Privacy statement.

Privacy statement

Daimler waardeert je bezoek aan onze website en dankt je voor je interesse in onze producten. Je privacy is belangrijk voor ons en we willen dat je je ervan verzekerd voelt dat we vertrouwelijk met je gegevens omgaan wanneer je onze site bezoekt. We zullen erop toezien dat je persoonsgegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en alleen beschikbaar gesteld worden aan Daimler en/of zijn gelieerde bedrijven en niet aan derden zullen worden verstrekt, tenzij we daarvoor je toestemming hebben ontvangen. Onze websites kunnen koppelingen bevatten naar webpagina's van andere aanbieders waarvoor we geen bescherming van je persoonlijke gegevens kunnen garanderen.

Vastleggen van persoonlijke gegevens

Als je onze internetpagina's bezoekt, slaan onze webservers standaard de naam op van je internetserviceprovider, de internetpagina's die je bij ons bezoekt, alsmede de datum en de duur van het bezoek. Bovendien worden persoonlijke gegevens alleen opgeslagen wanneer je deze gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een enquête, prijsvraag of contract.

Gebruik en doorgifte van persoonlijke gegevens

Daimler gebruikt je persoonlijke gegevens voor de technische administratie van internetpagina's, voor klantadministratie, voor productenquêtes en voor marketingdoeleinden. Persoonlijke gegevens worden alleen in het kader van dwingende nationale wetsvoorschriften overgedragen aan overheidsinstellingen en instanties. Onze medewerkers, agenturen en dealers moeten zich houden aan onze geheimhoudingsovereenkomst.

Recht van verzet

We gebruiken je gegevens daarnaast graag om je over onze producten en services te informeren en eventueel je mening hierover te vragen. Deelname aan dergelijke enquêtes is uiteraard vrijwillig. Indien je hieraan niet wilt meewerken, kun je ons dit laten weten, zodat we je gegevens kunnen blokkeren. Meer informatie kun je vinden op de desbetreffende internetsite.

Newsletter

Op onze website kunt u zich eventueel abonneren op newsletters. De gegevens, die worden aangegeven bij de aanmelding voor de newsletter, worden alleen voor het versturen van de newsletter gebruikt, voor zover u niet akkoord gaat met een verdergaand gebruik. U kunt het abonnement op ieder gewenst moment opzeggen via de in de newsletter aangegeven afmeldmogelijkheid.

Centrale toegangservice van Daimler AG

Met de centrale toegangservice van Daimler AG kunt u zich bij alle op deze service aangesloten websites en applicaties van de Daimler-groep en haar merken aanmelden. De gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangservice van Daimler AG kunt u oproepen via de volgende link:

Gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangservice van Daimler AG

Social plug-ins

Daimler gebruikt zogenaamde social plug-ins (hieronder knoppen genoemd) van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google+.

Bij uw bezoek op onze website zijn deze knoppen standaard gedeactiveerd, d.w.z. zij versturen zonder uw toedoen geen gegevens naar de betreffende sociale netwerken. Voordat u gebruik kunt maken van deze knoppen, moet u deze eerst door middel van een klik activeren. De knop blijft zo lang actief tot u deze weer deactiveert of uw cookies verwijdert. Meer informatie over cookies ontvangt u in onze cookie-aanwijzingen.

Cookie-aanwijzingen

Na de activering wordt er een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk tot stand gebracht. De inhoud van de knop wordt dan door de sociale netwerken direct naar uw browser overgebracht en door deze in de website geïntegreerd.

Na activering van een knop kan het betreffende sociale netwerk reeds gegevens inwinnen, onafhankelijk van het feit of u met de knop interageert. Bent u ingelogd bij een sociaal netwerk, dan kan dit netwerk uw bezoek aan deze website bij uw account plaatsen. Het bezoek aan andere Daimler-websites kan een sociaal netwerk niet plaatsen, voordat u niet ook daar de betreffende knop hebt geactiveerd.

Bent u lid bij een sociaal netwerk en wilt u niet dat dit netwerk de bij uw bezoek aan onze website verzamelde gegevens aan uw opgeslagen accountgegevens koppelt, dan moet u zich eerst bij het betreffende sociale netwerk uitloggen en dan pas de knoppen activeren.

Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door de sociale netwerken met hun knoppen worden ingewonnen. Doel en omvang van de gegevensinwinning en de verdere verwerking en toepassing van deze gegevens door de desbetreffende sociale netwerken evenals uw rechten en instelmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw privésfeer staan vermeld in de informatie betreffende gegevensbescherming van de betreffende sociale netwerken.

Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u in onze cookie-aanwijzingen.

Cookie-aanwijzingen

Analyse van gebruiksgegevens

Om voorkeuren van de bezoekers en bijzonder populaire gebieden in ons aanbod op het internet te kunnen identificeren, gebruiken wij Adobe Omniture producten. Op deze wijze kunnen wij de inhoud van onze internetsites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, waardoor wij ons aanbod voor u kunnen verbeteren.

Wilt u niet dat Daimler informatie over uw bezoek verzamelt en analyseert, dan kunt u hiertegen te allen tijde voor toekomstige bezoeken bezwaar maken (opt-out).

Voor de technische kant van dit bezwaar wordt er in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Dit cookie is uitsluitend bedoeld voor de toewijzing van uw bezwaar. Let er wel op dat een opt-out-cookie om technische redenen alleen voor de browser, van waaruit het is ingesteld, kan worden toegepast.Als u de cookies verwijdert of een andere browser resp. andere hardware gebruikt, dient opt-out opnieuw te worden vastgelegd.

Klik hier om het opt-out-cookie in te stellen.

Veiligheid

Daimler past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om je gegevens in ons beheer te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vervalsing en toegang van derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Inzage en correctie

Je kunt Daimler AG of de desbetreffende vertegenwoordiging vragen welke gegevens over je in het bestand zijn opgenomen. Indien er onjuistheden voorkomen in je gegevens, kun je schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Voor nadere informatie verwijzen we naar de website van het desbetreffende land.

Contact

Voor vragen over de verwerking van je persoonlijke gegevens kun je contact opnemen met de persoon die binnen ons concern verantwoordelijk is voor de privacy van verstrekte persoonsgegevens. Deze persoon staat samen met zijn team ook ter beschikking bij verzoeken om inlichtingen, suggesties of klachten. Verantwoordelijk binnen het concern voor privacy is: Dr. Joachim Rieß Daimler AG HPC 0624 D-70546 Stuttgart Duitsland