Huur op lange termijn

financial-services-leasing-smart-coupe-2014

Operationale leasing - Huur op lange termijn

Met deze formule betaalt u enkel het gebruik van het voertuig op basis van nauwkeurig berekende maandelijkse aflossingen. Deze oplossing richt zich tot professionele klanten daar de huurgelden als bedrijfskosten worden geboekt. Geniet ten volle van het plezier om met een smart te rijden zonder uw budget te blokkeren.

Een steeds gewaarborgde mobiliteit

Huur op lange termijn of operationele leasing is een formule waarmee u in de grootst mogelijke gemoedsrust over uw smart kan beschikken. Alle diensten zijn inbegrepen in het contract tegen een globale huursom, die u gedurende een contractueel vastgelegde periode verschuldigd is:

 • Geleend bedrag
 • Interesten, B.A.verzekering en CascoService
 • Onderhouds- en herstellingscontract
 • Banden
 • Taksen
 • Vervangwagen…

In het dagelijks gebruik is deze zeer volledige service het prettigst. U bent van heel wat administratieve rompslomp gevrijwaard en wat er ook gebeurt, u bent steeds verzekerd van een rijklare wagen en van de nodige bijstand. Al uw kosten zijn op voorhand bekend, met als enige variabele het brandstofverbruik. Na het verstrijken van het contract kan u snel van smart wisselen zonder zich zorgen te maken over de verkoop van de vorige.

Huur op lange termijn betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van uw boekhouding. Het maandelijks huurbedrag, tenzij anders overeengekomen, omvat alle kosten en het ligt voor de gehele contractduur zonder indexering vast. Alleen de verzekeringspremies en de wettelijke taksen kunnen aangepast worden.

Uw voordelen

 • Een pluspunt van formaat: deze formule geeft als enige de mogelijkheid alle autokosten gelijkmatig te spreiden over de gebruiksduur. U beheerst uw wagenbudget dus totaal over de gehele huurperiode: alle kosten zijn inbegrepen met de brandstof als enige uitzondering.
 • De huur ligt vast en kan niet worden herzien (met uitzondering van de indexering van de verzekeringspremie en de wettelijke belastingen).
 • Aan de beschikbare liquiditeiten wordt niet geraakt. Het werkingskapitaal blijft intact, evenals de kredietlijnen. Dit brengt met zich mee dat u uw totale kredietlijnen kan gebruiken om bedrijfsinvesteringen te financieren.
 • Geen economisch risico voor u : het risico op het vlak van de restwaarde wordt door Mercedes-Benz Financial Services gedragen.
 • Gedeeltelijke terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal vanwege de hoge restwaarde.
 • De verkoop van de wagen na het verstrijken van het contract is niet uw probleem.
 • Aangezien u de leasingvergoedingen in de resultatenrekening inschrijft als huurlasten, wordt de solvabiliteit van uw onderneming niet aangetast.
 • Geen voorfinanciering van de BTW.
 • U ontsnapt aan de toepasselijke afschrijvingstermijnen, aangezien de huur ingeschreven staat voor de totale duur van het contract in de resultatenrekening.
 • De cash-flow wordt gunstig beïnvloed: alle kosten worden gespreid over de gehele huurperiode.
 • De administratie is miniem: slechts één factuur per maand voor alle autokosten.