Mercedes-Benz Financial Services

Met een smart kiest u voor een uitzonderlijke auto. En voor heel veel flexibiliteit, vooral in combinatie met onze  mobiliteitsoplossingen. Zo neemt u snel en slim plaats achter het stuur van uw smart.

 

Kies in één handomdraai en op één enkele plaats uw voertuig, uw mobiliteitsoplossing en uw verzekering : bij uw smart Center. U heeft aldus de zekerheid om te kunnen genieten van een exclusieve service, eigen aan smart.

Contactgevens :

Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV
A Daimler company
Tollaan, 68
B-1200 Brussel
Tel. 02 254 68 11
Ondernemingsnummer : BE 0405.816.821
RPR Brussel
FSMA 14855A


Bank :

BNP Paribas Fortis 
210-0232040-68/IBAN BE82 2100 2320 4068/BIC GEBABEBB


Verzekeringsmakelaar :

Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV
Erkend Verzekeringsmakelaar FSMA 14855A.

Mercedes-Benz Financial Services NV treedt op als verzekeringsmakelaar (ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 14.855 A) voor rekening van AXA Belgium NV, een verzekeringsonderneming ingeschreven onder FSMA-nummer AS0039 (Product Classic Insurance) en TVM Belgium, een verzekeringsonderneming erkend onder FSMA-nummer AS2796 (Product Classic Truck Insurance) Wat dit type verzekeringscontracten betreft, doet Mercedes-Benz Financial Services NV uitsluitend zaken met voormelde verzekeringsondernemingen. Merk op dat Mercedes-Benz Financial Services NV niet adviseert op grond van een verplichting tot een onpartijdige analyse. 
Indien u klachten heeft met betrekking tot de verzekeringsbemiddelingsdiensten van Mercedes-Benz Services NV, kan u zich wenden tot de Ombudsman voor de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel: +32 (2) 547 58 71; Fax: +32 (2) 547 59 75; E-mail: info@ombudsman.as

Toezichthoudende authoriteit :

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Controle en Bemiddeling
NG III
Koning Albert II, 16 
B-1000 Brussel
Ondernemingsnummer :0314.595.348
Tel. : 02 277 51 11 
Fax : 02 277 54 51 
E-mail : Eco.inspec@economie.fgov.be