dit platform hier:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Recycling

Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld voor het recyclen van voertuigen. In richtlijn 2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle smart modellen worden zo geconstrueerd dat zij zo volledig mogelijk kunnen worden gerecycled. Dit leidt tot een minimale belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe investering in de toekomst.

CO2

"De aangegeven waarden zijn de" gemeten NEDC CO2-waarden "volgens Art. 2 nr. 2 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153, die zijn vastgesteld overeenkomstig bijlage XII van Verordening (EG) nr. 692/2008. De waarden voor het brandstofverbruik zijn berekend op basis van die waarden. Door wettelijke wijzigingen in de onderliggende testprocedures kunnen hogere waarden worden ingevoerd in het conformiteitscertificaat van het voertuig, dat gezaghebbend is voor registratie van voertuigen en, waar van toepassing, motorrijtuigenbelasting. "

"De cijfers hebben geen betrekking op een afzonderlijk voertuig en maken geen deel uit van het aanbod. Ze worden uitsluitend aangeboden ter vergelijking tussen verschillende voertuigmodellen .De waarden variëren afhankelijk van de gekozen extra opties.".